Gratis elektronische bibliotheek

Politiekunde 38 - Onder het oppervlak - J. Kuppens

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2011
BESTANDSGROOTTE: 12,32
ISBN: 9789035245433
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Kuppens

U kunt het boek Politiekunde 38 - Onder het oppervlak downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepastewetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benuttingvan onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen,modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijnvoor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verrichtin het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit vanPolitie & Wetenschap.In 2005 heeft Politie & Wetenschap een eerste studie uitgebracht naar de toepassingspraktijkvan preventief fouilleren in gemeenten die daarmee vooropliepen(Politiewetenschap 27). Daarin worden de verschillende toepassingsvormen enhun (meer)opbrengsten op korte en lange termijn belicht en wordt ingegaan oplastige afwegingen die daarbij aan de orde zijn. In deze nieuwe studie wordt opnieuwde balans opgemaakt: in welke richting heeft de toepassingspraktijk vanpreventief fouilleren zich (verder) ontwikkeld? Op welke schaal en wijze wordthet middel nu toegepast, hoe verloopt de discussie over het selectieve karakter ende mogelijke stigmatisering van gebieden en personen, en is er ook meer zichtop beoogde en verkregen opbrengsten?Het middel blijkt nog steeds enigszins controversieel, zowel wat betreft de effectiviteitals de (grenzen van) toelaatbaarheid. In de studie wordt dan ook, nogmaals,stilgestaan bij een aantal algemene overwegingen en kanttekeningen rondde wettelijke theorie en praktijk. Expliciete aandacht is er daarbij voor het evenredigheidsbeginselen het verbod op willekeur. Selecties van te controleren individuenof groepen zijn binnen wettelijke grenzen mogelijk, maar staan al snel opgespannen voet met het principe van non-discriminatoire toepassing.De auteurs pleiten daarom voor heldere keuzes voor één van twee alternatievestrategieën. Aan de ene kant een generieke strategie: 'iedereen' controleren endan zo veel mogelijk aselect. Aan de andere kant een gerichte strategie, meteen zeer selectieve toepassing ten aanzien van gebieden en personen, maar danwel op basis van strikte, formele selectiecriteria. Heldere keuzes voor één vanbeide strategieën moeten voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over dewijze van fouilleren en de daarmee verbonden doelstellingen en resultaatverwachtingen.Het onderzoek biedt op deze wijze voor zowel de beleidsmaker als de politiefunctionarisop straat bruikbare handvatten voor een meer verantwoord gebruikvan preventief fouilleren.

...n, bestellen en betalen! De eerste zes maanden bedraagt dit €1399, de tweede zes maanden €1457 ... Download PDF Als de dood ... . Het tweede jaar €1567, het derde jaar €1884 en na drie jaar €2099. Na de opleiding verdien je tussen de €2209 en €3347. Tijdens de theorieblokken verdien je 50% van je salaris. Onder het oppervlak . Poortwachters van de politie . Reeksen. Politiekunde. Aansprakelijkheidsmanagement politie . Adrenaline en reflectie . Baat bij de politie ... Doe-het-zelf-surveillance Gemeentelijk blauw ( ... Boek: Onder het oppervlak - Geschreven door H.B. Ferwerda ... . Adrenaline en reflectie . Baat bij de politie ... Doe-het-zelf-surveillance Gemeentelijk blauw (PK61) Geografische daderprofilering . Hard op weg PK65 Politiekunde 38 - Onder het oppervlak Bed & Breakfast / aan het water Lars en lieke vieren feest Klinicus boomschors (03): klincus boomschors en de sprekende eeuwige eik Het Grote Liedjesboek Het perfecte varken Van Grote Beer en Orion Neeltje van den Wilgenhoeve ... Karl May 42 - De schrik van het Ertsgebergte; De Reis Naar Het Kind; Politiekunde 38 - Onder het oppervlak; Handboek Regeling voertuigen 2018; De Lange Schaduw Van Nederlands-Indie; Dochter van de mangroven Onder het oppervlak . Reeksen. Politiekunde. Aansprakelijkheidsmanagement politie . Adrenaline en reflectie . Baat bij de politie . Balanceren tussen alert maken en onrust voorkomen Beeld van gezag bij de politie . Boven de pet? Buit van woninginbraak ... Bij het bepalen van de woonoppervlakte van een woning gelden een aantal regels. In deze handleiding staan deze regels beschreven. Als u deze regels toepast berekent u de gebruiksoppervlakte woonfunctie. De uitkomst kunt u vergelijken met de gebruiksoppervlakte woonfunctie die de verkopend makelaar aan u communiceert. Van 60 onder nul naar 38 graden. ... Zee-ijs smelt en krimpt in oppervlak, wat het broeikaseffect versterkt - het water dat bloot komt te liggen absorbeert meer warmte dan het zee-ijs. Antwoorden. Druiven - Tuinfo.nl tuinfo.nl. Een schimmel die de plant, bladeren en als de vruchten aanwezig zijn aantasten met een grijze schimmel die erg lastig te bestrijden is. De schimmel overwinterd op het hout als kleine zwarte vlekjes, als de aantasting in ver stadium is kunnen de winterknoppen ook. Schimmel verwijderen - Advies van HORNBACH www.hornbach.nl Nieuwsuur • Binnenland • 05-05-2018, 19:38 ... Na een reis van 483 miljoen kilometer begint een nieuwe Marsrover dan aan onderzoek naar wat er onder het oppervlak zit. Kuuke's Sterrenbeelden. Beschrijving van alle 88 astronomische sterrenbeelden, het complete zonnestelsel en nog véél meer…...