Gratis elektronische bibliotheek

De meerpartijenovereenkomst - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2015
BESTANDSGROOTTE: 9,39
ISBN: 9789013131079
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Alle none boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

In 1982 schreef Huib Drion dat een meerpartijenovereenkomst aanleiding kan geven tot moeilijke vragen. De regels en leerstukken van het overeenkomstenrecht zijn immers hoofdzakelijk geschreven met het oog op een overeenkomst tussen twee partijen. Artikel 6:213 lid 2 BW bepaalt dat deze regels niet van toepassing zijn op een meerpartijenovereenkomst `voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.' Elke keer dat meer dan twee partijen bij een overeenkomst zijn betrokken, moet worden uitgevonden hoe het contractenrecht moet worden toegepast.In dit 29e BWKJ staat de meerpartijenovereenkomst centraal. Enerzijds wordt bezien hoe bepaalde contractenrechtelijke leerstukken op een meerpartijenovereenkomst moeten worden toegepast. Anderzijds worden verschillende specifieke meerpartijenovereenkomsten onder de loep genomen. Daarbij komt onder meer aan de orde wanneer er sprake is van een meerpartijenovereenkomst, wat de rechtsgevolgen van een meerpartijenovereenkomst zijn indien er in een specifieke context sprake is van een meerpartijenovereenkomst en of de kwalificatie van een overeenkomst als meerpartijenovereenkomst toegevoegde waarde heeft.Dit boek is tot stand gekomen naar aanleiding van een symposium gehouden op 4 april 2014.

...t 29e BWKJ staat de meerpartijenovereenkomst centraal ... Bureau ISBN - De meerpartijenovereenkomst ... . Een meerpartijenoverkeenkomst kan leiden tot moeilijke vragen. In dit boek staat enerzijds hoe bepaalde contractenrechtelijke leerstukken op een meerpartijenovereenkomst moeten worden toegepast. Een meerpartijenovereenkomst is een overeenkomst waarbij meer dan twee partijen betrokken zijn. Dit zijn ingewikkelde overeenkomsten die meer dan eens complicaties met zich meebrengen. Een voorbeeld van een meerpartijenovereenkomst is d ... Boek: De meerpartijenovereenkomst - Springest ... . Een voorbeeld van een meerpartijenovereenkomst is de raamovereenkomst of mantelovereenkomst. 1. Inleiding. Eén van de innovaties van het huidig BW was de meerpartijenovereenkomst. In art. 6:279 lid 1 BW is aangegeven "Op overeenkomsten waaruit tussen meer dan twee partijen verbintenissen voortvloeien, vinden de bepalingen betreffende wederkerige overeenkomsten met inachtneming van de volgende leden overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de overeenkomst zich daartegen ... TY - GEN. T1 - De aanbestedingsovereenkomst is géén meerpartijenovereenkomst. AU - Jansen, C.E.C. PY - 2010. Y1 - 2010. N2 - Van den Berg heeft in verschillende publicaties de visie verdedigd dat in het geval van een aanbesteding met behulp van een impliciet derdenbeding een meerpartijenovereenkomst tussen de aanbesteder en alle aan de aanbesteding deelnemende inschrijvers kan worden ... 114 7 - Wilsgebreken bij een meerpartijenovereenkomst bindt(art.6:261lid 1BW).12 Deindewoorden'beidepartijen'beslotenliggen- de beperking tot tweepartijenrelaties wordt door art. 6:279 lid 1 BW gerela- tiveerd: ook overeenkomsten tussen m...