Gratis elektronische bibliotheek

De Zoon van God 2 Johannes 8:1-14:31 - Robbert Veen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2016
BESTANDSGROOTTE: 9,6
ISBN: 9789463184069
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Robbert Veen

De beste pdf van De Zoon van God 2 Johannes 8:1-14:31 die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Dr. ds. R.A. Veen studeerde Semitische talen, filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2001 met een dissertatie over Christelijke Ethiek. Na een periode als universitair docent aan de Vrije Universiteit werd Veen gemeentepredikant voor de PKN. Eerst in Ter Apel (2011) en later in IJmuiden (2016). ''Het evangelie van Johannes heeft tot doel te bewijzen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en bovendien het geloof in Hem te wekken waardoor iemand het eeuwige leven verwerft. Conform dat doel wilde ik ook een commentaar schrijven voor de Christelijke gemeente dat geschikt zou zijn voor de (gezamenlijke) Bijbelstudie. In dit tweede deel van het evangelie naar Johannes lezen we de beschrijving van Jezus' openbare optreden en Zijn twistgesprekken met de Farizeeën. In dit deel bespreken we hoofdstuk 8 t/m 14.''

...e in ons blijft en bij ons zal zijn tot in eeuwigheid ... 1 Johannes 4:15 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net ... . 3 Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Afzender, geadresseerde, groet. 1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb - en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen -. 2 omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:. 3 genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van ... Johannes 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl ... . 3 genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de ... De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9 Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan is Jes. 11:2 42:1 61:1 Mat. 3:11 Marc. 1:8 Luc. 3:16 Joh. 3:34 Hand. 1:5 2:33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: "Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest." 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.' De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. 19 5:19 Gal. 1:4 We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. 20 5:20 Joh. 17:3 We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. 5 Jezus is de Zoon van God God liefhebben. 5 1 Iedereen die gelooft dat Jezus de hemelse Christus is, is een kind van God. En iedereen die God liefheeft, heeft ook de kinderen van God lief. 2 Hoe weten we dat we Gods kinderen liefhebben? Doordat we God liefhebben en ons aan zijn regels houden. 15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.. 16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.. 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den ... Binnen het christendom is God het eeuwig wezen, dat alle dingen schept en behoudt. De Bijbel en de Traditie verwijzen naar God in persoonlijke termen, als iemand die is, die spreekt, die ziet, hoort, handelt en liefheeft. Christenen geloven dat God een wil en een persoonlijkheid heeft en een almachtig, goddelijk, oneindig goed, liefdevol en barmhartig wezen is. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuig...