Gratis elektronische bibliotheek

Autisme - John Donvan

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2016
BESTANDSGROOTTE: 9,54
ISBN: 9789045031088
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: John Donvan

De beste pdf van Autisme die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Alles wat je over autisme wilt weten staat in dit monumentale boek. Aan de hand van persoonlijke ervaringen van kinderen en volwassenen met autisme, van deskundigen, maar ook van ouders die naar behandelwijzen voor hun kinderen zoeken, vertellen John Donvan en Caren Zucker het hele verhaal. Ze gaan uitvoerig in op de controverses, de experimentele behandelwijzen en de vraag of er werkelijk sprake is van een 'autisme-epidemie'. Door toegenomen kennis komen ook de voordelen van autisme aan het licht. De bekroonde journalisten Donvan en Zucker schreven een standaardwerk over autisme en onze inspanningen om de aandoening te begrijpen.

... de situatie af. Autisme wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten ... Autisme | UWV Perspectief ... . Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn. Autisme begrijpen. Wanneer je op de één of andere manier met een persoon met autisme te maken krijgt, is begrijpen en weten het allerbelangrijkste. Informatie is immers essentieel om een persoon met autisme te kunnen begrijpen en ondersteunen. PsyQ Autisme - Symptomen van autisme liggen vooral op het vlak van sociale en ... Kenmerken van autisme bij volwassenen - Autisme Kenmerken ... . Informatie is immers essentieel om een persoon met autisme te kunnen begrijpen en ondersteunen. PsyQ Autisme - Symptomen van autisme liggen vooral op het vlak van sociale en communicatieve beperkingen. Iemand met autisme heeft een andere belevingswereld.. Autisme (ofwel autismespectrumstoornis) is een ontwikkelingsstoornis die ervoor zorgt dat informatie die via de zintuigen wordt opgenomen, anders wordt verwerkt door de hersenen. Daardoor kan iemand met autisme problemen vertonen in de communicatie en op het sociaal-emotionele vlak. Deze zorgwijzer dient als heldere informatiebron en verwijspagina voor iedereen met autisme. Hierbij komen ... Kenmerken van autisme zijn: heftiger ervaren wat je hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt; moeite met veranderingen U kunt zo nodig hulp krijgen van de huisarts, praktijkondersteuner of bijvoorbeeld een psycholoog. Leren omgaan met veranderingen en stress kan helpen. Ook contact met andere mensen met autisme kan prettig zijn. Bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zoals autisme, Asperger of PDD-NOS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier dan bij andere mensen. Dit uit zich in stoornissen in de omgang en communicatie met anderen en het inlevingsvermogen. Autisme: voor iedereen anders Met autisme bedoelen we autisme-spectrumstoornis (ASS). Vroeger onderscheidden we verschillende soorten autisme: klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified) en McDD. Deze onderverdeling wordt steeds meer losgelaten.… Kenmerken autisme bij sociale interactie. Mensen met autisme hebben problemen in de omgang met andere mensen. De manier waarop ze contact maken is vaak opvallend en ze slagen er niet goed in om vriendschapsrelaties aan te gaan en te onderhouden. Andere kenmerken van autisme op het gebied van sociale interactie zijn: Autisme is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, die ontstaat op basis van genetische en omgevingsinvloeden. Waar voorheen werd gedacht dat autisme de meest erfelijke aandoening was (Rutter, 2000), is inmiddels gebleken dat ook andere factoren een rol spelen, hoewel er nog steeds sprake is van een genetische invloed (Tick e.a., 2016). Heb jij een arbeidsongeschiktheidsuitkering door autisme? Hier vind je veel verhalen over mensen met autisme die Wajong, WIA of WAO hebben en die werken of dit niet ... Autisme is een stoornis die het gehele leven aanwezig blijft en dus niet te 'genezen' is. De ernst van autisme verschilt per kind. Vaak wordt autisme door de omgeving niet als zodanig herkend, omdat het kind er gewoon uitziet en een normaal uiterlijk heeft. Autisme komt vier keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Of en de mate waarin de kenmerken aanwezig zijn, kan erg verschillen tussen personen. Kinderen met autisme leren vaak later praten. Soms leert iemand helemaal niet praten. Mensen met autisme zijn vaak minder goed in sociale contacten, ze zoeken weinig contact met anderen. Bij alle autismespectrumstoornissen (dus zowel klassiek autisme, PDD-NOS als het Syndroom van Asperger) is er sprake van een stoornis in de informatievoorziening in de hersenen.Deze stoornis omvat grofweg drie deelgebieden die bij iedere vorm aanwezig zijn. Ze verschillen echter in de mate waarin ze voorkomen. Autisme komt vier keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen; Er is een grotere kans op autisme als er binnen het gezin ook al een broer of zus is met autisme; Als de ene helft van een tweeling autisme heeft, heeft de andere helft dit meestal ook; Direct bewijs voor erfelijkheid is er niet. Er zijn namelijk geen genen gevonden die autisme ... Deze week is het de week van autisme. Mascha Vriens schreef eerder al hoe het is om een zoon met autisme te hebben: "Ruim vijf jaar geleden werd ik moeder van een hele mooie zoon: Yarno. Autisme spec...