Gratis elektronische bibliotheek

De toekomst van het milieubeleid - G. de Roo

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2004
BESTANDSGROOTTE: 8,48
ISBN: 9789023240501
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G. de Roo

Veel plezier met het gratis lezen van De toekomst van het milieubeleid G. de Roo epub-boeken

Omschrijving:

"""Het Nederlandse milieubeleid verandert fundamenteel. Dit is het gevolg van een proces van decentralisatie. Daardoor komt de verantwoordelijkheid van het milieubeleid voor een belangrijk deel bij lokale en regionale overheden te liggen. De veranderingen in het milieubeleid ontberen evenwel een consistente toekomstvisie. Van een weldoordachte regie is bij het proces van decentralisatie geen sprake. Ook ontbreekt een idee van de gevolgen van decentralisatie. Dit maakt het niet eenvoudig om enkele essentiële vragen te beantwoorden: Hoe zal dit vernieuwde en decentrale milieubeleid een volwaardige plaats krijgen in de lokale beleidsarena? Hoe wordt voorkomen dat het milieubelang ten onder gaat bij de afweging van lokale belangen? Dit boek wijst daarom op mogelijke ongewenste gevolgen van decentralisatie. Zo staat de gezondheid van de burger op het spel. Tevens ligt het verschijnsel van sociale ongelijkheid op de loer. Het boek is echter boven alles een handreiking om tot een consistente en onderbouwde toekomstvisie voor een decentraal milieubeleid te komen. Daartoe wordt onder meer gewezen op de huidige tendensen in het beleid voor de fysieke omgeving. Ook worden bestuurlijke wetmatigheden gepresenteerd die het proces van decentralisatie mede bepalen.Gert de Roo is als hoogleraar planologie verbonden aan de Basiseenheid Planologie van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen."""

...nut voor het uitzetten van het milieubeleid ... De haven van de toekomst - Port of Antwerp ... . En voor de geinteresseerde leek zijn ze op den duur zeker zo nuttig als het ... f. de emissie van energie, in de vorm van warmte, straling en vibraties g. afval en bijproducten h. fysieke kenmerken, zoals omvang, vorm, kleur en voorkomen. Hoe dit precies bewerkstelligd wordt staat o.a. beschreven in de milieuvergunning van 29-04-2010. Het milieubeleid is in overeenstemming met juridische aspecten. Milieubewust de toekomst ... De toekomst ... Bureau ISBN - De toekomst van het milieubeleid ... . Milieubewust de toekomst ... De toekomst van het milieubeleid: over de regels en het spel van decentralisatie - een bestuuurskundige beschouwing: Amazon.es: G. de Roo: Libros en idiomas extranjeros De maatschappelijke belangstelling voor het milieu vindt zijn oorsprong in de jaren zestig: de risico's van bestrijdingsmiddelen werden bekend bij het publiek en milieurampen met olietankers en ziektegevallen door kwik- en cadmiumvergiftigingen waren in het nieuws. In 1972 bracht de Nederlandse overheid de Urgentienota Milieuhygiëne uit, waarmee het Nederlandse milieubeleid Toekomst EU-milieubeleid. Het CvdR stemt in februari 2019 definitief over het advies. Daarna worden de aanbevelingen gedeeld met de Commissie, de Raad en het Europees Parlement. De Commissie start volgend jaar de besprekingen over een mogelijk 8e MAP. Compra De toekomst van het milieubeleid: over de regels en het spel van decentralisatie - een bestuuurskundige beschouwing. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Het Europese milieubeleid berust op de beginselen van voorzorg, preventie en bestrijding van vervuiling aan de bron, alsook op het beginsel dat "de vervuiler betaalt". In de meerjarige milieuactieprogramma's is een kader vastgesteld voor toekomstige acties op alle gebieden van het milieubeleid. Het is hoog tijd dat het mobiliteitsbeleid zich eenduidig gaat richten op het beperken van de vraag in plaats van het verruimen van het aanbod. Een verregaande decentralisatie van de productie van electriciteit met behulp van warmte/kracht koppeling kan een nieuwe impuls aan het CO2 -beleid geven. § 2. Op basis van een afweging van de verschillende maatschappelijke activiteiten streeft het milieubeleid naar een hoog beschermingsniveau. Het berust onder meer op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, het standstill-beginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt. Buy De toekomst van het milieubeleid: over de regels en het spel van decentralisatie - een bestuuurskundige beschouwing 01 by G. de Roo (ISBN: 9789023240501) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. De toekomst van het milieubeleid : over de regels en het spel... Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote De haven kwam er niet zomaar. Het is altijd een plaats geweest van vernieuwing. Welke stappen ondernemen we om de haven klaar te stomen voor de toekomst? De toekomst van het milieubeleid: over de regels en het spel van... (2004) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: De toekomst van het milieubeleid: over de regels en het spel van decentralisatie - een bestuurskundige beschouwing: Het Nederlandse milieubeleid staat in de schijnwerpers. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) werd gepubliceerd. In het nieuwe boek 'Elementaire Deeltje - Milieu' schetst Jacqueline Cramer een beeld van de geschiedenis, het heden en de toekomst van het milieuvraagstuk.Tenslotte wordt op 11 december a.s. een breed symposium 'Richting geven aan ... Het moment van de waarheid voor ISVAG en de integriteit van het Vlaamse milieubeleid. Olivier Beys. Geplaatst op. ... Het is duidelijk dat met de demarche van het VEA de deur opengezet wordt om alsnog een positief advies binnen de GOVC te bekomen. ... Maar de toekomst van dat afval ligt in de industriële hubs waar grondstoffen ... Het milieubeleid van de gemeente Overbetuwe is verwoord in...