Gratis elektronische bibliotheek

Fracarita-reeks 8 - Geloven in Jezus Christus: waarom niet? - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2016
BESTANDSGROOTTE: 4,9
ISBN: 9789044134896
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

none boeken Fracarita-reeks 8 - Geloven in Jezus Christus: waarom niet? epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Het toenemende geweld, de labiele financiële, economische en politieke toestand en de recente immigratiestromen in onze westerse samenleving leiden bij vele tijdgenoten tot vertwijfeling en angst voor de toekomst. In plaats van een leven vanuit angst, wanhoop en valse zekerheden nodigt Christus ook vandaag elke mens uit om samen met Hem de weg van geloof, liefde en hoop te bewandelen. Een leven op basis van deze drie goddelijke deugden is een zinvol en gelukkig leven met toekomst. Daarvoor staat Jezus Christus zelf garant.Dit boek wil de lezer Jezus Christus beter leren kennen en het geloof in Hem laten groeien om steeds meer volgens de Geest van Jezus Christus te kunnen leven. Met het oog op een vruchtbare dialoog tussen alle mensen van goede wil reiken de teksten aspecten van een christelijke spiritualiteit aan, die mensen kunnen verbinden veeleer dan hen te scheiden.Het boek is gebaseerd op twee essays van Fernand Van Neste s.J: 'Over hoop. Hoe ver reikt de hoop die het evangelie ons brengt?' (Kerk en Wereld, 2009) en 'Geloven in Jezus Christus, hoe kom je ertoe? Wat heb je eraan' (Halewijn, 2011). Redacteur Marc Keuleneer heeft uit deze publicaties de essentiële grondgedachten tot een nieuw geheel verwerkt.Uit de inhoud:Over de auteursFernand Van Neste s.J. is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is auteur van juridische publicaties en van tal van artikels over thema's in het grensgebied tussen recht, bio-ethiek en medische ethiek. Tot 2012 was hij ook lid van de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.Marc Keuleneer studeerde rechten en kerkelijk recht aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij was docent recht en godsdienst aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2005 is hij algemeen directeur van Vormingscentrum Guislain - Broeders van Liefde in Gent.

...niet meer bidden kunnen, neemt de Heilige Geest die taak van ons over (Romeinen 8:26), zodat we niet uit die bevoorrechte positie worden weggerukt ... In God geloven - IkzoekGod.nl ... . Gebedsverhoring Je zult al wel ontdekt hebben, dat sommige gebeden wel en andere niet verhoord worden. Maar de meeste gehoorde reden waarom veel mensen in God (gaan) geloven, is de persoon van Jezus, op wie alle vorige redenen van toepassing zijn. Hij bleef God, die hij zijn Vader noemde, vertrouwen tot aan zijn dood toe. Het leverde hem de naam boven alle namen op. Gelovigen geloven in God, omdat Jezus dat ook deed en volhield en gelukkig maakte. Het gaat om gelo ... bol.com | Fracarita-reeks 10 - Mijn hand in Uw hand: wie ... ... . Het leverde hem de naam boven alle namen op. Gelovigen geloven in God, omdat Jezus dat ook deed en volhield en gelukkig maakte. Het gaat om geloof in Jezus Christus. 30 Dit is de situatie: De niet-Joden deden niet hun uiterste best om te leven als goede mensen. Toch ziet God sommigen van hen nu als goede mensen. Waarom? Omdat ze geloven in Jezus Christus. 31-32 De Joden deden juist wel hun uiterste best om te leven zoals God het wil. Jezus is gekomen om ons te redden "De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden" (Lucas 19:10). "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Jakob verklaarde dat de mensen 'volmaakt geloof in de Heilige Israëls [Jezus Christus] [moeten hebben], anders kunnen zij niet worden behouden in het koninkrijk Gods' (2 Nephi 9:23). Door geloof in de Heiland en door bekering kan zijn verzoening haar volledige uitwerking in ons leven hebben. Waarom de Romeinen Jezus veroordeelden en executeerden kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Er zijn echter enkele mogelijkheden die door diverse godsdiensthistorici als waarschijnlijk of mogelijk worden beschouwd: De meeste historici beschouwen het incident in de tempel als belangrijkste aanleiding. Dat Jezus van God kwam en onze zonden droeg is volgens moslims echt niet mogelijk en ook niet nodig. Mohammed streed ook als legeraanvoerder voor God. De Bijbel vertelt dat Jezus van de hemel kwam om onze zonde te dragen aan het kruis. Hij kwam om het weer goed te maken tussen ons en God. Dat kon Hij omdat Hij niet alleen mens was, maar ook God. Geloven dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor onze zonden (Handelingen 16:30, 31; 1 Johannes 2:2). Dat houdt in dat je gelooft dat Jezus echt heeft bestaan en dat alles wat de Bijbel over hem zegt klopt. Te weten komen wat de Bijbel echt leert (2 Timotheüs 3:15). 8. Als Jezus getrouwd was, had de bijbel dat zeker vermeld; er was niets 'verkeerd' aan trouwen volgens de vroege christenen. 9. Dat Jezus een zoon zou hebben gehad met de naam Juda is onwaarschijnlijk. De Bijbel had zoiets vermeld of het was via andere vroege bronnen bekend geraakt. 10....