Gratis elektronische bibliotheek

Abcde - Annechien Alkemade

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2013
BESTANDSGROOTTE: 5,17
ISBN: 9789491049002
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Annechien Alkemade

Alle Annechien Alkemade boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Geschreven in het nederlands door een SEH-arts is dit een boek dat te gebruiken is als cursusboek bij de ABCDE cursus voor (poort)artsen die op de SEH ingewerkt worden.Soms is één blik voldoende om een (dreigend) instabiele patiënt te herkennen, maar vaak blijkt het toch niet direct duidelijk te zijn dat een patiënt ernstig ziek is. Oorzaken hiervoor zijn vaak de (relatieve) onervarenheid van de dokter op de spoedeisende hulp en het gebrek aan systematiek in de benadering van een acute patiënt, waardoor problemen over het hoofd worden gezien of als minder ernstig worden ingeschat. Om de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg op de spoedeisende hulp te garanderen is het essentieel om alle patiënten op een gestructureerde manier te benade-ren, en hierbij een duidelijke prioritering in het oog te houden: ‘treat first what kills first’. De meest gebruikte en internationaal geaccepteerde methode hierbij is het ABCDE-concept, dit concept wordt in dit boek uitgewerkt zodat het toepasbaar is op de ongedifferentieerde patiëntenpopulatie die op de gemiddelde Nederlandse SEH behandeld wordt.

.... Locatie De cursus vindt plaats in het UMC Utrecht in het Hijmans van den Berghgebouw ... Opvang instabiele patiënt - Het Acute Boekje ... . Volg vanaf de hoofdingang de bordjes (HvdB) naar links tot u bij de receptie en het liftplein van het Hijmans van den Berghgebouw aankomt. ABCDE cito-training Tekstbegrip: cito tekstbegrip / begrijpend lezen oefenen met tekstkaarten. Wat zijn de aandachtspunten bij primaire opvang volgens de ABCDE methodiek? Primaire opvang vindt gestructureerd plaats volgens de ABCDE-methodiek zoals beschreven in ... The Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure/Examination (ABCDE) appro ... AbCdE - YouTube ... ... The Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure/Examination (ABCDE) approach is a systematic approach to the immediate assessment and treatment of critically ... ABCDE - IC verpleegkundige × Homepage Respiratie Toelichting De ABCDE regel is ontworpen om u te helpen om gevarensymptomen vroegtijdig te ontdekken bij uw eigen moedervlek(ken).. De letter E staat voor "Evolutie". Het meisje heet Abcde, naar de eerste vijf letters van het alfabet. De medewerkster die het meisje incheckte, lachte hardop om de naam, die volgens moeder Traci Redford moet worden uitgesproken ... abcde eerste onderzoek en behandeling volgens internationale systematiek, zowel voor traumaals door de toe te passen, behandel je de meest urgente problemen als abcde; Original author(s) Robert Woodcock (original) Developer(s) Steve McIntyre (current), Jesus Climent: Stable release Intensieve hands-on training ABCD methodiek , triage en SBAR voor acute zorg met scenario training. Bij de reassessment wordt de volledige ABCDE (zoals gedaan in de primary assessment) nogmaals doorlopen. Doel is veranderingen vast te stellen en te beoordelen of de ... ABCDE-methodiek voor de huisarts. De casus laat zien dat de ABCDE-methodiek, in aangepaste vorm, ook heel geschikt is voor de huisartsgeneeskunde. Een moedervlek kun je controleren met behulp van de zogenaamde ABCDE-methode. Moedervlekken zijn een heel normaal verschijnsel en de meeste moedervlekken zullen dus ... Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 13 mrt 2016 om 18:51. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk. ABCDate vergoot de kans op liefde, geluk en vriendschap voor mensen met verstandelijke beperking! Algemeen Bureau ...