Gratis elektronische bibliotheek

Onderwijs en Jeugdhulp - Anja Verwoerdt

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2020
BESTANDSGROOTTE: 9,25
ISBN: 9789492398208
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Anja Verwoerdt

Alle Anja Verwoerdt boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Dit boek gaat over interprofessioneel samenwerken tussen professionals uit twee verschillende domeinen: onderwijs en jeugdhulp. Ze krijgen steeds meer met elkaar te maken, maar weten niet altijd hoe ze optimaal kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door samen doelgericht plannen te maken voor leerlingen die jeugdhulp krijgen.De volgende vragen staan in dit boek centraal: wanneer en waarom werkt interprofessioneel samenwerken? Wat zijn hierbij de bevorderende- en de belemmerende factoren?Onderbouwd met theoretische principes en praktijkkennis, geeft de auteur handreikingen voor succesvol interprofessioneel samenwerken. Ze stapt hierbij voortdurend de grenzen van de domeinen onderwijs en jeugdhulp over.Het boek is primair bedoeld voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals, die met elkaar samenwerken. In het onderwijs zijn dit leraren (docenten), mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedrags-specialisten en directies, maar ook schoolpsychologen, orthopedagogen en (school)maatschappelijk werkers. In de jeugdhulp zijn dit orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, systeem- therapeuten, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pleeg- en jeugdzorg-werkers en pedagogisch medewerkers.Dit boek is in samenwerking met Tanja van Beukering tot stand gekomen.Anja Verwoerdt startte haar loopbaan in het onderwijs en werkte daarna onder meer als orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog (K&J) en onderwijsadviseur bij een instelling voor specialistische jeugdhulp in Duivendrecht (de Bascule, nu Levvel). Momenteel is ze jeugdpsycholoog in een wijkteam (Ouder- en Kindteams) in Amsterdam.Tanja van Beukering is pedagoog en onderwijskundige. Zij publiceerde over handelingsgerichte diagnostiek, handelingsgericht werken en gedragsproblemen in scholen (deonderwijsadviseurs.nl)

...zo. Jongeren die geplaatst worden in de JJI Lelystad krijgen automatisch een plek op de Stedenschool en gaan vanzelfsprekend naar school, ongeacht of ze leerplichtig zijn of niet ... Jeugdhulp - Gemeente Uithoorn ... . Onderwijs en Jeugdhulp 1. Gedeelde visie Dezelfde doelen voor ogen, gezamenlijk besef van urgentie 2. Onderling vertrouwen Persoonlijk contact, inzicht in elkaars werkwijze, doen wat je zegt 3. Goede randvoorwaarden Tijd om samen te werken, stabiele korte lijnen, deskundigheid 4. doordat onderwijs en jeugdhulp niet altijd goed op elkaar aansluiten, is er niet voor alle kinderen die jeugdhulp nodig hebben, een passende plek op school; leerlingen die geen ... Samenwerken met jeugdhulp | PO-Raad ... . doordat onderwijs en jeugdhulp niet altijd goed op elkaar aansluiten, is er niet voor alle kinderen die jeugdhulp nodig hebben, een passende plek op school; leerlingen die geen passende plek op school vinden, kunnen uitvallen en thuis komen te zitten; Onderwijs en jeugd; Jeugdhulp Luister Luister met webReader Open/sluit werkbalk Focus. U maakt zich zorgen over uw kind. U loopt rond met vragen over opvoeden of opgroeien en u komt er zelf niet uit. Of er zijn problemen thuis. Problemen die u niet zelf kunt oplossen. Dan staat ... Het boek Onderwijs en Jeugdhulp, geschreven door Anja Verwoerdt, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.95 Home / Onderwerpen / Jeugd, onderwijs en kinderopvang. Jeugdhulp. Wanneer jongeren en opvoeders er zelf met hulp van de omgeving niet uitkomen dan biedt de gemeente passende hulp aan. Bij het Sociaal Loket van de gemeente kunnen jongeren en opvoeders hulp krijgen die bij hen past. Begeleider Passend Onderwijs bij Altra onderwijs en jeugdhulp Nieuwegein, Provincie Utrecht, Nederland 377 connecties. Lid worden en connectie maken. Altra onderwijs en jeugdhulp. Penta Nova. Dit profiel melden; Activiteit. 10 jaar onderwijs. En dan zit deze uitdaging erop, en maak ik ruimte voor een nieuwe uitdaging in de zorg. Normalisatie ambulante, mobiele en residentiële Jeugdhulp vanaf 15 juni. 10/06/2020. Vanaf 8 juni uitbreiding fysieke contacten en huisbezoeken bij diensten Jeugdhulp. 05/06/2020. Meer nieuwsberichten > 1 kolom lijst van inhoud. Anderen aan het woord. Interview Onderwijs & Jeugdhulp. Vaak worden wij als jeugdhulp vanuit het onderwijs gebeld als het eigenlijk al te laat is. Als de grens is bereikt en een kind zonder begeleiding niet meer naar school mag. Of een kind geschorst is en de aanmelding richting het S(B)O in gang is gezet. Onderwijs Jeugdzorg is er voor alle leerlingen van 8 tot 18 jaar (jongeren of ouder in overleg) op basisscholen, middelbare scholen, het MBO en HBO. Een (licht) verstandelijke beperking is een contra-indicatie voor de kortdurende behandeling van Onderwijs Jeugdzorg. onderwijs en jeugdhulp 65 3.5 Wetenschappelijke onderbouwing 68 3.6 Gedragsproblemen van diverse aard 74 . 3.7 De school als organisatie die positief opgroeien breed mogelijk maakt 80 3.8 Samengevat: specialistische (jeugd)hulp op het speciaal onderwijs, LVB inbegrepen 82 4 SJSO in ... Onderwijs en jeugdhulp werken in het hier toegelichte praktijkvoorbeeld compleet integraal samen, om zo de kansen van de desbetreffende kinderen te verbeteren. Deze samenwerking is redelijk uniek. In veel gevallen is de op het kind en de jeugdige afgestemde ontwikkeling nog onvoldoende. Het onderwijs en de gemeente moeten samen nadenken over een juiste inzet van extra onderwijsondersteuning en jeugdhulp. Om directeuren en IB'ers te helpen het gesprek met de gemeente te voeren, heeft Berséba een Afwegingskader onderwijs en jeugdhulp geschreven. Verschillende verantwoordelijkheden...