Gratis elektronische bibliotheek

Doorrekening en doorfacturering van kosten - Stefan Ruysschaert

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,23
ISBN: 9789046608449
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Stefan Ruysschaert

De beste pdf van Doorrekening en doorfacturering van kosten die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Doorrekening en doorfacturering van kosten 1e druk is een boek van Stefan Ruysschaert uitgegeven bij Maklu Uitgevers. ISBN 9789046608449 De doorrekening van kosten en de doorfacturering vormen in de praktijk zowelinzake btw als inzake inkomstenbelastingen vaak een discussiepunt. Bij wie wordtde aftrek beperkt? Volgt de bijzaak de hoofdzaak?Dit boek is opgesteld aan de hand van dagelijkse praktijkgevallen, en houdt detheorie bewust beperkt. Er wordt gewerkt met topics die de toepassing illustrerenvan de doorrekening en de doorfacturering.

...urs: S. Ruysschaert, W. Van Kerchove Editeur: INNI publishers ... Kosten doorfactureren met of zonder BTW? - mijntipsenadvies.be ... . In dit boek wordt de problematiek van de doorrekening van kosten en van de doorfacturering helder voorgesteld aan de hand van talrijke voorbeelden. Het doorrekenen of doorfactureren van kosten kan geoptimaliseerd worden, maar wordt begrensd door de antimisbruik bepalingen. Een "doorrekening" van kosten is geen "doorfacturering" van kosten: toelichting van de begrippen 13 Topic 2 De nieuwe regels inzake opeisbaarheid: schematisch overzicht 17 Topic 3 De commissionair bij leveringen van goederen en diensten 23 Topic 4 Over provisies, voorschotten, waarborgen, vooruitbetalingen, aanbetalingen Tot de maatstaf van heffing behoren onder meer de sommen die de leverancier van het goed of de dienstverrichter aan degene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt in rekening brengt als kosten van commissie, verzekering en vervoer, ongeacht of dat al dan niet bij een afzonderlijk debetdocument wordt gedaan of ingevolge een afzonderlijke overeenkomst (art. 26, tweede lid WBTW). Het doel van GRACE is nieuw bewijs le ... Doorrekening van kosten en btw, correcte toepassing ... ... . 26, tweede lid WBTW). Het doel van GRACE is nieuw bewijs leveren over de gebruikskosten van de vervoerinfrastructuur voor alle vervoerswijzes, en over de gevolgen van het doorrekenen van deze kosten aan gebruikers. The aim of GRACE is to provide new evidence on the costs of transport infrastructure use for all modes of transport, and on the consequences of charging these costs to users. De doorrekening van kosten en de doorfacturering vormen in de praktijk zowel inzake btw als inzake inkomstenbelastingen vaak een discussiepunt. Bij wie wordt de aftrek beperkt? Volgt de bijzaak de hoofdzaak? Dit boek is opgesteld aan de hand van dagelijkse praktijkgevallen, en houdt de theorie bewust beperkt. Deze verhuur is immers niet vrijgesteld van BTW (art. 44, § 3, 2°, a, W. BTW). Rekent u de onroerende voorheffing die u op dat pand moet betalen door aan uw huurder, dan moet u daarop 21% BTW rekenen. Uitzondering. Kosten die worden doorgerekend los van de eigenlijke activiteit volgen hun eigen BTW-regime (art. 13, § 2 en art. 20, § 1, W. BTW). Authors: S. Ruysschaert, W. Van Kerchove Publisher: INNI publishers. In dit boek wordt de problematiek van de doorrekening van kosten en van de doorfacturering helder voorgesteld aan de hand van talrijke voorbeelden. Het doorrekenen of doorfactureren van kosten kan geoptimaliseerd worden, maar wordt begrensd door de antimisbruik bepalingen. Bij doorfacturatie van kosten en reinvoicing worden regelmatig fouten gemaakt. Belangrijke aandachtspunten zijn een correcte facturatie en verlegging van heffing, gecombineerd met de aftrekproblematiek bij de doorfacturerende onderneming en bij de ontvanger van de factuur. Het gaat hier om kosten die u aan een derde betaald heeft in naam en voor rekening van uw klant en die u daarom gewoon doorrekent aan uw klant. Op de doorrekening van deze voorgeschoten kosten is er geen BTW verschuldigd op voorwaarde dat ze afzonderlijk en voor het juiste bedrag doorgerekend worden aan de klant (art. 28, 5° W. BTW). Voorbeeld Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) De wijze waarop de restaurantkost wordt gefactureerd, is hierbij van belang. Het advies- verlenend bedrijf heeft immers de keuze om ofwel één bedrag te factureren (nl. de kost voor de adviesverlening samen met de restaurantkost), ofwel de hoofdprestatie (= adviesverlening) en restaurantkost afzonderlijk op de factuur te vermelden. Doorrekening van kosten komende van een derde partij Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van een geheel van prestaties. In deze gevallen zijn bij doorfacturatie van deze kosten de gewone regels inzake btw van toepassing. Voorbeelden: de problematiek van de doorfacturering uiteraard nog complexer dan ze al is. Klaarheid is nodig. In dit boek wordt de problematiek van de doorrekening van kosten en van de doorfacturering helder voorgesteld aan de hand van talrijke voorbeelden. Het doorrekenen of doorfactureren van kosten kan geoptimaliseerd worden maar wordt Vermijd problemen bij doorrekening van kosten! De doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, is niet altijd gemakkelijk. Nochtans kan een correcte toepassing en beoordeling risico's uitsluiten alsmede dubbele aftrekbeperkingen voorkomen....