Gratis elektronische bibliotheek

Armoede en sociale uitsluiting - Danielle Dierckx

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2014
BESTANDSGROOTTE: 10,46
ISBN: 9789033488306
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Danielle Dierckx

U vindt de pdf van het boek Armoede en sociale uitsluiting hier

Omschrijving:

Dit is de 20ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Deze jubileumeditie bevat een stand van zaken op het vlak van armoede en ongelijkheid. Immers, doorheen de jaren is de armoede zeker niet afgenomen of versimpeld. Dit Jaarboek bewijst bovendien dat we steeds meer weten over armoede en andere vormen van sociale uitsluiting. Het gevoerde beleid en de verzamelde cijfers worden hier geactualiseerd en nieuwe terreinen worden verkend, zoals energiearmoede en armoede bij zelfstandigen.Uitgebreide aandacht gaat naar armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Het is een heikel thema, omdat de armoedecijfers hallucinant zijn. Verschillende auteurs zoomen in op markante situaties van sociale uitsluiting. Zo botsen personen van buitenlandse herkomst door ongelijke onderwijskansen en door allerlei vormen van discriminatie op torenhoge barrières op hun weg richting de arbeidsmarkt. De groepen die in dit boek aan bod komen zijn heel divers; ze gaan van mensen zonder papieren en de Roma naar hooggeschoolde migranten. Ook het integratiebeleid, de rol van zelforganisaties en van hulpverleningsinstanties krijgen de nodige aandacht. Voor de ruimere context zorgen stukken over de druk van migraties op de welvaartsstaat en de veranderde vertogen doorheen de tijd.Het derde deel van het Jaarboek bevat het traditionelemaar tegelijk grondig herziene - overzicht van de recentste statistieken; dit jaar aangevuld met enkele opvallende cijfers over het thema armoede en migratie.Over de auteurs:DANIELLE DIERCKX is maatschappelijk assistente en sociologe. Ze is docente aan de Faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en postdoctoraal onderzoekster bij OASeS.JAN VRANKEN is socioloog en emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (OASeS).JILL COENE is maatschappelijk assistente, sociologe en onderzoekster bij OASeS.AN VAN HAARLEM is master in de politieke wetenschappen en onderzoekster bij OASeS.

...opleiding, inkomen en sociale uitsluiting kunnen uitgroeien tot sociale scheidslijnen en maatschappelijke tegenstellingen ... Congres Sociale Uitsluiting | Herkennen, aanpakken en ... ... . De gevolgen van sociale uitsluiting zijn ernstig, het kan leiden tot vermijding, angst of vechten. In Armoede en sociale uitsluiting 2019 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de bevolking van Nederland die in financieel en sociaal opzicht is achtergebleven bij de rest. Door de financiële situatie ook in relatie tot sociale factoren te beschrijven, plaatst het CBS de armoedeproblematiek ... Sociale uitsluiting is moderne armoede - NEMO Kennislink ... . Door de financiële situatie ook in relatie tot sociale factoren te beschrijven, plaatst het CBS de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief. Doorbreken van generatie armoede en sociale uitsluiting Er is een noodzaak voor het bestrijden van langdurige generatiearmoede. In Oost Groningen is de afgelopen jaren een bewezen effectieve aanpak ontwikkeld en uitgevoerd hiervoor. Deze is gebaseerd op de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. 2. Armoede en sociale uitsluiting gedefinieerd: van income naar outcome 88 3. Armoederisico bij personen met beperking 90 3.1. Armoederisico en risico op sociale uitsluiting voor personen met een handicap op actieve leeftijd 91 3.2. Armoederisico en risico op sociale uitsluiting voor ouderen met een handicap 92 4. Het probleem van armoede en sociale uitsluiting neemt brede, complexe en veelgeschakeerde vormen aan. The problem of poverty and social exclusion has broad, complex and multidimensional forms. Werkgelegenheid is zonder meer de beste manier om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen. 9Breuklijnenop ruimere structurenen processen ... armoede,gebrekaankennis,$ vaardighedeneneennetwerk Definitiebinnentheoretisch)raamwerk 1 devierdimensiesvandearmoede 2 Hetklovenmodel 3 dezesperspectievenop) armoede. ... Armoede & Sociale Uitsluiting Author: UGent Created Date: Armoede en sociale uitsluiting 2018 Nieuw rapport CBS: armoede is niet verminderd. Het CBS heeft op 17 januari 2018 nieuwe cijfers naar buiten gebracht over armoede in Nederland. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. Ten opzichte van de vorige metingen is de armoede niet verminderd. Waar het de langdurige armoede betreft is zelfs ... Vergeleken met andere landen uit de Europese Unie heeft Nederland erg weinig te maken met armoede en sociale uitsluiting. 16,5% van de Nederlanders loopt het risico op armoede en/of sociale uitsluiting. In 2014 werd er geconstateerd dat een kwart van de bevolking (122 miljoen mensen) dit risico liep......