Gratis elektronische bibliotheek

Publicaties van het E.M. Meijers Instituut 218 - Meerdaadse samenloop in het strafrecht - J.M. Ten Voorde

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2013-11-23
BESTANDSGROOTTE: 9,12
ISBN: 9789089748430
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.M. Ten Voorde

J.M. Ten Voorde boeken Publicaties van het E.M. Meijers Instituut 218 - Meerdaadse samenloop in het strafrecht epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Het Wetboek van Strafrecht kent een regeling waarin wordt bepaald welke straf maximaal kan worden opgelegd in geval van samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd. Deze regeling is de laatste jaren meer in de belangstelling komen te staan. De minister van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd onderzoek naar de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop te laten uitvoeren. Het onderhavige rappor t, dat medewerkers van de afdeling Straf- en strafprocesrecht van de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd, vormt het resultaat van dit onderzoek. In het onderzoek staat de vraag centraal of de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop nog toereikend is gelet op de huidige opvattingen binnen de dogmatiek, jurisprudentie en rechtspraktijk over de toepassing van meerdaadse samenloop bij de straftoemeting. Bij de beantwoording van de vraag is gekozen voor een beschr ijving van het gevonden mater iaal, maar ook voor het samenbrengen van bevindingen op een niveau dat de leerstelligheid en praktijk overstijgt. Waar mogelijk is ervoor gekozen aan te geven hoe wordt gedacht over doel, grondslag, karakter, strekking en functie van (de wettelijke regeling van) meerdaadse samenloop. Het onderzoek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de wettelijke regeling. De wetsgeschiedenis, de relevante jurisprudentie van de Hoge Raad en strafrechtswetenschappelijke verhandelingen over meerdaadse samenloop komen in dit deel aan bod. In het tweede deel wordt verslag gedaan van onderzoek naar feitenrechtspraak en van gesprekken die zijn gevoerd met leden van de staande en zittende magistratuur en de strafrechtadvocatuur. Het derde deel bestaat uit een beperkt rechtsvergelijkend onderzoek naar de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop in enkele ons omringende landen. Het rappor t wordt afgesloten met enkele bevindingen en vier aanbevelingen voor de wetgever en de strafrechtspraktijk.

...CHRIJVING. VERBORGEN TAAL VAN ONZE GEEST 1e druk is een boek van David Cohen ... Prof.Mr. E.M. Meijers - Parlement.com ... . ISBN 9789060913925 De verborgen taal van onze geest, met zijn fraaie kleurenillustraties en tot nadenken stemmende teksten, geeft ons een inzicht in de innerlijke wereld van het bewustzijn van de mens en behandelt vragen die filosofen, psychologen en leken al eeuwenlang boeien. E.M. Meijers Instituut. Pagina-navigatie: Overzicht; Lopend onderzoek (10) Afgesloten onderzoek (163) ... Het onderzoek in de faculteit is georganiseerd in acht onderzoeksprogram ... bol.com | Publicaties van het E.M. Meijers Instituut 63 ... ... ... Het onderzoek in de faculteit is georganiseerd in acht onderzoeksprogramma's die onder leiding van een coördinator staan: ... DANS is een instituut van KNAW en NWO. Mr. V.A.E.M. Meijers is sinds 1990 als docent verbonden aan Notarieel recht van de Universiteit Leiden. Hij is in 1989 afgestudeerd in de notariële studierichting aan de Universiteit Leiden. Daarna is hij (parttime) werkzaam geweest in het notariaat en heeft hij als lid van de Commissie Wetsherziening meegewerkt aan de bestuurshervorming van de Leidse studentenvereniging Minerva. MI-218 J.M. ten Voorde, C.P.M. Cleiren & P.M. Schuyt, Meerdaadse samenloop in het strafrecht. Een on-derzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, ISBN 978 90 8974 843 0 MI-219 J. Nijland, De overheidsonderneming. Prof.Mr. E.M. Meijers. Eminent rechtsgeleerde, die in 1947 de opdracht kreeg een nieuw Burgerlijk Wetboek te ontwerpen. Was korte tijd advocaat en voor de VDB gemeenteraadslid in Amsterdam. Werd in 1910 hoogleraar Nederlands burgerlijk recht en internationaal privaatrecht in Leiden. In de boekenreeks van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de F aculteit der Rechtsg eleerdheid, U niversiteit L eiden, zijn in 2 0 0 5 en 2 0 0 6 verschenen: MI-8 4 J.H . C rijns, P .P .J. van der Meij& G .K . S choep (red.),De taak van de strafrechtswetenschap, woorde lijkheid van het E.M. Meijers Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. In deze auteursinstructie treft u praktische aanwijzingen aan voor de aanlevering van het tekst document, tabellen en afbeeldingen en richtlijnen voor het schrijven van tekst, noten en de lijst van aangehaalde literatuur. Publicaties van Meijer met anderen. Energieverbruik per ... Meijer E&M heeft meerdere keren een grote hoeveelheid input gegeven (en verzameld) en die omgezet in praktisch bruikbare tabellen. Download pdf. ICT Stroomt door: In samenwerking tussen Tebodin en Meijer E&M is in 2009 het energieverbruik van ICT in huishoudens, kantoren en ICT ... J.M. ten Voorde, C.P.M. Cleiren & P.M. Schuyt, Meerdaadse samenloop in het strafrecht. Een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr). Meijers-reeks nr. 218. Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013. J.M. ten Voorde Prohibiting Remote Harms. Meijers Onderzoek & Advies is gespecialiseerd is in onderzoek naar en advies over de relatie tussen educatie, arbeid en levensloop. Daarbinnen is met name expertise opgebouwd rond loopbaanbegeleiding in zowel profit als non-profit organisaties. Meijers Onderzoek & Advies is gespecialiseerd is in onderzoek naar en advies over de relatie tussen educatie, arbeid en levensloop. Daarbinnen is met name expertise opgebouwd rond loopbaanbegeleiding in zowel profit als non-profit organisaties. Wij ondernemen vanuit het hart. Van origine zijn we een familiebedrijf, opgericht in 1973 door Jaap en Tineke Meijers. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een professioneel bedrijf met meer dan 240 mensen en is de familie nog steeds actief betrokken....