Gratis elektronische bibliotheek

Praktijkgidsen Warenwet - De Claimsverordening - Theo Appelhof

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2010
BESTANDSGROOTTE: 11,17
ISBN: 9789012383561
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Theo Appelhof

Theo Appelhof boeken Praktijkgidsen Warenwet - De Claimsverordening epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Het claimen van bijzondere eigenschappen voor eet- en drinkwaren heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen; een wildgroei aan – al dan niet terechte – claims was het gevolg. De onduidelijkheid in de Nederlandse wetgeving liet dan ook tamelijk veel ruimte voor interpretatie. Gezondheidsclaims (of toespelingen daarop) waren wel verboden, maar omdat niet voldoende duidelijk was gedefinieerd wanneer een reclametekst te ver ging, waren de meningen van deskundigen en Justitie verdeeld en kon de toezichthoudende instantie (de toenmalige Keuringsdienst van Waren) slechts in zeer evidente gevallen optreden. De Europese Claimsverordening lijkt meer duidelijkheid in deze materie te scheppen. Deze verordening is tot stand gekomen na een jarenlang proces van inspraak door de lidstaten en producenten en harmoniseert de wetgevingen van de Europese lidstaten. De verordening heeft ten doel door strakke regels een halt toe te roepen aan allerlei vage, onbewezen claims. Ondanks de strakke kaders van de verordening blijven echter nog veel vragen onbeantwoord. Nu de EFSA de eerste series claims heeft beoordeeld, wordt het echter langzaam duidelijk hoe deze verordening in de praktijk zal uitpakken. Deze praktijkgids licht de belangrijkste juridisch-procedurele aspecten van deze verordening toe en brengt de bij de uitvoering en handhaving betrokken partijen in beeld. Daarnaast biedt deze gids een helder overzicht van de toegewezen en afgewezen claims en de argumenten voor die toekenning of afwijzing.

...vensmiddelen | 2011 Gevaren- en risicoanalyse ... Bureau ISBN - Ellis van Diermen ... . Gevaren- en risicoanalyse Praktijkgidsen Warenwet. Additieven in levensmiddelen | 2012. Additieven in levensmiddelen | 2012 Allergenen | 2009 . De Claimsverordening . De Europese hygieneverordeningen . Etikettering van levensmiddelen | 2011 Gevaren- en risicoanalyse. Gevaren- en risicoanalyse In de Warenwet staan de uitgangspunten waaraan levensmiddelen en andere consumentenproducten moeten voldoen. Een product of levensmiddel mag de veilighe ... bol.com | Praktijkgidsen Warenwet 9 - Voedselveiligheid ... ... . Een product of levensmiddel mag de veiligheid of gezondheid van de consument niet in gevaar brengen. De Nederlandse Warenwet is een raamwet waaraan een groot aantal uitvoeringsbesluiten zijn opgehangen. Praktijkgidsen Warenwet. Additieven in levensmiddelen | 2012. Additieven in levensmiddelen | 2012 Allergenen | 2009 . De Claimsverordening . De Europese hygieneverordeningen . Etikettering van levensmiddelen | 2011 Gevaren- en risicoanalyse. Gevaren- en risicoanalyse De claimsverordening - Theo Appelhof Praktijkgidsen Waar en Wet. paperback | Nederlands | 133 blz. | 2010. Het claimen van bijzondere eigenschappen voor eet- en drinkwaren heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen; een wildgroei aan - al dan niet terechte - claims was het gevolg. De NVWA ziet toe op de juiste etikettering van levensmiddelen. Daarvoor ziet ze toe op het correct gebruik van voedingsclaims en gezondheidsclaims, en op het verbod op medische claims. Dat gebeurt door inspecties van etiketten en reclame-uitingen. Praktijkgidsen Warenwet - De Claimsverordening. Verrassende Waarheid. Verrassend Papier. Charlotte salomon. Het land van de zon. Tussen hoop en liefde. Shopaholic! Algemene wet inzake rijksbelastingen. Economie in rechte lijn. Nova Nieuwe Natuur-& Scheikunde 1/2a havo/vwo 2-uurs uitwerkingenboek. Voedingsprofielen. In de claimsverordening (Verordening EG nr. 1924/2006) staat dat de Commissie uiterlijk op 19 januari 2009 voedingsprofielen had moeten opstellen. Voedingsprofielen zouden ervoor moeten zorgen dat er geen claims meer gemaakt kunnen worden over levensmiddelen die veel suiker, vet of zout bevatten. We raden u aan het boek van Koningin fabiola PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Koningin fabiola Toen Fabiola in 1960, door haar huwelijk met koning Boudewijn, onze Belgische koningin werd, symboliseerde dat het begin van een gouden tijdperk van economische bloei en snelle ontwikkeling....