Gratis elektronische bibliotheek

NIEUWE VORMEN VAN STURING EN INFORMATISE - Bekkers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1993-01-01
BESTANDSGROOTTE: 4,68
ISBN: 9789051663655
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bekkers

U vindt de pdf van het boek NIEUWE VORMEN VAN STURING EN INFORMATISE hier

Omschrijving:

NIEUWE VORMEN VAN STURING EN INFORMATISE

...Book › Academic 1.3 onderzoeksopzet en -strategie 1 ... Ziekenhuisbrede sturing van patiëntenstromen en capaciteit ... ... .4 opzet van het onderzoek 2 informatisering: kenmerken en trends 2.1 inleiding 2.2 eigenschappen van informatie- en communicatietechnologie 2.3 netwerktechnologie als een nieuw p atroon van organiseren 2.4 informatieverwerking in een nieuw perspectief 3 klassieke en nieuwe vormen van sturing 3.1 inleiding Een goed presterende organisatie en effectieve sturing van die organisatie vraagt wat ons betreft om een nieuwe weg in te slaan waarin talenten van professionals optimaal worden ingezet, technologie en data een cruciale rol vervullen en kennis en kunde van partners en burgers écht wordt gebruikt. In banen geleid, nieuwe vormen van sturing op de ar ... Innovaties vereisen nieuwe vormen van sturing - ManagementSite ... . In banen geleid, nieuwe vormen van sturing op de arbeidsmarkt in België en Nederland Hoof, J. & Mevissen, J., 1999, Den Haag: 1999, Den Haag: Vijf onderzoeksconsortia van wetenschappers en praktijkexperts kwamen op 4 oktober 2019 samen voor de uitkomsten van het NWO-programma Smart Governance. De slotbijeenkomst van het programma markeerde de afsluiting van een onderzoeksprogramma waarin nieuwe en hybride vormen van sturing werden onderzocht in verschillende sectoren en praktijken. Auteur: Bekkers, V.J.J.M., Prijs: € 0,00, ISBN/ISBN13: 9789051663655, Categorie: Boek ministerie van Jeugd en Gezin. (Voor nadere informatie www.opvoeddebat.nl ). Over een viertal onderwerpen worden meningen uitgewisseld. Als eerste wordt gesproken over pubers en opvoeding. Over de wijze waarop jongeren moeten worden opgevoed. En er wordt via internet gestemd over de stelling 'Pubers hebben tot hun 25e steun en sturing nodig'. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. Ruud van Rossem. Open Geo Dag. 31 mei 2017. Het onderwerp van mijn presentatie is de doorontwikkeling van de basisregistraties in samenhang. \爀屲Het gaat dan met name om d\൥ registraties op het gebied van geo-informatie: de kaart ... Een leerkracht daarentegen geeft sturing door nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren; het doel van het primair onderwijs. Een kind dat als beginner op school komt, is niet in staat het eigen ... Na de aanvankelijke opwinding over 'het nieuwe werken' in de 'geïnnoveerde werkomgeving' zakt vaak de aandacht weg, waarna oude gedragspatronen terugkeren. Dit duidt op te weinig aandacht voor sturing en verankering van nieuwe werkstijlen. De facility manager heeft een sleutelrol in de implementatie van het kantoorconcept. De inwerkingtreding van een nieuwe wet of een wijzigingswet kan verandering brengen in een op dat moment al bestaande rechtstoestand. Een zorgvuldig wetgever gaat dan ook na welke gevolgen een rgeling met zich mee brengt voor de deze bestaande rechtstoestand en treft waar nodig maatregelen, bijjvoorbeeld in de vorm van overgangsrecht. Sturing en projectmatig werken. Wanneer een project goed wordt gestructureerd en door taakvolwassen medewerkers wordt uitgevoerd dan kunnen er nog steeds afwijkingen optreden. Projectleiders roepen doorgaans dat ze op basis van informatie over afwijkingen kunnen bijsturen Detailhandel en ruimtelijke sturing. De dynamiek in de detailhandel is groot. Nieuwe vormen van detailhandel komen op en de behoeften van de consument veranderen dankzij de opkomst van internetwinkelen, de toegenomen mobiliteit, de vergrijzing en de hang naar beleving, efficiëntie en gemak. Anderzijds is er ook veel leegstand van winkelpanden. Het Hospital control center is dus meer dan een aantal schermen waarop informatie staat. Het is een totaal nieuwe visie op integrale sturing van patiëntenstromen en capaciteit in ziekenhuizen. Gegeven alle ontwikkelingen in de zorg en de complexiteit van een ziekenhuis, dienen we te concluderen ...