Gratis elektronische bibliotheek

Krachtgericht werken - Gerard Lohuis

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2018
BESTANDSGROOTTE: 12,18
ISBN: 9789088507892
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Gerard Lohuis

Veel plezier met het gratis lezen van Krachtgericht werken Gerard Lohuis epub-boeken

Omschrijving:

Hulpverleners werken doorgaans vanuit een probleem, hanteren richtlijnen, en proberen iets op te lossen. Hierbij is het minder gebruikelijk om rekening te houden met de betekenisgeving van problemen en wordt de betrokkene soms onvoldoende gezien om wie hij is en wat hij kan. Dit boek gaat uit van persoonlijke diagnostiek waarbij autonomie en uitgaan van mogelijkheden om te veranderen – iemands kwaliteiten en krachten -, het uitgangspunt zijn.In Krachtgericht werken wordt uitgegaan van het persoonlijke contact als een stevige en noodzakelijke basis. Daarbij is een zekere mate van wederkerigheid nodig. Hoe bouw je deze contacten op ook met lastig benaderbare en/of boze mensen en hoe geef je daar sturing aan? Het gaat niet alleen om het goed toe doen, maar ook om het Goede te doen.In het praktijkboek komen diverse invalshoeken, methoden en benaderingswijzen aan bod die als handvatten dienen om in de weerbarstige praktijk iemand vanuit een persoonlijke benadering te ondersteunen. Naast gesprekstechnieken gaat het ook om positieve gezondheid en psychologie, oplossingsgericht werken en eigen kracht. Het boek is bedoeld voor alle professionals en studenten in de geestelijke gezondheidzorg, in wijkteams en voor 1e lijnswerkers zoals de POH.

... bouw je deze contacten op ook met lastig benaderbare en/of boze mensen en hoe geef je daar sturing aan? Het gaat niet alleen om het goed toe doen, maar ook om het Goede te doen ... Social Work | Hogeschool Utrecht ... . Krachtgericht Werken Cursus 'Sociale' Wijkteams werken samen met klanten steeds meer aan hun eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit sluit aan bij Welzijn Nieuwe Stijl en vraagt om een nieuwe houding van de professional. Daarom werken wij niet alleen samen met en voor de cliënt, maar ook met andere organisaties. Dit doen we omdat samenwerken het beste resultaat oplevert voor onze cliënten en ... Krachtwerk | Movisie ... . Daarom werken wij niet alleen samen met en voor de cliënt, maar ook met andere organisaties. Dit doen we omdat samenwerken het beste resultaat oplevert voor onze cliënten en de gehele maatschappij. Wanneer we onze krachten bundelen als organisaties, is de uitkomst vaak nog mooier. Vergelijking tussen methoden van krachtgericht werken ingezet in de jeugdhulp. 6 . 2. Theoretisch kader voor krachtgericht werken binnen de jeugdhulp . Om de verschillende, prille experimenten genomen op het terrein van vermaatschappelijking van de zorg en krachtgericht werken te kunnen vergelijken en om een dialoog over optimale inzetba arheid ... Samen met Exodus, een organisatie die opvang biedt aan ex-gedetineerden, gaf HVO-Querido op 23 januari een workshop op het Festival Forensische Zorg over krachtgericht werken met forensische cliënten.. Het Festival wordt jaarlijks georganiseerd voor alle aanbieders in de forensische zorg zoals gevangenissen, justitiële klinieken, de reclassering, maar ook voor de maatschappelijke opvang en ... Zo werkt Het Kopland krachtgericht. Krachtwerk en Motiverende Gespreksvoering gaan beide uit van kansen en oplossingen, niet van problemen. Krachtgericht werken noemen we dat en dat lukt het beste als je het in de hele organisatie terugvindt, in de begeleiding, in hoe je als collega's met elkaar omgaat, in werkgevers- en medezeggenschap. Het krachtgericht werken is de basismethodiek, de kapstok waaraan andere methodieken worden opgehangen. De komende jaren wordt krachtgericht werken verbonden met twee evidence based methodieken: motiverende gespreksvoering en Critical Time Intervention (CTI) Motiverende gespreksvoering is een methodiek die zeer rijk is aan gesprekstechnieken. Krachtgericht werken Het krachtenmodel van Rapp & Goscha (2006) Er zijn tal van methoden voor krachtgericht werken in uiteenlopende discipli-nes ontwikkeld1. Menger et al. (2013) schuift het krachtenmodel van Rapp & Goscha (2006) naar voor als een relevant kader om op een krachtgerichte Mensen in hun kracht zetten; dat is jouw drive. Hen begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van verzorging, opvoeding of financiën. Hogeschool Utrecht biedt een breed opleidingsaanbod voor professionals in het sociale domein Krachtgericht Waas & Dender - steunpunten. DE GEZINSPLANCOACHES . Je kan als hulpverlener contact opnemen met de gezinsplancoaches wanneer de vraagverheldering naar de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp of het geschikte ondersteuningsaanbod nog onvoldoende duidelijk zijn: Zo werkt Zienn krachtgericht. Krachtgericht werken is onze kracht. Met onze begeleidingsmethodiek Krachtwerk (her)ontdekken mensen waar hun talenten én die van hun netwerk liggen. We stimuleren hen die talenten in te zetten bij het realiseren van hun wensen. Bestel Krachtgericht werken van Gerard Lohuis. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd De krachtgerichte methodiek gaat uit van de volgende principes: 1. Cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen Krachtgericht werken vraagt om het geloof in de capaciteiten van cliënten en hun omgeving. Krachtgericht werken met het netwerk: de gemeenschap als oase van hulpbronnen : Een onderzoek in de vrouwen- en gezinsopvang HVO Querido De Roggeveen hoe tot optimale benutting te komen van de oase van hulpbronnen: het netwerk en relaties van cliënten. Krachtgericht werken: wat zijn mijn kwaliteiten en hoe gebruik ik ze? Beeldbegeleiding is expliciet níet het samen kijken naar opna-mes en daar tips uithalen over wat er anders en beter moet. LBBO Beter Begeleiden eptember 018 37 Beeldbegeleiding start met het bewustmaken van waar je contextgericht werken binnen de gemeenschapsinstellingen gevalideerd 12-09-06 4 We werken emancipatorisch in dialoog met alle betrokkenen en met respect voor de rechten van jongeren Een plaatsing in een gemeenschapsinstelling is een zeer ingrijpend en vaak negatief gekleurd gebeuren voor het hele gezin....