Gratis elektronische bibliotheek

Advies & Instemmingsrecht (luisterboek) - Bpo Adviesgroep

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2009-01-01
BESTANDSGROOTTE: 5,16
ISBN: 9789077387665
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bpo Adviesgroep

U vindt de pdf van het boek Advies & Instemmingsrecht (luisterboek) hier

Omschrijving:

Het advies- en instemmingsrecht zijn de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Het is de plicht van de bestuurder om belangrijke voorgenomen besluiten voor te leggen aan de OR. Dit zijn met name de belangrijke besluiten die gevolgen hebben voor het personeel. De OR geeft hierover zijn mening, waarbij hij de belangen van de medewerkers in de gaten houdt.. In de zevende aflevering van De OR Box staat het advies- en instemmingsrecht centraal. Voor de bestuurder zijn het beperkingen, terwijl ze ruimte geven aan de OR om zijn stem te laten horen. Aan bod komen de onderwerpen waarvoor het advies- en instemmingsrecht geldt, de gang van zaken rond een aanvraag en u krijgt tips om een goed advies te geven. Ten slotte worden kort de rechten toegelicht voor de benoeming en het ontslag van de bestuurder en bij leden van de Raad van Commissarissen.. Inhoudsopgave:1. Inleiding2. Advies- en instemmingsrecht: inleiding3. Adviesrecht voor bedrijfseconomische besluiten (WOR art. 25)4. De onderwerpen van het adviesrecht5. Situatieschets rond het adviesrecht6. De adviesaanvraag7. Instemmingsrecht (WOR art. 27)8. De onderwerpen van het instemmingsrecht9. Cases rond het instemmingsrecht10. Gang van zaken bij het instemmingsrecht11. Adviesrecht bij benoeming van de bestuurder en commissarissen (WOR art. 30)12. Conclusie en colofonDeze uitgave betreft een audioboek.

...mingsraad. Kan advies over worden gegeven Instemmingsrecht x ... Sdu | Adviesrecht ... . de feitelijke vormgeving van het onderwijs Instemmingsrecht Adviesrecht 1 Kan advies over worden gegeven betekent dat het bestuur het niet hoeft te vragen, maar de faculteitsraad het wel kan geven. 2 Adviesrecht betekent dat het advies gevraagd moet worden door het bestuur. Recente ontwikkelingen: instemmingsrecht or bij pensioenregelingen. In 2014 heeft de SER advies uitgebracht over wijziging van ... bol.com | Bpo Adviesgroep artikelen kopen? Alle artikelen ... ... . In 2014 heeft de SER advies uitgebracht over wijziging van het instemmingsrecht van de OR bij pensioenregelingen (zie advies SER). De SER is van mening dat de huidige bepaling onduidelijk is en dat er lacunes zijn in de rechten van de OR. Ondernemingsraden moeten volgens artikel 25 van de WOR om advies gevraagd worden bij belangrijke financieel-economische en bedrijfsorganisatorische besluiten van de ondernemer. Bij het adviesrecht or is het de taak van de OR om 'nut en noodzaak' van de voorgenomen maatregelen te beoordelen. Basis & Beleid heeft de expertise in huis om in opdracht van de OR contraexpertise-onderzoek te doen ... Het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft ten aanzien van een aantal onderwerpen een advies- of soms zelfs een instemmingsrecht. Dit betreft belangrijke bevoegdheden waarmee de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit en daarmee het beleid binnen de onderneming. Zoeken in Instemmingsrecht. Overzicht; Artikel (8) Tool (3) Stappenplan (1) FAQ (8) Jurisprudentie (20) Toelichting (19) Artikel ... Op welk medezeggenschapsniveau moet de ondernemingsraad om advies of instemming gevraagd worden? Werkinstructie mailbox is dubbel instemmingsplichtig. Adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever. Adviesrecht ondernemingsraad. Neemt de werkgever besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers? Dan moet de werkgever advies vragen aan de OR. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, ... Luisterboeken Wordt lezen een probleem? Visio geeft advies en informatie over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van lezen, zoals gesproken boeken. Visio kan u informatie en advies geven over dit voorleesapparaat of andere voor u geschikte leeshulpmiddelen. Luisterboeken In de Openbare Bibliotheek vindt u een ruime keus aan luisterboeken....