Gratis elektronische bibliotheek

Rechterlijke organisatie, rechters en Rechtspraak - Nvt.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,11
ISBN: 9789013043464
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Nvt.

De beste pdf van Rechterlijke organisatie, rechters en Rechtspraak die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Zelden is in een overheidsorganisatie in korte tijd zoveel veranderd als de laatste jaren in de rechterlijke macht.Niet alleen is de inrichting van de rechtspraak, het bestuur en beheer van de gerechten, ingrijpend gewijzigd bij de vrijwel integrale herziening van de Wet RO in 2002, ook de positie van de rechter in de samenleving is sterk veranderd. Was de rechtspraak vroeger een rustig bezit, dat voornamelijk in juridische kringen besproken werd, tegenwoordig staat vrouwe Justitia volop ter discussie in de maatschappij. Het gezag van de rechter is minder vanzelfsprekend geworden. Het vertrouwen van de burger in de rechtspraak staat niet meer bij voorbaat vast. Politiek Den Haag heeft bovendien een bijzondere interesse ontwikkeld voor het functioneren van de rechterlijke macht. De onafhankelijkheid van de rechter staat daardoor onder druk.Dit boek beoogt uit een constitutioneel gezichtspunt inzicht te geven in de inrichting van de rechterlijke organisatie, het ambt van rechter en de uitoefening van de functie van rechtspraak. Een -her en der kritische- beschrijving en analyse aan de hand van de (grond)wettelijke regelingen worden gecombineerd met de behandeling van een aantal actuele vraagstukken. Centraal staat de vraag of de rechterlijke macht een zelfstandige en gelijkwaardige macht is naast en tegenover de beide andere machten, regering en parlement.Een vergelijkbare monografie is tot op heden niet in Nederland voorhanden.

...chtbanken. De Nederlandse rechterlijke macht bestaat uit: de rechters ... Zoeken op 'Wet op de rechterlijke organisatie' | Wolters ... ... . rechters (rechtbanken, met de afdelingen: strafrecht, civiel recht, bestuursrecht en de sector kanton) De artikelen 116 en 117 bevatten enkele voorschriften omtrent de organisatie van de rechterlijke macht, de benoeming van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast, en het toezicht op de ambtsvervulling door die functionarissen. ... En allemaal rechters benoemt die het juist eens zijn met de reg ... Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak door ... ... . ... En allemaal rechters benoemt die het juist eens zijn met de regering. Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie. De rechterlijke ambtenaren voeren de volgende titulatuur: a. de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, die werkzaam zijn bij een rechtbank, alsmede de hoofdofficieren van justitie, de plaatsvervangende hoofdofficieren van justitie, de senior officieren van justitie A, de senior officieren van justitie, de officieren van justitie ......