Gratis elektronische bibliotheek

Innovatie en de circulatie van kennis - M. Davids

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2011
BESTANDSGROOTTE: 9,4
ISBN: 9789461052827
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M. Davids

M. Davids boeken Innovatie en de circulatie van kennis epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Versterking van het innovatief vermogen van Nederlandse ondernemingen staat momenteel hoog op de politieke agenda. Kennisuitwisseling en -vernieuwing zijn van levensbelang en kennis van die geschiedenis niet minder. In deze studie schetsen Mila Davids, Harry Lintsen en Arjan van Rooij hoe belangrijk kenniscirculatie is voor ondernemingen die succesvol willen inspelen op technologische veranderingen en wijzigingen in de markt. Aan de hand van tot de verbeelding sprekende innovatieprocessen ontrafelen de auteurs het proces van kennisverwerving binnen de onderneming. Daarbij passeren onder meer chemie, consumentenelektronica, voedingsmiddelen en de grafische sector de revue. Innovatie blijkt veel meer te zijn dan investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ondernemingen moeten een balans vinden tussen de interne kennisopbouw en de externe kennisverwerving. Mila Davids is werkzaam aan de Technische Universiteit Eindhoven en was redacteur in de serie de Geschiedenis van de techniek in Nederland in de 20ste eeuw. Zij publiceerde over innovatieprocessen, de kennisinfrastructuur en over organisaties als de PTT en Philips. Momenteel richt zij zich op kenniscirculatie in internationaal perspectief.Harry Lintsen is emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis. Hij was hoofdredacteur van de series over de techniek in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Hij schreef over diverse organisaties zoals TNO en de Technische Universiteit Eindhoven, en houdt zich momenteel onder andere bezig met het thema duurzaamheid in historisch perspectief. Arjan van Rooij is universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde verschillende studies over het chemiebedrijf DSM. Van zijn hand verschenen diverse artikelen gericht op het functioneren van bedrijven in innovatiesystemen en de interactie tussen het bedrijfsleven en universiteiten. Innovatie en kennisinfrastructuur is het vijfde deel in de reeks Bedrijfsleven in de Twintigste Eeuw (BINT). Deze reeks belicht de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven gedurende de twintigste eeuw in zeven thema's: ondernemers, internationalisering, concentratie en concurrentie, bedrijfsleven en overheid, innovatie en kennisinfrastructuur, menselijk kapitaal en corporate governance. BINT is een groots opgezet samenwerkingsproject van diverse vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten.

...nnis van complexe organisatorische vraagstukken ... innovatie - WUR ... . Kennis, Innovatie en Voedselzekerheid Het rapport 'Kennis, Innovatie en Voedselzekerheid; een reflectie op topsectoren, kennisarrangementen en ontwikkelingssamenwerking' is een publicatie van BO-09. Het hoort bij: Wigboldus, S., J. van der Lee, G. Borman, K. Buchanan and Wouter Leen Hijweege (2011). Going for gold TNO helpt bouwbedrijven, toeleveranciers en architecten om van ideeën concrete bouwinnovaties te maken. We werken aan innovaties voor circulair bouwe ... bol.com | Innovatie en de circulatie van kennis ... ... . We werken aan innovaties voor circulair bouwen, zorgbouw, BIM en gebouwveiligheid. In kennis, kunde en innovatie. We zijn nieuwsgierig en ambitieus. Steeds op zoek naar mogelijkheden om producten nog beter te maken. ... Van de Lande bv Lissenveld 1 4941 VK Raamsdonksveer The Netherlands +31 162 516000 [email protected] ... Meer business uit kennis (valorisatie en circulatie) Meer business uit kennis • marktintroducties van samengestelde oplossingen die bijdragen aan de aanpak van de maatschappelijke uitdagingen. • Living labs en proeftuinen als kristallisatiepunt voor de manier van werken • Vernieuwing van het innovatie-ecosysteem; Het team is een autoriteit op het gebied van kennis & innovatie ten behoeve van effectieve marketing en levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de vier B's (meer bekendheid, meer bezoekers, meer bestedingen, meer banen). Onderzoek. Onderzoek is cruciaal in het ontwikkelen van kennis over en inzicht in de toerisme- en recreatiemarkt. Slimme en duurzame logistiek en transport Innovaties in de logistiek zijn aan de orde van de dag. Ondernemers zijn continue bezig om hun eigen processen te optimaliseren, klanten beter te kunnen bedienen en om efficiënter samen te kunnen werken en andere ondernemers. Niet alleen e-commerce heeft tot een enorme ontwikkeling in de logistiek geleid, ook in andere sectoren worden demand- en ... Innovatie is een doorsnijdend thema binnen het Klimaatakkoord, omdat in alle sectoren nieuwe toepassingen nodig zullen zijn om de doelstellingen te halen. De taakgroep innovatie heeft in opdracht van het Klimaatberaad een integrale kennis- en innovatieagenda (IKIA) opgesteld, als onderdeel van het Klimaatakkoord. De agenda laat zien welke kennis en innovatie voor de opgave van het ... Binnen de gehandicaptenzorg bestaan al veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten écht ... Het topteam stelde in 2015, in opdracht van minister Schippers van VWS, de Kennis- en innovatieagenda op. Voor sportinnovatie is jaarlijks vanuit de overheid € 1 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van innovatie. Subsidie kan worden aangevraagd voor ideeën; projecten en innovatiecentra. Daarnaast wordt gewerkt aan Sport Data Valley ... Netwerkvorming, onderzoek en circulatie van kennis zijn de drie peilers van BIOM. Praktijkbedrijven vormen de kern van het netwerk. ... Dat Van Beek innovatie hoog in het vaandel heeft staan blijkt uit het rijpadensysteem dat hij en zijn buurman Jaap Korteweg hebben ontwikkeld. Omdat de ontwikkeling en het investeren in dergelijke nieuwe systemen een forse financiële last met zich meebrengt, wordt er een subsidieregeling opengesteld met daarin twee modules voor innovatie en verduurzaming van stallen, genaamd 'Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv)'. Kennis en innovatie nemen een steeds belangrijker plaats in bin-nen de moderne economie. In de discussie over de versterking van de internationale concurrentiepositie zijn kennis en innovatie zelfs sleutelbegrippen geworden. We kunnen dan ook in toene-mende mate spreken van een kenniseconomie. Bij internationale vergelijkingen van kenniseconomieën ICT, kennis en economie 2019 18-10-2019 00:00 ICT, kennis en economie 2019 schetst een breed beeld van de Nederlandse kenniseconomie. Naast veel cijfers over ICT, komen ook innovatie, R&D en het kennispotentieel uitgebreid aan bod. Wat betreft het bepalen van de bron van de kennis en het doel van de kunde i.p.v. de kunde en kennis zelf, vind ik zeer sterk bedacht!! Alim OZdem...