Gratis elektronische bibliotheek

Uitleg van notariële akten - J.W.A. Biemans

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2015
BESTANDSGROOTTE: 8,9
ISBN: 9789013133363
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.W.A. Biemans

U kunt het boek Uitleg van notariële akten downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Op 5 juni 2014 vond in Paushuize te Utrecht het symposium ‘Uitleg van notariële akten’ plaats. Dit boek bevat de op schrift gestelde voordrachten van bijna alle sprekers, alsmede een extra bijdrage over uitleg van notariële akten.

...Inventaris. In de index is te zoeken op de volgende gegevens: De akte van verjaring is de notariële akte waarin de notaris verklaart dat je van mening bent dat je door verjaring eigenaar bent geworden van een registergoed ... Uitleg van notariële akten (Producttype, Juridisch ... ... . Ook wel verklaring van verjaring. In de akte van verjaring staat: Welk registergoed door verjaring is verkregen (bijvoorbeeld een stukje grond dat eerst van de gemeente was); Tegen wie de verjaring werkt (dus wie de vorige eigenaar ... Uitleg: Wat is een (notariële) Akte. Hierna wordt bedoeld: notariële akte. Een akte kan notarieel zijn of onderhands. Een onderhandse akte is niet door de notaris getekend, en een notariële akte wel. Een notariële ... Uitleg van notariële akten | Wolters Kluwer ISBN 9789013133356 ... ... Uitleg: Wat is een (notariële) Akte. Hierna wordt bedoeld: notariële akte. Een akte kan notarieel zijn of onderhands. Een onderhandse akte is niet door de notaris getekend, en een notariële akte wel. Een notariële akte wordt ook wel een authentiek akte genoemd. De comparanten (degene die de akte laat opstellen) en de notaris ondertekenen de ... Officieel regelen met een notariële akte. Een notariële akte is een bindende, rechtsgeldige afspraak op papier. De akte biedt houvast als omstandigheden veranderen of als er een verschil van mening is. Iedereen moet zich houden aan de afspraken in de akte. Kenmerken notariële akte. Van een notariële akte staat vast dat het document: echt is; In de notariële archieven zijn originele akten, die door de notaris zijn opgemaakt, terug te vinden. In deze akten zijn gegevens vastgelegd met betrekking tot: nalatenschappen (testamenten, boedelscheidingen), onroerend goed (koop en verkoop, hypotheekstelling), leningen (schuldbekentenissen) en allerlei andere akten waarbij de notaris werd ingeschakeld, zoals in de 19de eeuw ook ... Uitleg: Akte van verjaring. Een akte van verjaring wordt opgesteld door de notaris. De notaris verklaart dat een registergoed door verjaring is veranderd van eigenaar. Dit gaat vaak om een stukje tuingrond. Meestal geeft de nieuwe eigenaar zelf aan dat hij eigenaar is geworden door verjairng. Hij moet dit dan wel bewijzen. bijvoorbeeld met foto ... Dit hypotheekrecht werd - conform de wettelijke eisen - gevestigd bij notariële akte. In de akte was tevens een renteclausule opgenomen. Tussen partijen ontstond echter een discussie over de uitleg van deze rentebepaling. De ene partij stelde dat het bedrag van de lening inclusief rente was. Verklarende woordenlijst van notariële termen Aanverwanten: Schoonfamilie van echtgenoot/echtgenote Aanvaarden Beneficiaire aanvaarding: Aanvaarden (van de erfenis) onder het voorrecht van boedelbeschrijving, d.w.z. de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel. 9789013133356_Uitleg van notariële akten_BW_V1. Final publisher's version, 1 MB, PDF document. Request copy. Leonardus Verstappen; Wilbert Kolkman; User-friendly Private Law; This volume contains papers writen on the interpretation of notarial deeds from different perspectives: real estate, family law and company law. Uitleg van notariële akten (Producttype, Juridisch) 13 13 x gezien 0 0 x bewaard sinds 05 okt. '17, 23:28. Bewaar. Bekijk de video Grote foto's € 40,37. Levering Verzenden Verzendkosten € 0,00. Uitleg van notariële akten (Producttype ... Uitleg ingeval van levering van een registergoed: 'CAO-norm' Bij de uitleg van een notariële akte strekkende tot levering van een registergoed (of een beperkt recht daarop), geldt de objectieve uitlegmaatstaf. De partijbedoeling dient dan in beginsel uit de tekst van de akte te worden afgeleid. Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Portal In notariële akten staat veel informatie over het verleden. Zo staat in testamenten belangrijke informatie over familieverhoudingen of bezittingen. In een notariële akte is ook te zien of personen konden schrijven. De akten zijn namelijk ondertekend door de persoon die voor de notaris verschijnt. Als in de notariële akte een verbodsbepaling wordt opgenomen op straffe van een boete, en dat verbod overtreden wordt, kan de andere partij aan de hand van die notariële akte dus executoriaal beslag laten leggen om zo betaling van de verbeurde boetes af te dwingen. Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen met één van onze specialisten wanneer je een vraag hebt over een notariële volmacht. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer (040) 244 88 55.Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen. Wij helpen je graag verder en adviseren graag wat voor jouw situatie de beste oplossing is. Op 5 juni 2014 vond in Paushuize te Utrecht het symposium 'Uitleg van notariële akten' plaats. Dit boek bevat de op schrift gestelde voordrachten van bijna alle sprekers, alsmede een extra bijdrage over uitleg van notariële akten. Het afschrift is een door de notaris ondertekende afgegeven weergave van de inhoud van een originele notariële akte (de minuut).Een afschrift kan je herkennen doordat er ''uitgegeven voor afschrift'' op staat. Doordat het is gewaarmerkt door de notaris, levert het net zoveel bewijs op als de originele akte....