Gratis elektronische bibliotheek

II van Pinksteren tot Advent EEn woord van God in mijn hart, elke dag opnieuw - J.P.M. Bots

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,37
ISBN: 9789074395441
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.P.M. Bots

J.P.M. Bots boeken II van Pinksteren tot Advent EEn woord van God in mijn hart, elke dag opnieuw epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

none

... ; Pasen en Pinksteren ; GEBEDEN VOOR OUDEREN ... Bijbelteksten voor elke dag - Taizé ... . Heer, zie mij aan ; Hemelse Vader ; Loslaten ; BEMOEDIGING IN ROUW . A Dieu ; Blijf geloven in de toekomst ; als je van iemand houdt ; De Laatste dag van mijn leven Advent is een tijd van O feestvieren O zich ten dienste stellen van Gods droom voor de wereld O ontspanning na drie maanden werk Advent is er voor de vrienden van God. Een vriend van God is iemand die: O elke mens gelukkiger wil maken O elke dag op vakantie kan O elke week eenmaal aan sport doet Kerstmis nodigt ons uit om Advent is wachten tot het goede woord kan gesproken worden. ... Heer God, Het is jouw vraag om elke dag ... Ikzoek.Godshart.nl | Overdenkingen om over na te denken. ... . ... Heer God, Het is jouw vraag om elke dag opnieuw geboren te mogen worden in mezelf, in mijn familie, in mijn omgeving. En Je hebt me steeds de keuze gelaten ... een woord zwanger van belofte, een geboortekreet: 365 Dagen Bijbel : een verhaal voor elke dag van het jaar Bb 133 Aan de bron : Teresa van Avila: ... Van Pinksteren tot Sint-Michaël : Lt 24 De aarde van Gods dromen Bb 64 Abraham Jj 39 Achter de berg Jj 15 Achter de muren ... Dochters naar mijn hart : spiritualiteit van vrouwen in de Middeleeuwen Tp 88 "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zo velen als de Here, onze God, ertoe roepen zal" (Hand. 2:38,39) Een suggestie daarbij is, om elke dag aan het einde van het gebed ook nog een Onze Vader te bidden en af te sluiten met 'Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen' Na elke afsluiting van ons gebed tot God gaat de lofprijzing en En Hij sprak tot hen: "Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God." Woord van de Heer. Wij danken God. Jaar C. Eerste lezing (Jes. 6, 1-4.8 (vgl. Een koning vol van zichzelf Een beeld van goud Een dal vol mensen Een oven vol vuur Een moedige daad Een wonderlijke redding God alleen de eer! Na de belijdenis van Nebukadnezar, dat de God van Daniel de enige God is, verandert er weinig. God regeert niet in het hart van deze koning. Hij maakt een beeld tot eer van zichzelf. Het volk moet hem ... Aan het einde van deze overwegingen, waarmee ik de rijkdom van de 12e Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en in de zending van de Kerk heb willen samenvatten en verdiepen, wens ik nogmaals heel het volk van God, herders, Godgewijde personen en leken, aan te sporen zich ervoor in te zetten om steeds meer vertrouwd te raken met de Heilige Schrift. Ook ons leven is net als een huis. Een huis waar God wil wonen. Hij is de Bouwmeester. We mogen ons laten opbouwen door Hem. Zo Hij het huis niet bouwt, het is tevergeefs. Elke dag mogen we Hem beter leren kennen en graag willen we dat op een creatieve manier onthouden; met de kids een activiteit of d.m.v een bloemstuk. Dat wil ik delen met jullie. Bijbelteksten voor elke dag; ... Kinderen: Wat betekent 'het koninkrijk van God ontvangen als een kind'? De Kerk; ... 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Een vriend is iemand die het lied van je hart kent, en het opnieuw kan zingen als jij het vergeten bent. Er zullen veel mensen uit je leven wandelen, maar alleen echte vrienden laten voetdrukken achter in je hart. Geluk zit in het hart, niet in de omstandigheden. Heb geleerd mijn hart te volgen, maar mijn hart weet geen raad. Een koning vol van zichzelf Een beeld van goud Een dal vol mensen Een oven vol vuur Een moedige daad Een wonderlijke redding God alleen de eer! Na de belijdenis van Nebukadnezar, dat de God van Daniel de enige God is, verandert er weinig. God regeert niet in het hart van deze koning. Hij maakt een beeld tot eer van zichzelf. Het volk moet hem ... Bijbelteksten over het Hart - Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens… Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal… Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen… Schep, o God, e...