Gratis elektronische bibliotheek

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming - J.B. Huizink

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2013
BESTANDSGROOTTE: 9,49
ISBN: 9789013117752
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.B. Huizink

U kunt het boek Rechtspersoon, vennootschap en onderneming downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken. In het inleidende hoofdstuk komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de orde en worden enkele bijzondere regelingen zoals de Handelsregisterwet, de Wet op de ondernemingsraden en de concernbegrippen besproken. In de daaropvolgende hoofdstukken worden belangrijke onderwerpen als oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht, besluitvorming en vertegenwoordiging en zorgvuldig vermogensbeheer aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen behandeld. Het betreft de centrale onderdelen van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. De gekozen opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op allerlei onderdelen met elkaar te vergelijken, waardoor bij de studenten inzicht ontstaat in de grotere verbanden binnen het rechtsgebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht.

...e vinden zij een integraal beeld van dit rechtsgebied ... Samenvatting Rechtspersoon, vennootschap en onderneming ... ... . Zo is een rechtspersoon de eigenaar van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit onderneming. Rechtspersoon en natuurlijke personen. Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon en een onderneming die door uzelf, eventueel samen met anderen, wordt gedreven. 1. Download het formulier Formulier 6: 'inschrijving buitenlandse rechtspersoon of vennootschap' Formulier 11: 'inschrijving functionaris voor een rechtspersoon' Formulier 10: 'inschrijving vennoot' Formulier 9: 'inschrijving vestiging van een onderneming' 2. Vul het formulier in. Vul het formulier in. Op het ... Commanditaire vennootschap (cv) - Belastingdienst ... . Vul het formulier in. Vul het formulier in. Op het formulier staat wie het formulier mag ondertekenen en welke bewijsstukken je moet ... En last but not least, er is geen verplichte accountantscontrole van toepassing; Middelgrote ondernemingen. Wannneer ben ik een middelgrote onderneming? uw onderneming kwalificeert als middelgrote onderneming als er op twee opvolgende balansdata is voldaan aan twwe of drie van onderstaande vereisten. Balanstotaal maximaal € 20.000.000 Commanditaire vennootschap (cv) ... De inkomsten van deze vennoot worden wel belast als 'winst uit onderneming' en hij komt ook in aanmerking voor ondernemingsfaciliteiten die te maken hebben met investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek). ... De cv is geen rechtspersoon. Commanditaire vennootschap (cv) Wilt u een vof beginnen, maar heeft u te we...