Gratis elektronische bibliotheek

Poetica - Aristoteles

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2017
BESTANDSGROOTTE: 8,59
ISBN: 9789065540096
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Aristoteles

De beste pdf van Poetica die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Aristoteles' Poëtica is het oudste en het meest invloedrijke boek van de westerse literatuurtheorie, dat een alomvattend perspectief op de dichtkunst biedt. Aristoteles' opvattingen over uitbeelding, plot, eenheid, peripetie, karakter en katharsis zijn nog steeds actueel, relevant en leidend, en domineren nog altijd het denken over literatuur, film, tragedie en opera. Waaraan moet dichtkunst, alle dichtkunst beantwoorden ? Dat is de vraag van waaruit Aristoteles in de Poëtica zijn betoog opzet. En met dichtkunst doelt hij niet enkel op poëzie, maar in de Poëtica rekent hij alle lyriek, epiek, tragedie, komedie en muziek onder de dichtkunst. De tragedie, de analyse van haar verschijningsvormen en bestanddelen, staat centraal in zijn traktaat. Voor Aristoteles is alle beeldende kunst in ruimste zin imitatie of representatie, en zo uitbeelding van de werkelijkheid. De tragedie beschouwt hij bij uitstek als de uitbeelding van de menselijke ervaring, en Aristoteles beschrijft dan ook zowat alle aspecten die bijdragen tot de kwaliteit van de tragische uitbeelding. Ze wordt bepaald door haar doelmatigheid, en dit is het zo effectief mogelijk oproepen van vrees en medelijden bij lezer of publiek. Taal en taalgebruik, en alle bijbehorende bestanddelen als ritme, melodie, zang of beweging die de vertolking van een tekst mee dragen, bepalen of een tragedie geslaagd is of niet, en of het publiek geraakt wordt of niet.Dichter, essayist & vertaler Piet Gerbrandy (*1958) schetst in een nawoord de geschiedenis van de Poëtica sedert verschijnen en de directe en indirecte maar altijd verreikende invloed van Aristoteles' literaire esthetica. Graecus, musicus & vertaler Casper de Jonge (*1977) leidt de Poëtica in, en beschrijft aan de hand van de kernbegrippen waar het Aristoteles om te doen is, hoe de Poëtica zich verhoudt tot Aristoteles' Retorica, en hoe het traktaat in weerwil van Plato's geringschatting van de dichtkunst heeft standgehouden. Met recht is de Poëtica betiteld als de 'bijbel van de esthetica'.

...e: "___ Poetica" "___ Poetica" is a crossword puzzle clue that we have spotted over 20 times ... Ars poetica | work by Horace | Britannica ... . There are related clues (shown below). Poëtica (1969) - J.C. Bloem * Van dit werk zijn alleen scans en een ongecorrigeerd OCR bestand beschikbaar. Voor een snelle oriëntatie zijn hieronder miniatuurweergaven opgenomen. De term poëtica is afkomstig van het Griekse πoιησις (poësis, poëtica) en heeft van oudsher betrekking op de (ambachtelijke) voorschriften waaraan kunstwerken dienen te voldoen. Nederlands: ·de kunst van het dichten; de kunst van poëzie maken; de regels waaraan een ... Cesare Cremonini - Poetica - YouTube ... . Nederlands: ·de kunst van het dichten; de kunst van poëzie maken; de regels waaraan een gedicht moet voldoen Een langs-je-neus-weg-kwaliteit noemt hij dat. „Ik hou van poëzie waarin volkse taal wordt gebezigd en tegelijkertijd alle wetten van de poëtica gerespecteerd worden." [1] Palmen: "De poëtica is een eerbiedwaardige traditie in de ... ren, zoals Vorm of vent en Beperkingen van Oversteegen, verschillende artikelen van Sötemann, in 1985 gebundeld in Over poetica en poëzie, de dissertatie van Van den Akker en Bekkerings boek over Vestdijk.Dit poeticaonderzoek vertoont allerlei aanknopingspunten met de literair-historische problematiek en heeft zijn uitwerking op (het denken over) literatuurgeschiedschrijving dan ook niet gemist. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources.Unsourced material may be challenged and removed. Poetica (2005) Reconstruction Time: The Best of iiO Remixed (2007) Groene.nl gebruikt cookies om het websitegebruik geanonimiseerd te analyseren en noodzakelijke functionaliteiten zoals inloggen mogelijk te maken.Groene.nl gebruikt geen cookies voor advertenties en deelt geen informatie met adverteerders of social media platformen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring. Explore Poetica designed by Robert Slimbach at Adobe Fonts. The Adobe Originals program started in 1989 as an in-house type foundry at Adobe, brought together to create original typefaces of exemplary design quality, technical fidelity, and aesthetic longevity. Poetica.fr. 21K likes. Poésie, poèmes et poètes d'avenir, du présent, du passé. www.poetica.fr Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. Poetica (All Beauty Sleeps), a 2013 album by Sopor Æternus & the Ensemble of Shadows; Typeface. Poetica (typeface) This disambiguation ...