Gratis elektronische bibliotheek

De stand van kennis en onderzoek 2 - Tot op heden is dergelijk onderzoek niet verricht - P. van Reenen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2012
BESTANDSGROOTTE: 6,96
ISBN: 9789035245938
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P. van Reenen

De beste pdf van De stand van kennis en onderzoek 2 - Tot op heden is dergelijk onderzoek niet verricht die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Politie & Wetenschap Overzichtsstudies bevat bijzondere publicaties over politiewetenschappelijkeen -kundige kennis en inzichten die in achterliggende jaren zijn vergaard en opgebouwd, al dan niet(deels) onder de vlag van Politie & Wetenschap. Hiermee wordt beoogd een extra stimulans te gevenaan een continu proces van kenniscumulatie en verdieping.Wat weten we over de effectiviteit en het optreden van de (Nederlandse) politie en wat is er daarnaastbekend over haar legitimiteit? Deze twee vragen staan centraal in deze overzichtsstudie waarin verslagwordt gedaan van wat uiteindelijk een moeizame zoektocht is gebleken naar de empirische grondslagvan onze kennis hierover. Die blijkt behoorlijk mager, wat deels te maken heeft met de aard van beidebegrippen. Zowel effectiviteit als legitimiteit zijn in de context van politie en politiewerk geen neutrale,waardevrije begrippen. Mede daardoor laten zij zich lastig eenduidig operationaliseren. Dat wreektzich in het onderzoek dat rijkelijk is versnipperd en sterk wisselt van kwaliteit, hetgeen de cumulatievan kennis en theorievorming bemoeilijkt.Het eerste beeld dat ontstaat, is de beperkte mate waarin het politieveld 'gedekt' wordt door inzichtin de effectiviteit. Niet alle taakdomeinen zijn (even) goed onderzocht. (Nederlandse) evaluatiestudiesdie methodologisch aan de standaard voldoen, zijn schaars. Dat laatste geldt a fortiori voorlegitimiteitsvragen. Onderzoek daarnaar is vaker beschouwend dan empirisch van aard. Wanneer menonderzoek naar tevredenheid over of vertrouwen in de politie meeneemt, wordt het beeld iets mindersomber. Maar onduidelijk blijft hoe die begrippen zich verhouden tot legitimiteit.De oplossing voor deze relatieve 'schaarste' moet mede gezocht worden in op de politiepraktijkafgestemde, kwalitatieve evaluatieonderzoeken zoals diepgaande casestudies.

...idige gebrek aan kennis hierover bijzonder groot ... PDF Turkse islam. Actualisatie van kennis over Turkse ... ... . Tot op heden is er nog geen grootschalig, overkoepelend onderzoek uitgevoerd naar 1) evenementenmobiliteit in Vlaanderen en 2) naar maatregelen gericht op een duurzame ... Wat is de stand van zaken met betrekking tot kennis over de Turkse Islamitische Stromingen en Organisaties (TRSO's) en hun invloed op de integratie van de Turks-Nederlandse gemeenschap in Nederland? Deze centrale vraag wordt door middel van een literatuurstudie beantwoord. Daarbij gaat het om de volgende deelvragen: 5 ... bol.com | LEREN VAN ONDERZOEK | 9789053521908 | Wil Hout ... ... . Daarbij gaat het om de volgende deelvragen: 5 TK 2013-14 32 824 nr. 45. Samenvatting Baarda, De Goede en Teunissen Basisboek Kwalitatief Onderzoek - Hoofdstuk 1 t/m 8 Samenvatting Praktijkgericht juridisch onderzoek G.A.F.M van Schaaijk Samenvatting Onderzoek doen! T. Fischer, M. Julsink Samenvatting Wat is onderzoek? Nel Verhoeven Samenvatting Lessen in Onderzoek Peet en Everaert Samenvatting Onderzoek: boek "Reflecteren", Hoofdstuk 1-10 menteel onderzoek, maar de toepassing ervan op toegepast onderzoek leidt tot grote problemen en verwarring. Toegepast onderzoek start met een handelings-probleem van de praktijk. In toegepast onderzoek wordt bestaande wetenschappe-lijke kennis toegepast op het analyseren en oplossen van praktijkproblemen. Fun- 1 De verdachte, de persoon, bedoeld in artikel 14, vierde lid, onder g, of de derde die gevraagd wordt schriftelijk toe te stemmen in het afnemen van celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek, kan zich bij het nemen van zijn beslissing door een raadsman doen bijstaan.De officier van justitie onderscheidenlijk de rechter-commissaris wijst hem op deze mogelijkheid. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de ligging en de kenmerken van de essen van Westerwolde. De ontstaansgeschiedenis van het gebied zal niet in detail beschreven worden. Immers, dit is opgetekend in meerdere onderzoeken en te lezen in de literatuur zoals deze genoemd wordt in de volgende paragraaf: Stand van onderzoek. Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan het wetenschappelijk onderbouwen van het verpleegkundig en verzorgend handelen binnen de essentiële zorg. Hierbij is een nauwe afstemming van het onderzoek met de doelgroep belangrijk, met het oog op de haalbaarheid en bruikbaarheid in de praktijk. De subsidie kan worden aangevraagd samenwerkingsverbanden die deel uitmaken Voorheen werd aangenomen dat de eerste symptomen van deze aandoening zich voordeden vóór het 21e jaar; door middel van DNA-dystrofine-onderzoek is echter ontdekt dat het begin van de lichamelijke verschijnselen kan uitblijven tot het 30e-40e levensjaar en dat patiënten met deze ziekte niet altijd rolstoelafhankelijk worden.5 Spierzwakte kan beperkt blijven tot de M. quadriceps, en ... Met haar 1100 medewerkers en circa 40 vestigingen is Tactus specialist op het terrein van de verslavingszorg van aanzienlijke omvang. Tactus heeft innovatie, opleiding en onderzoek hoog in het vaandel. Het opleiden van professionals en stimuleren van onderzoek leidt immers tot verbetering van cliëntenzorg....