Gratis elektronische bibliotheek

Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde - C.G. Breedveld-de Voogd

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2013
BESTANDSGROOTTE: 3,85
ISBN: 9789013114836
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: C.G. Breedveld-de Voogd

De beste pdf van Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De jurist opereert in een meerlagige rechtsorde. Op één rechtsvraag zijn vaak meerdere rechtsregels van toepassing en soms zijn deze regels afkomstig van verschillende rechtssystemen. Wisselwerking tussen publiekrecht en privaatrecht, tussen het Burgerlijk Wetboek en Europese regelgeving, tussen nationaal recht en internationaal recht: het is aan de orde van de dag. Af en toe rijst zelfs de vraag of een nationale laag volledig in een transnationale moet opgaan. Zo wordt er wel gedacht over één Gemeenschappelijk Europees Kooprecht en gedroomd over één Europees Burgerlijk Wetboek.Dit 28e BWKJ gaat over de privaatrechtelijke rechtsvinding in deze meerlagige rechtsorde. Het is daarmee een vervolg op het 21e BWKJ dat ging over 'Rechtseenheid en vermogensrecht'. Daar waar de laatstgenoemde bundel uitging van de rechtseenheid in het vermogensrecht, nemen de in deze bundel opgenomen beschouwingen de meerlagigheid van de rechtsorde tot uitgangspunt.In de bundel wordt de privaatrechtelijke rechtsvinding eerst vanuit de externe perspectieven van de rechtshistorie, taalfilosofie en politicologie bezien. Daarna komen methoden en technieken van rechtsvinding aan bod in een meerlagige context. In het derde deel worden implicaties van de meerlagigheid van de rechtsorde onderzocht voor de rechtsvinding op het terrein van het intellectueel eigendomsrecht, onroerend goedrecht en erfrecht.

...rechtsvinding en rechtsvorming het traditionele model een rechter Een publicatie van het BWKJ in het systeem kan het worden opgenomen onder de serie van het ... PDF Tilburg University Privaatrechtelijke rechtsvorming ... ... ... Rechtsvinding en de Europese Erfrechtverordening. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Oever H.A. ten (Eds.) Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde (BWKJ 28) Meijers-reeks no. 217 ... Elke bundel bestaat uit verdiepende bijdragen rond een door de redactie gekozen thema op het gebied van het burgerlijk recht. De afgelopen jaren verschen ... Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde ... ... Elke bundel bestaat uit verdiepende bijdragen rond een door de redactie gekozen thema op het gebied van het burgerlijk recht. De afgelopen jaren verschenen bundels onder titels als De meerpartijenovereenkomst, Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde, Foreseen and unforeseen circumstances en Het zwijgen van de Hoge Raad. De auteurs betogen dat het Urgenda-vonnis juist laat zien dat onze opvattingen over de scheiding der machten, rechterlijke rechtsvinding en rechterlijk activisme in de huidige meerlagige rechtsorde aan herijking toe zijn....