Gratis elektronische bibliotheek

Intelligentie en sociale competentie - Tomic

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 1999
BESTANDSGROOTTE: 8,41
ISBN: 9789026514197
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Tomic

U kunt het boek Intelligentie en sociale competentie downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Intelligentie en sociale competentieWelko Tomic & Henk van der Molen (redactie)Er is nauwelijks een menselijk kenmerk te noemen dat sterker verbonden is met het mens-zijn dan intelligentie. Al eeuwen lang tracht de mens het verschijnsel intelligentie te doorgronden. Toch is nog steeds niet eenvoudig duidelijk te maken wat we eronder verstaan. In dit boek benaderen zo'n negentien auteurs intelligentie vanuit verschillende invalshoeken. Het boek is opgebouwd uit vier delen. In het eerste deel worden theoretische benaderingen beschreven en komen onder andere de theorieën van Sternberg, Piaget en Vygotsky aan de orde. Deel twee is geheel gewijd aan intelligentietests, waarbij de betrouwbaarheid, de Nederlandse intelligentietests, de constructie van een niet-verbale intelligentietest en de voorlichting over intelligentietests worden behandeld. Deel drie behandelt onderzoek naar intelligentie waarbij onderwerpen aan de orde komen als het IQ-debat, intelligentie en beroepssucces, intelligentie en schoolkeuze, intelligentie en creativiteit, leren en leerpotentieel en de effecten van testvoorlichting. In deel vier ten slotte staan de onderwerpen rondom het thema sociale competentie centraal en wordt nader ingegaan op bijvoorbeeld sociale vaardigheden, verlegenheid en sociale vaardigheden voor zwakbegaafde jongeren.In samenwerking met de Open Universiteit.Dr. Welko Tomic en Prof. dr. Henk van der Molen zijn verbonden aan de Open Universiteit.

... Emotionele intelligentie berust op een stevige wetenschappelijke onderbouwing ... Wat zijn competenties | Lifebrander ... . Sociale intelligentie biedt de mogelijkheid om effectief om te gaan met complexe sociale relaties. Competenties bij sociale intelligentie. Voor zakelijke en professionele organisaties is het handig om sociale intelligentie te kunnen meten. De volgende competenties zijn allemaal van belang bij sociale intelligentie. Emotionele intelligentie. Hoe succesvol je bent op school of in je beroep wordt niet alleen bepaald do ... Intelligentie en sociale competentie - Research database ... ... . Hoe succesvol je bent op school of in je beroep wordt niet alleen bepaald door je score op een IQ test. Ook motivatie, inzet, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden doen er toe. Je kunt academische intelligentie dan ook het beste zien als een zogenaamde drempelvoorwaarde. De sociale vaardigheden betreffen het inzicht in de ander en de gevoelens van anderen en het beïnvloeden daarvan. Kort samengevat: Omgaan met jezelf en de ander. Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van deze sociaal-emotionele vaardigheden. De lijst met competenties hieronder bestaat uit 62 van veel voorkomende en gevraagde competenties in werk en loopbaan. Gebruik deze competentielijst ter inspiratie, ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek of functioneringsgesprek of doe meteen de gratis competentietest om voor jezelf vast te stellen welke competenties uit dit overzicht je het meest aanspreken of waarvan je vindt dat deze ... Sociale vaardigheden zijn noodzakelijk voor het opbouwen en onderhouden van een relatie. Ook zijn sociale vaardigheden onmisbaar bij een goede samenwerking. Bij sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten oplossen....