Gratis elektronische bibliotheek

Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting - P.C Bogert

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-11-24
BESTANDSGROOTTE: 7,32
ISBN: 9789013028928
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P.C Bogert

P.C Bogert boeken Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Dit onderzoek gaat over de bijzondere strafuitsluitingsgrond, een vorm in de techniek van regel en uitzondering, als fenomeen in het Nederlandse strafrecht. Dit fenomeen kent verschillende materieelrechtelijke en formeelrechtelijke aspecten.Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk: er zijn de algemene strafuitsluitingsgronden zoals noodweer, ontoerekeningsvatbaarheid en overmacht en er zijn bijzondere strafuitsluitingsgronden. Bij de beantwoording van de vraag wat bijzondere strafuitsluitingsgronden zijn kan er wel eens verwarring ontstaan als ervan uitgegaan wordt dat ongeschreven strafuitsluitingsgronden zoals afwezigheid van alle schuld en ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid te zien zijn als bijzondere strafuitsluitingsgronden.Maar er is méér dan alleen die buitenwettelijke ongeschreven strafuitsluitingsgronden. In het Bijzonder Deel van het Wetboek van Strafrecht zijn namelijk bepalingen te vinden die eveneens als bijzondere strafuitsluitingsgrond te zien zijn. In deze studie wordt onderzocht hoe deze vorm van de bijzondere strafuitsluitingsgrond moet worden ingepast in de strafrechtsdogmatiek. Een vraag die nadrukkelijk aan de orde zal komen is de vraag of de bijzondere strafuitsluitingsgrond dezelfde functie als de algemene strafuitsluitingsgrond heeft. Het onderzoek is derhalve een beschouwing over de plaats van de bijzondere strafuitsluitingsgrond. De precieze positionering of, bescheidener, het bieden van een visie met betrekking tot de bijzondere strafuitsluitingsgrond te midden van algemene aspecten in het systeem van strafbaarheid staat in dit onderzoek centraal. Naast het strafrecht worden eveneens soortgelijke bepalingen in het bestuursrecht bekeken.

...aardi­ ging en schulduitsluiting (diss. EUR), Deventer: Kluwer 2005, p ... Het materiële strafrecht 1 door Hein Wolswijk, Geert ... ... . 289. Een voorbeeld kan worden gevonden in art. 261, ... de toestemming is wel een noodzakelijke voor­ waarde voor de rechtvaardiging.8 Naast het studentenleven kan bij dergelijke bijzondere contexten worden gedacht aan de sportbeoefening of de Essay m.b.t. strafuitsluitingsgronden met name noodweer - Ik ben op dit moment bezig met een essay dat als thema "Rechtvaardigheid van Straf" heeft. Ik heb besloten dit m.b.t. noodweer te doen. De overheid heeft immers ... Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting ... . Ik heb besloten dit m.b.t. noodweer te doen. De overheid heeft immers het geweldsmonopolie, echter in sommige situaties zijn er dus wel omstandighede... Een dergelijke rechtvaardiging van artsenhandelingen die tot de normale medische praktijk behoren, ... De terughoudendheid van het kabinet komt het sterkst tot uiting in het afwijzen van een rechtvaardigingsgrond voor levensbeëindiging en in het slechts aanvaarden van de mogelijkheid tot schulduitsluiting. Samenvatting Strafrecht 1 - Deel 1 en andere samenvattingen voor Strafrecht 1 , Rechtsgeleerdheid. Een samenvatting van de serie Ons Strafrecht Boek Het materiële strafrecht. ... 22 8.2 Rechtvaardiging en schulduitsluiting ... Schulduitsluitingsgrond in het Nederlandse strafrecht. Schulduitsluitingsgronden in het Nederlandse strafrecht zijn te vinden in art. 39 t/m 43 Wetboek van Strafrecht (Sr). Een succesvol beroep op een van deze gronden ontneemt de daad niet haar strafbaarheid, maar verontschuldigt de dader van zijn gedrag. Faillissements- en insolventierecht (5) Gezondheidsrecht (7) Goederen-, zaken-, en verbintenissenrecht (18) Huurrecht (1) ICT- en telecomrecht (52) Intellectueel eigendomsrecht (46) Internationaal- en Europeesrecht (12) Mededingingsrecht (2) Media-, entertainment- en reclamerecht (20) Mediation (6) Milieurecht en ruimtelijke ordening (3 ... DANS is een instituut van KNAW en NWO. Door data gedreven. Omhoog Ga terug naar de inhoud Ga terug naar de site navigatie Voor alle misdrijven en wanbedrijven in SWB opgenomen en wanbedrijven omschreven in bijzondere strafrecht die hoofdzakelijk strafbepalingen bevatten. ... WR en rechtvaardiging. ... Situatie waarin iemand verkeerdelijk aanneemt dat hij zich in een noodtoestand bevindt. Schulduitsluiting obv dwaling is mogelijk. 7 Vgl. P.C. Bogert, Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2005, p. 155. perspectief.8 Wat er van dit laatste ook zij, de beschouwingen van Vrij hebben volgens Van Veen mede het klimaat gescha-pen voor het bestuderen van de straf als een instrument. In deze bijdrage wordt de vraag onder ogen gezien wat de Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting. door S. Van Overbeke | p 1200. Mededeling. E.L. 911/1021/19, afgeleverd op 19 april 1991 Het Rechtskundig Weekblad bekwam een erkenning van vrijstelling van expeditierecht voor afschriften of uittreksels van vonnissen en arresten. Het ... Week 2A Noodweer en Noodweerexces Hoofdstuk VIII, § §2 en 5. Rechtvaardiging en schulduitsluiting. Alle strafuitsluitingsgronden hebben betrekking tot de toerekenbaarheid van het feit aan de dader -> in gevolg tot zijn strafbaarheid; Strafuitsluitingsgronden zijn in de wet opgesomd 8.2 Rechtvaardiging en schulduitsluiting 159 8.3 Ontoerekeningsvatbaarheid 161 8.3.1 Historische ontwikkeling 161 8.3.2 Beoordeling van toerekeningsvatbaarheid 164 8.3.3 Delicten in dronkenschap gepleegd 168 8.3.4 Verminderde toerekeningsvatbaarheid 171 8.4 Overmacht 172 8.4.1 Inleiding 172 8.4.2 Psychische overmacht 175 8.4.3 Overmacht ... Strafrecht Hoorcolleges 1 t/m 5 Aantekeningen Straf- en Strafprocesrecht, college 1-10 inclusief oefenvragen met uitwerkingen College-aantekeningen Straf- en Strafprocesrecht Hoorcollege 1 aantekeningen College-aantekeningen Straf- en Strafprocesrecht: Aantekeningen week 3 t/m 10 Causaliteitstheorieën - Strafuitsluitingsgronden College-aantekeningen, Straf en Strafprocesrecht, Voorbereiding ... Alle vier de ...