Gratis elektronische bibliotheek

Het psychologisch onderzoek - Wim Bloemers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2009
BESTANDSGROOTTE: 6,4
ISBN: 9789026322655
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wim Bloemers

U kunt het boek Het psychologisch onderzoek downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Met behulp van deze volledig herziene jubileum-editie van Het psychologisch onderzoek kunt u zich voorbereiden op alle mogelijke psychologische tests en assessment-opdrachten.Het boek geeft antwoord op de volgende vragen: wat is een test en aan welke eisen moet deze voldoen? Wat wordt er tijdens een testprocedure van u verwacht en wat zijn uw rechten? Daarnaast leert u de principes van veel gebruikte intelligentietests kennen, komt u te weten hoe een persoonlijkheidsvragenlijst werkt en leert u om te gaan met verschillende soorten vragen die u kunt verwachten tijdens een gesprek.Het psychologisch onderzoek is sterk leergericht en wil vooral vaardigheden en inzicht bijbrengen.

...rzoeksresultaten geven inzicht in uw sterkere en zwakkere kanten en kunnen helpen bij het vinden van een geschikte behandeling ... 10 Beroemde Psychologische Experimenten - Alletop10lijstjes ... . Het psychologisch onderzoek begint met een gesprek waarin we jouw klachten in kaart brengen. Het gesprek wordt gevoerd door de psycholoog die het psychologisch rapport gaat schrijven. In het gesprek kunnen jij en je ouders aangeven waar jij last van hebt. 12 Het gaat in het psychologisch onderzoek en de psychologische rapportage om het gedragskundig begrijpen c.q. verklaren, niet om het excuseren van het ten laste gelegde. Excusering is im mers bij Paper over een psychologisch onderzo ... Het onderzoek - Radboudumc ... .q. verklaren, niet om het excuseren van het ten laste gelegde. Excusering is im mers bij Paper over een psychologisch onderzoek. In deze paper staat het onderwerp Hoogbegaafdheid centraal. Hij of zij onderzoekt wat de aard en ernst van klachten als vergeetachtigheid of concentratieverlies zijn. Ook inventariseert hij of zij de gevolgen die een bepaalde aandoening kan hebben voor het dagelijks leven. De neuropsycholoog kan zich laten bijstaan door een psychologisch assistente, die bijvoorbeeld een deel van het onderzoek doet. Het onderzoekt psychologische verschijnselen en functies met een veronderstelde neurologische achtergrond. Het kan soms gevolgen van hersenletsel in kaart brengen dat een MRI of CT scan niet kan. Een neuropsychologisch onderzoek wordt aangevraagd wanneer er klachten zijn op het gebied van: Tegenwoordig is de wereld van psychologische experimentatie dichtgeplakt met ethische en professionele richtlijnen, regelgeving, en verboden. In Nederland zijn er instellingen zoals het Leidse Commissie Ethiek Psychologie (CEP) en ook op Europa-wijd niveau vindt je regelgeving met betrekking tot ethiek. Het is dan mogelijk een psychologisch onderzoek te verrichten. Een onderzoek geeft veel informatie over de persoonlijkheid, intelligentie, eigenschappen, sterke en zwakke kanten, klachten en/of vaardigheden. Het kan daarnaast informatie geven over neuropsychologische functies, zoals bijvoorbeeld geheugen en concentratie. Het psychologisch onderzoek Eigenlijk kun je niet spreken van hét psychologisch onderzoek. De inhoud van elk psycho­ logisch onderzoek is weer anders, omdat aan elk onderzoek een specifieke vraagstelling ten grondslag ligt. Met het ene onderzoek wil men aantonen of een kandidaat specifieke Uitleg psychologisch onderzoek. Om een beter beeld te krijgen van de achtergrond van je klachten, kan de behandelaar met je afspreken om een psychologisch onderzoek af te nemen. Meestal gaat het dan om intelligentieonderzoek en/of persoonlijkheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt door een testassistent afgenomen. Intelligentieonderzoek Onderzoek. De psychiater kan u verwijzen naar afdeling medische psychologie voor psychologisch onderzoek. Veelal gebeurt dit als de aard en de diagnose van uw klachten onvoldoende duidelijk is: een psychologisch onderzoek kan inzicht geven in onder andere uw persoonlijkheid, de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden van uw klachten of bijvoorbeeld in uw ... Psychologisch onderzoek doen wij bijvoorbeeld bij een vermoeden van ADD, ADHD, autisme spectrumproblematiek. Ook kunnen wij onderzoek doen naar persoonlijkheid of klachten als depressie en angsten. Voor het onderzoek doen we altijd een uitgebreide intake met de ouders en/of met de school. Eventueel gaan we ook op school observeren. Al het onderzoek en in beginsel ook het promotieonderzoek sluit aan bij de thema's die dit programma beschrijft. Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan in beginsel ook het promotieonderzoek is gekoppeld. Na het psychologisch onderzoek worden de uitkomsten geïnterpreteerd. De resultaten en conclusies worden in de vorm van een rapportage aan je voorgelegd en met je doorgenomen tijdens een gesprek. Het rapport heeft altijd een beperkte geldigheidsduur; een mens kan immers veranderen. Keer terug naar de homepage....