Gratis elektronische bibliotheek

Zolang de wind van de wolken waait - Teake Oppewal

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2006
BESTANDSGROOTTE: 3,22
ISBN: 9789035130173
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Teake Oppewal

U vindt de pdf van het boek Zolang de wind van de wolken waait hier

Omschrijving:

Zolang de wind van de wolken waaitGESCHIEDENIS VAN DE FRIESE LITERATUURDe laatste tien jaar is ook buiten de provincie Frysl de belangstelling voor de Friese literatuur sterk toegenomen. De po e en de optredens van Tsj e Hettinga hebben ruime waardering gevonden en de dichter Obe Postma is praktisch opgenomen in de Nederlandse canon. Recentelijk roerden jonge Friese dichters hun trom in de bloemlezing Droom in blauwe regenjas met de bijbehorende lande-lijke podiumtoernee. Ook proza en als Hylke Speerstra en Trinus Riemersma deden van zich spreken. Het achterliggende verhaal is echter nog nooit in het Nederlands verteld. Daarin brengt Zolang de wind van de wolken waait verandering. Dit boek is er voor mensen die ge eresseerd zijn in literatuur maar voor wie Gysbert Japix, De Tsjerne, Quatrebras, Rixt en D.A. Tamminga namen zijn uit een onbekende wereld, zij het een onbekende wereld om de hoek. Maar ook voor degenen die wel bekend zijn met de literaire traditie in het Fries biedt dit boek een boeiend en hernieuwd over-zicht.Het boek behandelt in tien hoofdstukken, geschreven door tien kenners van het betreffende onder-werp, de complete Friese literatuurgeschiedenis vanaf de Oudfriese wetsteksten uit circa 1300 tot de jonge dichters en schrijvers van nu. Kinder- en jeugdliteratuur en toneel komen apart aan bod. Daarnaast worden vergelijkingen gemaakt met de Nederlandse literatuur. Zolang de wind van de wolken waait is rijk voorzien van illustraties en door de uit-gebreide registers ook te gebruiken als naslagwerk. De uitgave verschijnt onder auspici van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Ljou-wert/Leeuwarden.

... van illustraties en door de uit-gebreide registers ook te gebruiken als naslagwerk ... Zolang de wind van de wolken waait : geschiedenis van de ... ... . De uitgave verschijnt onder auspici van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Ljou-wert/Leeuwarden. Zolang de wind van de wolken waait | ISBN 9789035130173 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Voorwoord. Zolang de wind van de wolken waait wil laten zien dat er een 'andere Nederlandse literatuur' is, herkenbaar en dichtbij maar toch anders, met een eigen geschiedenis. Het is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in literatuur en die min o ... Zolang de wind van de wolken waait: geschiedenis van de ... ... . Het is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in literatuur en die min of meer bekend zijn met de ontwikkeling van de letterkunde in ons deel van de wereld. Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006) - Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke O...