Gratis elektronische bibliotheek

Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie - T. Pels

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-06-01
BESTANDSGROOTTE: 12,67
ISBN: 9789023241522
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: T. Pels

De beste pdf van Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie die u hier kunt vinden

Omschrijving:

''Over het dagelijks leven in vluchtelingengezinnen in Nederland is nog weinig bekend. Hoe voeden de ouders hun kinderen op? Waar beleven zij plezier aan, wat valt hun zwaar en welke ondersteuningsbehoeften hebben zij? En ten slotte: bieden de bestaande voorzieningen hierop een passend antwoord? Dit boek behandelt al deze vragen. Het is gebaseerd op gesprekken met 80 moeders van Iraanse, Irakese, Somalische en Afghaanse herkomst. Zorgwekkend is de kwetsbare leefsituatie van veel gezinnen. Vergeleken met andere allochtonen is het opleidingsniveau hoog, terwijl de werkloosheid vaak groot is, evenals de geldzorgen. Ook met het asielverleden samenhangende psychische klachten drukken een stempel op het gezin en de opvoeding. Zoals bij veel andere allochtonen is de taakverdeling in de tweeoudergezinnen vrij traditioneel. De Iraanse vaders zijn het meest betrokken. De taakscheiding en de overdracht van sekseverschil op de volgende generatie zijn het scherpst bij de Somaliërs. Met allochtone moeders hebben de vluchtelingenmoeders ook verder veel gemeen: conformiteit en presteren in de maatschappij zijn centrale opvoedingsdoelen. In de opvoedingspraktijk ligt een sterk accent op controle. Na de puberteit krijgen meisjes meer beperkingen opgelegd. Doorgaans zijn de Iraanse moeders het meest liberaal en de Somalische moeders het meest behoudend. Vergeleken met hun eigen jeugd voeden de moeders overigens met meer openheid op. Ook de nieuwe omgeving dwingt veranderingen af, vooral vanwege de toenemende vrijheidseisen van de kinderen. Mede hierdoor is de opvoeding een bron van zorg en onzekerheid, meer nog dan voor andere (allochtone) gezinnen. Deze publicatie onderstreept de noodzaak om de ondersteuning van vluchtelingengezinnen voortvarend ter hand te nemen. Temeer daar het bestaande aanbod de gezinnen lang niet altijd bereikt. Dat komt deels door onbekendheid, deels door een gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse aanpak. Het boek besluit met aanbevelingen om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. ''

...& Samenleving ... Opvoeding en ondersteuning in gezinnen uit Iran, Irak, Somalië en Afghanistan in Nederland ... Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van ... ... . Hoe voeden de ouders van vluchtelingengezinnen in Nederland hun kinderen op? Waar beleven zij plezier... Meer lezen. 2016 Hij is dus de aangewezen persoon om vluchtelingengezinnen nabij te blijven van opvang tot integratie. Hij geeft blijk van een open en cultuursensitieve grondhouding en kan aandachtig luisteren, zodat wie dit wenst zijn verhaal kan delen. Het traject brengt geleidelijk aan zicht op de draagkracht en draaglast van het gezin. In het kader van het ... Opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en ... ... . Het traject brengt geleidelijk aan zicht op de draagkracht en draaglast van het gezin. In het kader van het Europese Vluchtelingenfonds voerden Pels en De Gruijter het onderzoeksproject 'Vluchtelingengezinnen en integratie' uit. Doel van het onderzoeksproject was het formuleren van aanbevelingen voor een betere afstemming van het zorgaanbod op de steunvragen van vluchtelingen. Hierbij vormde de integratiebevordering van vluchtelingengezinnen door de ondersteuning van ouders ... Vluchtelingengezinnen in vrijwillige terugkeer- Een exploratie van de beleefde ervaring van ouders in de context van terugkeer naar hun herkomstland. ... Kruispunt Migratie-Integratie. ... Opvoeding en onderwijs leren zien. Amsterdam, The Netherlands: Boom. Masschelein, J., & Simons, M. ... Asielbeleid en integratie; Organisatie. NJi ... Volledige publicatie. handreiking-opvoedsteun-vluchtelingengezinnen.pdf. Jaar van uitgifte. 2019 Wat is er nodig om interventies voor informele opvoedondersteuning beter zichtbaar en inzetbaar te maken bij de ondersteuning aan vluchtelinggezinnen? Sitemap ... Opvoeding en integratie 2e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023236078 ''Dit boek gaat over een onderwerp dat regelmatig stof doet opwaaien: opvoeding en integratie....