Gratis elektronische bibliotheek

Een arbeidersbuurt onder de rook van `De Sphinx' - Thijs van Vugt

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2015
BESTANDSGROOTTE: 11,28
ISBN: 9789087044930
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Thijs van Vugt

Thijs van Vugt boeken Een arbeidersbuurt onder de rook van `De Sphinx' epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Een arbeidersbuurt onder de rook van `De Sphinx' 1e druk is een boek van Thijs van Vugt uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087044930 In 1834 legde Petrus Regout, gangmaker van de Maastrichtse industrialisatie, de grondslag voor zijn imperium van glas- en aardewerkfabrieken, waaruit later NV De Sphinx is voortgekomen. Deze studie onderzoekt de sociaal-ruimtelijke effecten van de opkomst van de keramische industrie op het Boschstraatkwartier-Oost, een wijk onder de rook van de fabrieken van Regout & Co. Driekwart eeuw na vestiging van deze fabrieken was de sociaal-demografisch gem leerde wijk een overbevolkte achterbuurt geworden, waar huisjesmelkers zich verrijkten ten koste van de pottemennekes. Kinderen groeiden er onder erbarmelijke omstandigheden op en gingen al jong bij Regout werken, in enkele gevallen zelfs na het verbod op kinderarbeid in 1874. In de jaren 1950 deden sociologen in deze 'achterstandswijk' onderzoek naar 'onmaatschappelijke gezinnen'. Uit een levensloopanalyse van vijf generaties van families afkomstig uit het Boschstraatkwartier blijkt echter, dat er meer dynamiek en variatie aanwezig was dan deze sociologen veronderstelden.

...ken. 17-06-1974 → Kabinet Den-Uyl publiceert de Knelpuntennota, eerste aanzet tot decentralisatie van het welzijnswerk ... Sociale herenhuizen Rotterdam ... . 17-06-1978 → Kollectief Landelijke Aktiegroepen Psychiatrie discussieert over toekomst van de gekkenbeweging. 17-06-1996 → † Thomas Kuhn - wetenschap evolueert sprongsgewijs de zogeheten paradigmawisselingen. Thijs van Vugt Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx' Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2015 ISBN 9789087044930 € 25.00 Bestellen Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx' Drs. Thijs van Vugt (Docent) In 1834 legde Petrus Regout, ... bol.com | Een arbeidersbuurt onder de rook van `De Sphinx ... ... .00 Bestellen Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx' Drs. Thijs van Vugt (Docent) In 1834 legde Petrus Regout, gangmaker van de Maastrichtse industrialisatie, de grondslag voor zijn imperium van glas- en aardewerkfabrieken, waaruit later N.V. Sphinx is voortgekomen. Pneumoconiose of stoflong is een longaandoening die door de inhalatie van stof wordt veroorzaakt.. Vele substanties kunnen pneumoconiose veroorzaken, zoals asbest, kiezelzuur, talk en metalen.. Afhankelijk van het type van stof worden varianten van de ziekte onderscheiden. Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx' : een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx'. Eeen sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 Published on 11 Dec 2015. We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper. Views: unique visits to the article full text. De Oranjeboomstraat is een van de hoofdstraten van de wijk Feijenoord in Rotterdam Zuid. Architect Hans van der Heijden kreeg de opdracht om aan weerszijden van een statig voormalig schoolgebouw een woningbouwplan in de sociale huursector te ontwerpen. Vanouds bestaat de bebouwing uit panden met boven- en benedenwoningen, afgewisseld met grotere gebouwen, zoals kerken en scholen. Een arbeidersbuurt onder de rook van `De Sphinx' 1e druk is een boek van Thijs van Vugt uitgegeven bij… Meer. 25 -Uiterlijk 16 juni in huis Levertijd We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk ... Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx'. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 (Dissertatie Universiteit van Maastricht 2015; Maaslandse Monografieën 78; Hilversum: Verloren, 2015, 228 pp., isbn 978 90 8704 493 0). De italiaanse historicus Gribaudi heeft enkele generaties arbeiders in Turijn in de eerste helft van de twintigste eeuw onderzocht. Hij analyseert onder andere de herkomst (terug tot het platteland) en verdere ontwikkeling van 48 families die in 1936 een huis bewonen in de arbeidersbuurt Madonna de Campagna de herkomst (terug tot het platteland). Abstract. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx'. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 (Dissertatie Universiteit van Maastricht 2015; Maaslandse Monografieën 78; Hilversum: Verloren, 2015, 228 pp., isbn 978 90 8704 493 0) Meer informatie over de woonsituatie in de wijk waar deze straten lagen is te vinden in: "Een arbeidersbuurt onder de rook van de Sphinx", uitgegeven in de serie Maaslandse Monografien of vanuit een socialistisch standpunt bekeken in hoofdstuk IV van "Een eeuw modern kapitalisme. De Regouts. Thijs van Vugt Een arbeidersbuurt onder de rook van `De Sphinx' een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 Non-Fictie Een rook gingk op uit zijn neus, een vertérend vuir brande voor zijn aangezigt los, kolenwierden vuirrood daar van ... kolken der wateren wierden gezien, ende de gronden der wéreld ontdekt. Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx': Een ... Twaalf minuten voor elf....