Gratis elektronische bibliotheek

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit Le commissaire et les autres organes ou comités de l'entité contrôlée - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2019
BESTANDSGROOTTE: 11,77
ISBN: 9789046609880
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Veel plezier met het gratis lezen van De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit Le commissaire et les autres organes ou comités de l'entité contrôlée none epub-boeken

Omschrijving:

De bedrijfsrevisor vervult een opdracht van algemeen belang en is onontbeerlijk voor de goede werking van de economie. Hij stelt zijn deskundigheid, zijn professionalisme en zijn waarden ten dienste van zijn klanten en van alle belanghebbende partijen (klanten, leveranciers, investeerders, bankiers, publieke overheden, personeel) om een onafhankelijke dienstverlening te bieden met hoogstaande toegevoegde waarde en van algemeen belang met het oog op een versterking van het noodzakelijk vertrouwen in een goed functionerend economisch stelsel.De voornaamste doelstelling van zijn tussenkomst als commissaris bestaat erin de transparantie en de betrouwbaarheid van de financiële overzichten te waarborgen, waarvan de gebruikers verwachten dat die een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en de resultaten van de onderneming.In zijn hoedanigheid van controleorgaan van de onderneming dialogeert de commissaris met verschillende organen en comités die meestal intern, maar ook extern kunnen zijn aan de gecontroleerde entiteit. Zijn verhouding ermee wordt in dit boek omstandig toegelicht.Le réviseur d’entreprises a une mission d’intérêt public et est indispensable au bon fonctionnement de l’économie. Il met ses compétences, son professionnalisme et ses valeurs au service de ses clients mais également de toutes les parties prenantes (clients, fournisseurs, investisseurs, banquiers, pouvoirs publics, personnel) dans le but de fournir, en toute indépendance, des services de qualité et dans l’intérêt général dans le but de renforcer la confiance, indispensable au bon fonctionnement du système économique.L’objectif principal de son intervention en tant que commissaire est d’assurer la transparence et la fiabilité des états financiers, dont les utilisateurs s’attendent à ce qu’ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise.En sa qualité d’organe de contrôle de l’entreprise, le commissaire dialogue avec différents organes et comités qui sont généralement internes à l’entité contrôlée, mais peuvent aussi être externes à celle-ci. Son rapport avec ceux-ci est expliqué en détail dans cet ouvrage.

...andse organisaties van Accenture, DSM en Shell, roept op tot het invullen van de enquête: 'Samen kunnen we het toezicht op tussenholdings sterker maken ... Lijst van gouverneurs en commissarissen van de Koning in ... ... .' Lees het interview en vul direct de vragenlijst in> De Commissaris heeft een representatieve functie en dient van onbesproken gedrag te zijn. De werkzaamheden van de Commissaris bestaan uit het plannen, coördineren en controleren van de reguliere politietaken in zijn ambtsgebied. De Commissaris werkt voornamelijk vanuit zijn kantoor en heeft nauwelijks te maken met 'de praktijk' op straat. De commissaris van de Koning is voorzi ... PDF ePUB - De commissaris en de andere organen of comités ... ... . De Commissaris werkt voornamelijk vanuit zijn kantoor en heeft nauwelijks te maken met 'de praktijk' op straat. De commissaris van de Koning is voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. De benoeming geldt voor 6 jaar. De commissaris kan er vanaf 1 januari 2017 samen met de organisatie er voor kiezen om uitbetaling via de loonlijst te handhaven (opting-in). De commissaris en de organisatie moeten daarvoor een verzoek doen aan de Belastingdienst ('opting in') tot inhouding van loonheffing via het formulier 'Verklaring Loonheffing Opting-in'. Welk lidwoord (de of het): "de commissaris" of "het commissaris", wij helpen je graag. Het Register van Overheidsorganisaties bevat de namen, adressen en andere contactgegevens van de Nederlandse overheidsorganisaties. Ook de persoonsgegevens van (voornamelijk) leidinggevende personen binnen de Nederlandse overheid zijn opgenomen. Elly Van de Velde. Publication Date: Thursday, February 20, 2020. meta update: 2020-05-20 08:00:09. Belgisch belastingrecht (in hoofdlijnen). GERN (Groupement Européen de Recherches sur les Normativités) is a large consortium of scientific researchers in the domain of deviance and social control, ......