Gratis elektronische bibliotheek

Bakelsreeks - Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht - J.P. Quist

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2014
BESTANDSGROOTTE: 10,71
ISBN: 9789089749147
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.P. Quist

De beste pdf van Bakelsreeks - Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht die u hier kunt vinden

Omschrijving:

In dit proefschrift staan gezichtspuntencatalogi centraal. De Hoge Raad heeft sinds de jaren zestig van de vorige eeuw veelvuldig van deze catalogi gebruikgemaakt, ook in zijn arbeidsrechtelijke rechtspraak. Uitgebreid onderzoek naar het hanteren van gezichtspuntencatalogi is echter nog niet verricht.In deze studie is onderzoek gedaan naar de functies die aan gezichtspuntencatalogi worden toegedicht. Het gaat hierbij om het scheppen van duidelijkheid ten aanzien van de vraag welke factoren relevant zijn, het vergroten van de voorspelbaarheid van de uitkomst van rechterlijke procedures, het helpen invulling te geven aan open normen en het mogelijk maken van het toetsen van gemengde beslissingen in cassatie. In deze studie is ten aanzien van deze functies beoordeeld of deze in de rechtspraktijk ook worden waargemaakt en zo nee, welke verbeteringen mogelijk zijn.De civielrechtelijke gezichtspuntenrechtspraak van de Hoge Raad staat hierbij centraal, waarbij speciale aandacht uitgaat naar het arbeidsrecht, waarin niet alleen veel, maar ook diverse catalogi met gezichtspunten voorkomen. Naast het materiële recht, zal ook het formele recht onderwerp van onderzoek zijn. Hoe gezichtspuntencatalogi in de rechtspraktijk uitwerken, wordt immers mede bepaald door de regels van het procesrecht.Om te beoordelen hoe in de lagere rechtspraak invulling aan gezichtspuntencatalogi wordt gegeven, is een tweetal catalogi grondig geanalyseerd. Dat betreft in de eerste plaats de catalogus uit het arrest Van Hese/De Schelde, dat gaat over de vraag of een beroep op verjaring van een zogenoemde asbestclaim naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De tweede catalogus is afkomstig uit het arrest Schrijver/Van Essen, waarin de vraag aan de orde komt of sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Deze analyse leidt tot interessante inzichten met betrekking tot de functies van gezichtspuntencatalogi.

...entraal staan: J.P. Quist, Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss ... Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het ... ... . EUR), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014. 2 Zie hierover ook Asser­Vranken, Vervolg, nr. 106. 3 HR 5 november 1965, NJ 1966, 136, m.nt. GJS. l.c.j. sprengers, persoon. 70 jaar VvA: einde van het begin . Actualiteiten sociaal recht | Rechtspraak zieke werknemer De auteur promoveerde op 23 mei 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift waarin de functies van gezichtspuntencatalogi centraal staan: J.P. Quist, Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss. EUR), Den Haag ... Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het ... ... .P. Quist, Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss. EUR), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014. 2 Zie hierover ook Asser-Vranken, Vervolg, nr. 106. J.P. Quist,Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht Den Haag:Boom Juridische uitgevers ,2014 9789089749147 Published in Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 176, 23 - 27. Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss. Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 97-100. 3 Quist 2014, p. 91 e.v. Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht: viewpoints in (Dutch) private law, in particular labour law (Bakelsreeks) | J.P. Quist | ISBN: 9789089749147 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. in het bijzonder het arbeidsrecht Diss. Rotterdam, promotor prof. mr. C.J. Loonstra, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, 679 p., ISBN 978-90-8974-914-7. 1. Inleiding Op 23 mei 2014 promoveerde Jeroen Quist op de studie Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder hetarbeidsrecht. Hij plaatst zijn on-derzoek binnen een bekend kader ... Arresten arbeidsrecht is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Arresten arbeidsrecht PDF te downloaden op onze website bank72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Arresten arbeidsrecht tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift getiteld: Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht, een lijvig boekwerk van 680 pagina's waar Jeroen jaren aan heeft gewerkt en wat door hem met verve werd verdedigd tijdens de promotieplechtigheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. OLIE & DE JONGE ADVOCATEN De uitspraken tot en met 3 april 2012 zijn ontleend aan J.P. Quist, Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss. Rotterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 327-329. Voor recentere uitspraken heb ik op 27 oktober 2014 gezocht op rechtsorde.nl. in het privaatrecht: P.W. Verbruggen, 'Het PIP-schan-daal voor het HvJ EU en de constitutionalisering van private regulering', NJB 2017/966. 4. Het goederenrecht, insolventierecht, privacyrecht, burgerlijk procesrecht en arbeidsrecht blijven kortheidshalve buiten beschouwing. 5. Lopende projecten kunnen worden geraadpleegd via Zo'n veertig jaar later zijn gezichtspunten (ook) in het arbeidsrecht een bekend fenomeen. Maar bij welke arbeidsrechtelijke onderwerpen spelen de omstandigheden van het geval en gezichtspuntencatalogi nu precies een * J.P. Quist is verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en ... JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info RECENTELIJK VERSCHENEN juni 2014 Op mijn website vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische boeken...