Gratis elektronische bibliotheek

Contextuele hulpverlening - Karlan van Ieperen-Schelhaas

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2016
BESTANDSGROOTTE: 7,37
ISBN: 9789036810487
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Karlan van Ieperen-Schelhaas

U kunt het boek Contextuele hulpverlening downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

"Contextuele hulpverlening 2e druk is een boek van Karlan van Ieperen-Schelhaas uitgegeven bij Springer Media B.V.. ISBN 9789036810487 In de contextuele benadering binnende hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staandindividu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk vanbetekenisvolle (familiale) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijzewaarop deze familierelaties iemand gevormd en beïnvloed hebben werkt door opalle terreinen van het leven. In de meeste opleidingen tot eenvan de vele beroepen op het gebied van zorg en hulpverlening is de contextuelebenadering tegenwoordig niet meer weg te denken. Hierbij kan onder anderegedacht worden aan ambulante en residentiële (jeugd)hulpverlening,psychotherapie, pleegzorg, ouderenzorg, onderwijs en leerlingbegeleiding enpastoraat. In feite is het contextuele denken bruikbaar voor nagenoeg allesocial work werkvelden. Contextuele hulpverlening is eentoegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met decontextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd entoegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening. Nieuweonderwerpen in deze tweede editie zijn: ""de dialoog aangaan' en""ontschuldingen'. Tegelijkertijd biedt dit boek praktische handvatten hoe jeals hulpverlener deze inzichten kunt vertalen inconcreet handelen. Voorbeelden uit de praktijk van diverse werkveldenillustreren dit. In de opdrachten worden studenten en hulpverleners uitgedaagd het contextuelegedachtengoed ook in hun eigen familie context te verkennen.Deze tweede druk is eenuitgebreidere versie van de eerste – in deze druk worden verschillendebegrippen behandeld die in de eerste druk niet of slechts summier aan de ordekwamen.Het contextuele gedachtegoed isontwikkeld door de Amerikaans-Hongaarse psychiater en gezinstherapeut IvanBoszormenyi-Nagy (1920-2007)."

[email protected] Pijlkruid 67 8081 SL Elburg ... Contextuele hulpverlening | mijn-bsl ... . Contextuele hulpverlening is een toegankelijk, inleidend boek. Het is bedoeld als eerste kennismaking met de contextuele benadering. De verschillende begrippen worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit diverse toepassingsgebieden van het welzijnswerk en de hulpverlening. Contextuele hulpverlening is dus hulpverlening die rekening houdt met en gebruik maakt van deze dynamische intergenerationele verbondenheid. De contextueel therapeut houdt voortdurend rekening ... Contextuele Benadering | ICB Nederland ... . De contextueel therapeut houdt voortdurend rekening met dit intergenerationele netwerk; ook als er gewerkt wordt met een enkele client. Contextuele hulpverlening kijkt bij problemen naar de (invloed van) gezins- en familierelaties. Daarbij wordt vooral ingegaan op de mogelijke hulpbronnen voor herstel of verlichting van lasten. Er wordt gezocht naar een manier waarop gestagneerde relaties weer aan betrouwbaarheid kunnen winnen, waarbij rekening wordt gehouden met (misschien nog niet zichtbare) loyaliteiten van mensen. Psychosociale hulpverlening vanuit het contextuele perspectief. Met behulp van verschillende methodieken en vanuit het contextuele perspectief kan ik meekijken en -denken in jouw situatie. Inmiddels heb ik veel ervaring op kunnen doen in de ruim 10 jaar dat ik als therapeut werkzaam ben. Contextuele hulpverlening houdt zich bezig met de wortels van ons bestaan. Kees Verduijn - Contextuele Therapie, Supervisie en Training. Op deze site vindt u informatie over de Praktijk voor Contextuele Therapie, Supervisie en Training. Welke hulp biedt de praktijk? Wat is Contextuele Therapie? Ervaringen van mensen die hulp hebben gehad… Werkwijze, kosten en vergoedingen van therapie en supervisie Het doel van de contextuele hulpverlening en begeleiding is: mensen helpen om te komen tot groei en herstel in hun context. De contextueel hulpverlener heeft hiertoe een sterke oriëntatie op de hulpbronnen van zijn cliënt. Dit zijn de mensen in de context van de cliënt, ... Even voorstellen. Mijn naam is Petra van Bodegraven-Walraven. Sinds 1988 ben ik getrouwd met Jan van Bodegraven en samen hebben we drie volwassen kinderen. Contextuele hulpverlening is er op gericht om mensen en hun context te helpen wanneer het even moeilijker gaat. Dit kan wanneer er sprake is van problemen binnen de relatie of het gezin, maar ook individueel....