Gratis elektronische bibliotheek

Beroepsgeheim bij de aanpak van gewelddadige radicalisering - Stephanie Beckers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,36
ISBN: 9789463711197
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Stephanie Beckers

De beste pdf van Beroepsgeheim bij de aanpak van gewelddadige radicalisering die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De geheimhoudingsplicht staat onder druk. In de strijd tegen terreur en radicalisering voorziet de wetgever steeds meer uitzonderingen op het beroepsgeheim. De snel veranderende regelgeving roept veel vragen en onduidelijkheden op bij geheimhouders. Moeten of mogen zij melding maken aan politie of justitie van het feit dat hun cliënt radicaliseert? Wat als een cliënt op het punt staat te vertrekken naar IS-gebied? Welke verantwoordelijkheid rust er op geheimhouders om reeds gepleegde terroristische misdrijven te melden? Welke informatie mag er gedeeld worden binnen een LIVC-R?Dit boek biedt inzicht in de manier waarop hulpverleners vertrouwelijke informatie kunnen of moeten uitwisselen met politionele en justitiële diensten ter preventie van gewelddadige radicalisering. Het biedt een heldere leidraad voor hulpverleners en geeft aan in welke gevallen zij een spreekrecht of -plicht hebben en via welke procedures zij informatie moeten delen.Engeland heeft meer ervaring in de bestrijding van terrorisme dan België en heeft een langere traditie van uitzonderingen op de zwijgplicht en procedures inzake informatie-uitwisseling binnen multidisciplinaire overlegfora. Is het Belgische wettelijke kader afdoende en passend? Kunnen er aanbevelingen worden geformuleerd op basis van goede praktijken van Engeland?Stephanie Beckers is criminologe en praktijkassistent aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) binnen de onderzoekslijn ‘Bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving in Europees en vergelijkend perspectief’.ISBN: 9789463711197

...kers (waaronder on- Cahiers op de Campus is een initiatief van hoofdredacteur Elke Devroe waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken ... PDF Aanpak Radicalisering, extremisme en polarisatie ... . Het thema van de vijfde studiemiddag is 'Aanpak van gewelddadige radicalisering'… Radicalisering is het proces waarbij de gedachten en gedragingen van een persoon of groep extremer worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare norm in de cultuur, waardoor de persoon of groep geneigd is extremistische daden te plegen.Het individu of de groep vervreemdt steeds meer van de maatschappij en kan daarna steeds meer neigen naar het uitvoeren van zijn gedachten, een extreme ... Preventie en jeugdhulp vallen sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 onder de verantwoordel ... 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering (Cahiers ... ... .Het individu of de groep vervreemdt steeds meer van de maatschappij en kan daarna steeds meer neigen naar het uitvoeren van zijn gedachten, een extreme ... Preventie en jeugdhulp vallen sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Uitgangspunten van de VNG voor een duurzame aanpak van radicalisering: optreden als één overheid en staan voor een inclusieve en open samenleving. Lees in de aanpak over mogelijkheden om radicalisering te voorkomen. Onder 'wie doet wat' vind je meer informatie over de regierol die voor gemeenten is weggelegd. Of lees over meldpunten- en adviesorganisaties die je kunt bevragen over radicaliseringsvraagstukken. En wat het verschil tussen jihadisme en extremisme is, leer je hier. Het CCV-jeugdteam biedt ook trainingen en workshops aan. VVSG Handvaten voor een lokale aanpak van radicalisering 5 Handelingskader Dit handelingskader beschrijft de lokale verantwoordelijkheid aan de hand van drie fasen: 1. Preventie van radicalisering: dit gebeurt door het voorkomen van polarisering, het wegnemen van de voedings-bodem, het vergroten van de weerbaarheid en door vroegtijdige signalering. Notitie lokale (bestuurlijke) aanpak radicalisering en jihadisme Gouda 1. Aanleiding Medio 2013 werd de gemeente Gouda geconfronteerd met informatie over het vertrek van een aantal jongeren naar Syrië De Rotterdamse aanpak radicalisering goede stappen gezet. We zijn polarisatie en maatschappelijke spanningen ... Naast de dreiging vanuit aanhangers van het gewelddadige jihadistisch gedachtegoed, lijkt ook het extreemrechtse ... behandeling bij het MAR eind van het jaar. 62 66 73. Tabel 1. De aanpak van radicalisering en gewelddadig jihadisme is een van de belangrijkste thema's in het internationale en nationale veiligheidsbeleid. De Rijksoverheid werkt intensief aan de versterking van de aanpak van radicalisering en jihadisme. Gemeenten hebben bij uitstek een belangrijke rol in de integrale aanpak. In deze factsheet leest u meer over de rol en verantwoordelijkheid gemeente en ... Het thema radicalisering is erg actueel en staat hoog op de politieke agenda. Een geactualiseerd 'Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering' bevat diverse acties en maatregelen. Verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, waaronder Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), werken mee aan de uitvoering ervan. Aanpak van gewelddadige radicalisering direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. Cahiers Politiestudies 42 - Aanpak van gewelddadige radicalisering 1e druk is een boek uitgegeven bij Maklu Uitgevers N.V.. ISBN 9789046608630 Het huidig maatschappelijk debat wordt overheerst door waaromvragen die peilen naar de oorzaken van radicalisering. Preventieprogramma van gewelddadige radicalisering 16 april 2013 Voorwoord 2 I. Inleiding 4 A. Polarisering en gewelddadige radicalisering, maatschappelijke fenomenen! 4 B. Polarisering en gewelddadige radicalisering in ons land ! 5 C. Een gerichte aanpak voor de problematiek! 6 II. Beleidsinitiatieven 8 Aanpak van gewelddadige radicalisering | ISBN 9789046608630 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Studiemiddag Cahiers op de campus: "Aanpak van gewelddadige radicalisering" 20 april 2017, Universiteit Leiden, Campus Den Haag, Schouwburgstraat Cahiers op de Campus is een initiatief van hoofdredacteur van de Cahiers Politiestudies Elke Devroe waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de ......