Gratis elektronische bibliotheek

Auteursrecht op informatie - Hugenholtz

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1989-01-01
BESTANDSGROOTTE: 10,53
ISBN: 9789026819681
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Hugenholtz

De beste pdf van Auteursrecht op informatie die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Auteursrecht op informatie

...naf 20,- ; Bezorging dezelfde dag, 's avonds of in het weekend* Grootschalige inbreuk op auteursrechten noemt men ook wel 'piraterij' ... Auteursrecht - Ichthus Groningen ... . Als het auteursrecht aan een ander is overgedragen, kan de maker toch optreden tegen handelingen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten worden geschonden. ... Vraag uw advocaat naar meer informatie over de mogelijkheden en voor- en nadelen van een ex parte procedure ... Op dit moment is het binnen de Nederlandse wetgeving nog mogelijk om auteursrechten op muziek voor onbepaalde tijd over te dragen ... Auteursrechtinformatiepunt (AIP) - Universiteit Utrecht ... ... Op dit moment is het binnen de Nederlandse wetgeving nog mogelijk om auteursrechten op muziek voor onbepaalde tijd over te dragen. Daarnaast introduceert het nieuwe auteurscontractenrecht een aktevereiste bij licentie (in tegenstelling tot overdracht) van auteursrechten. Het nieuwe auteurscontractenrecht is op 1 juli 2015 in werking getreden. Praktische informatie. Op auteursrechten.nl vind je praktische informatie over auteursrechtelijke kwesties in het onderwijs. Auteursrechten.nl biedt ondersteuning aan iedereen die het gebruik en hergebruik van materiaal goed wil regelen. Voor en door het onderwijs. We hebben Auteursrechten.nl ontwikkeld in samenwerking met het NAI-hbo. Nee, het is zonder toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan om een compleet boek te scannen en op Cumlaude te plaatsen. Wel mag er een gedeelte van een boek worden gescand zolang het voldoet aan de richtlijnen voor een korte overname. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers. Praktische informatie. Op auteursrechten.nl vind je praktische informatie over auteursrechtelijke kwesties in het onderwijs. Auteursrechten.nl biedt ondersteuning aan iedereen die het gebruik en hergebruik van materiaal goed wil regelen. Zo vind je er meer dan 90 vragen uit de praktijk, kennisclips, vuistregels en andere hulpmiddelen. Amsterdam Academic Archive - Auteursrecht op informatie (Paperback). Volgens een oude auteursrechtelijke wijsheid beschermt het auteursrecht slechts de... Een beschrijving van de inhoud op onze site die volgens jou inbreuk maakt op je auteursrecht. Voldoende informatie waarmee wij het materiaal op onze site kunnen vinden. De meest eenvoudige manier om dit te doen is door webadressen (URL's) op te geven die rechtstreeks naar de inhoud leiden waarvan je denkt dat deze in strijd is met jouw rechten. Auteursrecht op informatie op deze website Op alle informatie op deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen van teksten dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van de webmaster. Hergebruik Voor hergebruik kunt u contact opnemen met de webmaster (webmaster at icht.nl). Vermeld bij uw verzoek om welke informatie het gaat, waarin u ... Auteursrecht op informatie auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. 'De informatie in deze melding is juist en ik verklaar op straffe van vervolging voor meineed dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.' Een beschrijving van de inhoud op onze site die volgens jou inbreuk maakt op je auteursrecht ; Voldoende informatie waarmee wij het materiaal op onze site kunnen vinden. De meest eenvoudige manier om dit te doen is door webadressen (URL's) op te geven die rechtstreeks naar de inhoud leiden waarvan je denkt dat deze in strijd is met jouw rechten. Op het technologieblog Techdirt werd vervolgens uitgebreid gediscussieerd over wie er precies het auteursrecht op de selfies zou hebben. De uitgever, Caters News Agency, kon dat niet waarderen en sommeerde het blog om alle apenfoto's van de site te verwijderen. Let op: deze maatregelen geven u geen intellectueel eigendomsrechten, maar zijn extra bewijs dat u op een bepaald tijdstip uw werk in bezit had. Auteursrecht overdragen. U kunt als auteur en maker uw auteursrecht helemaal of voor een deel overdragen Auteursrecht, de basis. Uitleg en achtergronden van het Auteursrecht. De Auteurswet. Het uitgangspunt van de Auteurswet is enerzijds dat de maker van een werk moet worden beschermd, zodat deze zijn inspanning op enigerlei wijze te gelde kan maken. Anderzijds beoogt de Auteurswet ook de informatievrijheid en informatie-uitwisseling te ondersteunen. Het auteursrecht biedt alleen bescherming aan de concrete vorm waarin een idee is uitgedrukt, niet aan ideeën, gedachten, principes, methoden, theorieën en opvattingen op zichzelf. Iedereen mag bijvoorbeeld een film maken over een jongetje in een tovenaarsschool: alleen de concrete uitgewerkte vorm wordt beschermd door het auteursrecht....