Gratis elektronische bibliotheek

De Europese passie voor de gelijkheid van de burgers - J.W. Sap

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2011
BESTANDSGROOTTE: 10,51
ISBN: 9789490962371
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.W. Sap

J.W. Sap boeken De Europese passie voor de gelijkheid van de burgers epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Europees recht aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit op vrijdag 18 november 2011 te HeerlenHet gelijkheidsbeginsel is een grondprincipe van de Europese Unie, vastgelegd in het EU-Handvest van de grondrechten. Gelijkheid is tevens een van de waarden waarop de Unie is gebaseerd en komt onder meer tot uiting in het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit. Europees recht heeft vrede, welvaart en de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderd. In veel opzichten is Europa een lichtbaken voor de wereld. Maar de afstand tussen de burgers en de Europese Unie is groot. Er leven ook gevoelens van ontgoocheling over de spanning tussen de vrije markt en de nationale verzorgingsstaat. Dreigt de uitbreidende Unie uit elkaar te vallen door afnemende solidariteit en verantwoordelijkheid? Hoe dient de verhouding te zijn tussen globalisering en de identiteit van de Unie? Op welke manier kunnen de burgers van de Unie directer bij de Europese democratie worden betrokken?Over de auteurProf. dr. Jan Willem Sap is hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit te Heerlen en universitair hoofddocent Europees recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was lid van de Nationale Conventie.

...eiligheid; vrijheid om te wonen, reizen, werken en studeren in een ander EU-land; gezond voedsel; een schoon milieu; consumentenbescherming; lagere kosten van levensonderhoud; bescherming van de rechten van werknemers; bescherming van minderheden en kwetsbare groepen; steun voor bedrijven ... PDF De burgers van de Europese Unie en hun rechten ... ... Ook de grondwet van Haïti uit 1805 werd in zijn geheel op de voorpagina's van Nederlandse kranten afgedrukt. Het tweede artikel was kort maar krachtig: 'Slaverny is voor altyd vernietigd.' De rest van de grondwet bevestigde de fundamentele gelijkheid van burgers, beëindigde het onderscheid naar ras en waarborgde geloofsvrijheid. Vrijheid en gelijkheid zijn de waarden die 'Wij, burgers van Nede ... bol.com | De Europese passie voor de gelijkheid van de ... ... . Het tweede artikel was kort maar krachtig: 'Slaverny is voor altyd vernietigd.' De rest van de grondwet bevestigde de fundamentele gelijkheid van burgers, beëindigde het onderscheid naar ras en waarborgde geloofsvrijheid. Vrijheid en gelijkheid zijn de waarden die 'Wij, burgers van Nederland' het vaakst noemen als er een aanhef voor de grondwet verzonnen moet worden. De posting van 1 augustus leverde ruim 100 ... J.W. Sap,De Europese passie voor de gelijkheid van de ... De status van burger van de Unie houdt voor alle burgers van de Unie in: — het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven (artikel 21 VWEU) (4.1.3); — het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement Gelijkheid en het tegengaan van discriminatie nemen een belangrijke plek in op de agenda van de Europese Unie.Door middel van wetgeving zorgt de EU ervoor dat burgers overal in de Europese Unie dezelfde mate van bescherming tegen discriminatie genieten. Gelijkheid houdt in: gelijke behandeling voor de wet. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. In de juridische zin gaat gelijkheid terug op het idee van het natuurrecht, waarin ieder mens is begiftigd met een gelijke vrije wil. Justitie van de Europese Unie en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. ... 2. Iedere burger van de Unie is vrij, in iedere lidstaat werk te zoeken, te werken, ... De gelijkheid van vrouwen en mannen moet worden gewaarborgd op alle gebieden, ... Verklaringen over de rechten van de mens en de burger vinden we terug in de grondwetten van de meeste Europese staten, die meestal dateren uit de 19e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog is de bescherming van mensenrechten vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Binnen Europa zijn sinds 1950 verschillende verdragen getekend waarmee verschillende (deel)rechten van ... Vertalingen in context van "gelijkheid tussen de burgers" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Sommigen wezen ook op de gelijkheid tussen de burgers en de noodzaak om beide beginselen in acht te blijven nemen. 17 aanbiedingen in mei -Bekijk alles met het goede leven en de vrije markt! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaats beginsel van gelijkheid voor de wet4. Deze beginselen zijn erkend door het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens5. De Europese Unie is zelf gegrondvest op het beginsel van de rechtsstaat en alles wat zij doet, is gebaseerd op verdragen waarmee alle lidstaten vrijwillig en op democratische wijze hebben ingestemd....