Gratis elektronische bibliotheek

De wet op de ondernemingsraden (WOR) (luisterboek) - Bpo Adviesgroep

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-07-01
BESTANDSGROOTTE: 9,27
ISBN: 9789077387627
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bpo Adviesgroep

De beste pdf van De wet op de ondernemingsraden (WOR) (luisterboek) die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Deze uitgave betreft een audioboek.

...er hoe je de organisatie van de verkiezingen kunt aanpakken ... Wet op de ondernemingsraden - Wikipedia ... . Moet voor het eerst een ondernemingsraad gekozen worden, dan heeft de werkgever de plicht tot het organiseren van de verkiezingen. Nadere regelgeving: - Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 - Verordening op de bedrijfscommissies 2002 WET van 28 januari 1971, Stb.1971, 54, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden. WOR - Wet op de ondernemingsraden - Artikel 25 1. De onde ... Wet op de ondernemingsraden | OR in de Praktijk ... . WOR - Wet op de ondernemingsraden - Artikel 25 1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:a. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;b. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het ... De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1950. Doel is in grotere ondernemingen en overheidsinstellingen de medezeggenschap voor werknemers en ambtenaren te regelen. De wet is veranderd in 1971, 1979, 1982, 1990 en 1998. WOR: regels voor adviesrecht van de OR. De ondernemingsraad heeft adviesrecht, wat inhoudt dat de bestuurder een schriftelijke adviesaanvraag bij de OR moet neerleggen als hij een regeling wil invoeren, wijzigen of intrekken die de werkingssfeer van artikel 25 WOR raakt. Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden(WOR). De WOR is gericht op de medezeggenschap binnen organisaties en biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen. De laatste versie van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De totale wet en de afzonderlijke artikelen. Voor abonnees de Engelse vertaling Hoewel de Wet op de ondernemingsraden is ingesteld in 1950 is deze WOR een aantal keren gewijzigd. Dit gebeurde in 1971, 1979, 1982, 1990 en 1998. Rechten van de ondernemingsraad In de Wet op de ondernemingsraden is overigens ook vastgesteld hoe de directie of de bestuurders van het bedrijf dienen te overleggen met de ondernemingsraad. WOR - Wet op de ondernemingsraden - Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;b. Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Sociaal-Economische Raad ;c. onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin ... Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 2013 bij managementboeken-kopen.nl. Onderdeel van Boeken.com Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) nieuw Burgerlijk Wetboek Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden, enz. Wetstechnische informatie...