Gratis elektronische bibliotheek

De strafbeschikking - M. Kessler

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2015
BESTANDSGROOTTE: 3,88
ISBN: 9789013129304
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M. Kessler

Veel plezier met het gratis lezen van De strafbeschikking M. Kessler epub-boeken

Omschrijving:

Met de Wet OM-afdoening is in 2008 een regeling in het Wetboek van Strafvordering geïntroduceerd volgens welke strafzaken buitengerechtelijk met een strafbeschikking kunnen worden afgedaan. Daarmee is een belangrijke verandering in het Nederlandse strafprocesrecht doorgevoerd. De strafbeschikking, die de transactie geleidelijk vervangt, wordt inmiddels op ruime schaal toegepast. De auteur geeft in de tweede, volledig geactualiseerde druk van deze studiepocket een handzame uiteenzetting van de inhoud van de wettelijke regeling van de strafbeschikking. Behandeld worden onder andere de sancties die in een strafbeschikking kunnen worden opgelegd, de procedure tot het uitvaardigen van de strafbeschikking, verzet tegen de strafbeschikking alsmede de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking.Hoewel de auteur zich vooral concentreert op een beschrijving en analyse van het geldende recht, is de studiepocket daartoe niet beperkt. In het afsluitende hoofdstuk worden mogelijke wijzigingen in de wettelijke regeling verkend. Daarbij gaat de aandacht onder meer uit naar mogelijkheden tot vergroting van rechterlijke betrokkenheid bij zwaardere strafbeschikkingen, naar de vraag of de transactie als afdoeningsmodaliteit behouden zou moeten blijven en naar de verhouding tussen de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete.De studiepocket is een aanrader voor iedere praktijkjurist en student die van de hoofdlijnen van de regeling van de strafbeschikking kennis wil nemen.M. Kessler is raadadviseur bij de sector straf- en sanctierecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

...denkt men regelmatig dat alles achter de rug is ... Strafbeschikking (O) - Appjection ... . Dit is niet het geval! De strafbeschikking is geen boete en het voldoen van de strafbeschikking kan grote negatieve en onzekere gevolgen hebben voor uw toekomst. Als de strafbeschikking binnen vier maanden na de overtreding opgelegd is en de geldboete niet hoger is dan €340,-, dan kunt u verzet indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van toezending. Na deze zes weken, is in verzet gaan niet mee ... bol.com | De strafbeschikking | 9789013129298 | M. Kessler ... ... . Na deze zes weken, is in verzet gaan niet meer mogelijk. Ook in dit geval moet u binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent van de strafbeschikking in ... De strafbeschikking 2e druk is een boek van M. Kessler uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013129298 Met de Wet OM-afdoening is in 2008 een regeling in het Wetboek van Strafvordering geïntroduceerd volgens welke strafzaken buitengerechtelijk met een strafbeschikking kunnen worden afgedaan. Let op: als u in verzet gaat, moet u de boete niet betalen! Hoe gaat u in verzet? U hebt 14 dagen de tijd om in verzet te gaan. Deze 14 dagen gaan lopen vanaf het moment dat u weet dat u een strafbeschikking hebt gekregen. U kunt op twee manieren in verzet gaan: Stuur een brief Deze brief heet een verzetschrift. Alleen u of uw advocaat mogen deze brief schrijven. Door de invoering van de Wet OM-afdoening is een regeling in het Wetboek van Strafvordering opgenomen die het mogelijk maakt dat de officier van justitie misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat en alle overtredingen door het uitvaardigen van een strafbeschikking zelf bestraft (artikel 257a Sv).De wetgever heeft met deze regeling een lichte - niet-rechterlijke ... Fiscale strafbeschikking — Hoorplicht. Als de Belastingdienst een strafbaar feit vermoedt, zal hij u kunnen verhoren. Als de Belastingdienst van mening is dat er daadwerkelijk een strafbaar feit is gepleegd, zal er een proces-verbaal worden opgemaakt. Een strafbeschikking is een door de Officier van Justitie opgelegde straf. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie, dus de aanklager, u een straf oplegt die u door een strafbaar feit zou hebben verdiend. Door hier aan tevoldoen, dus door het betalen van de boete of uitvoeren van de werkstraf staat uw schuld vast. Indien de strafbeschikking wordt geaccepteerd, heeft uw partner inderdaad een strafblad. Aangezien het verlaten va...