Gratis elektronische bibliotheek

Staat en recht 29 - Intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief - Brita de Kam

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2016
BESTANDSGROOTTE: 12,18
ISBN: 9789013137668
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Brita de Kam

Veel plezier met het gratis lezen van Staat en recht 29 - Intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief Brita de Kam epub-boeken

Omschrijving:

Staat en recht 29 - Intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief 1e druk is een boek van Brita de Kam uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013137668 Houdt u zich als wetenschapper of jurist bezig met de intrekking van beschikkingen? Deze uitgave helpt u wegwijs te worden in dit complexe onderwerp. Naast de nodige theorie en recente rechtspraak vindt u er een bespreking in van veel voorkomende intrekkingsregelingen.

...n Nice en alle andere wijzigingsverdragen, aangezien de bepalingen daarvan vervangen worden door het constitutioneel verdrag ... Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr ... ... . Het gaat om de intrekking van de onjuiste beschikking en de intrekking die het gevolg is van ... in rechtsvergelijkend perspectief. ... als op grond van het Europese recht verboden ... en tot intrekking van richtlijn 85/577/EEG [van de Raad] en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB 2011, L 304, blz. 64), artikel 27. 2 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke Mijn ... Proefschrift: De intrekking van beschikkingen - Recht.nl ... . 64), artikel 27. 2 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke Mijn praktijk bestaat voor een groot gedeelte uit het adviseren van Nederlandse bedrijven in onderhandelingen met Amerikaanse contractspartijen. Vaak word ik ingeschakeld als er een patstelling is over rechtskeuze en forumkeuze: het Nederlandse bedrijf kiest voor Nederlands recht en de Nederlandse rechter, maar de Amerikaanse partij wil precies het tegenovergestelde. Het is echter de vraag […] Burgerschap van de Europese unie: Art. 20 VWEU o Nationaliteit van lidstaat o Rechten en plichten art. 20 jo 21 VWEU Derdelanders: mensen die EU-burgerschap hebben. Rule of reason van toepassing op alle vrijheden! Wordt dus ook als uitzondering getoetst als de andere uitzonderingen niet op gaan. Hij stelt hem in kennis van de beslissing een beschikking tot verlenging van de intrekking te vorderen, geeft een opgave van de feiten die hem ten laste worden gelegd alsook de plaats, de dag en het uur van de zitting van de politierechtbank en deelt hem mede dat hij het recht heeft een advocaat te kiezen. 2. Doel van de beleidsregel . Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheden ten aanzien van de bekostiging van de medisch-specialistische zorg, audiologische zorg, trombosezorg, zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering, geriatrische revalidatiezorg en mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden. Op het gebied van intrekking lopen deze bijzondere wetten echter vaak uiteen. Daarnaast spelen het ongeschreven bestuursrecht en het Europese recht een belangrijke rol. Dat maakt de intrekking van beschikkingen een complex onderwerp. De intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief (Brita de Kam, RU.nl) 07.06.2019 Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, het op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken) totstandgekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Trb. 2001, 73), richtlijn nr. 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang ... WERKNEMERS IN EUROPEES PERSPECTIEF Een analyse naar de mogelijkheden en de benutting van de OR bevoegdheden en de grootte van de medezeggenschap van Nederlandse werknemers in Europees perspectief. Masterscriptie Auteur: M. Smits Scriptiebegeleider: Dr. mr. G.J.H. van der Sangen Master Recht en Management Universiteit van Tilburg...