Gratis elektronische bibliotheek

Ortho - Leerproblemen en leerstoornissen - A.J.J.M. Ruijssenaars

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2001
BESTANDSGROOTTE: 6,57
ISBN: 9789056373931
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.J.J.M. Ruijssenaars

De beste pdf van Ortho - Leerproblemen en leerstoornissen die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Ortho - Leerproblemen en leerstoornissen 5e druk is een boek van A.J.J.M. Ruijssenaars uitgegeven bij Lemniscaat. ISBN 9789056373931 ORTHO Inleidingen, monografieën en leerboeken op het gebied van de orthopedagogiek, de orthodidactiek en het klinische en experimentele onderzoek op orthopedagogisch gebied, met bijzondere aandacht voor de herkenning en behandeling van opvoedingsmoeilijkheden, ontwikkelingsproblemen, gedragsstoornissen en leermoeilijkheden.Voor de aanpak van hardnekkige leerproblemen of leerstoornissen kan een op maat gesneden interventie nodig zijn: planmatig, diagnostisch onderbouwd, rekening houdend met faciliterende of belemmerende factoren en afgestemd op wat er verder in de klas of thuis gebeurt. De planning en uitvoering van hulp vraagt van de professional een uitgebreid kennisbestand over onder andere: typen kennis, instructieprincipes, vormen van in- en output en verschillende manieren om feedback te geven. Een goed geplande interventie heeft het karakter van een toetsende behandeling.In dit boek worden de bouwstenen van een toetsende behandeling aan de hand van een aantal schema's beschreven, eindigend met Schema 34: Model van de opbouw van de behandeling. Een in de praktijk toepasbare versie daarvan wordt beschreven in Bijlage 7.Dit boek is bedoeld om te gebruiken, zowel in opleiding als praktijk, bij het zoeken naar aangrijpingspunten wanneer hulp stagneert. Het is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie, onderzoek en praktijk, vanuit de uitdaging een begin te maken met het systematiseren van onze kennis over remedial teaching en behandeling.

...ders en de school. Leerproblemen. Laatst gewijzigd op: ... OPM Nijmegen | Gespecialiseerd in (complexe) leer- en ... ... ... Het verschil met leerstoornissen. Als je kind opvallend veel moeite heeft met het lezen en begrijpen van woorden en cijfers, dan kan er sprake zijn van dyslexie of dyscalculie. Dit zegt niets over de verdere intelligentie van je kind. Soms is het probleem fundamenteler en spreken we niet van leermoeilijkheden, maar van leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,…) of gedragsproblemen (ADHD, autisme,…).. In Vlaanderen worden aanzienlijke inspanningen verri ... Leerstoornis - Wikipedia ... .. In Vlaanderen worden aanzienlijke inspanningen verricht om leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen de kans te geven les te volgen in het gewone onderwijs. Leerstoornissen, leerproblemen en leerbelemmerende factoren Om inzicht te krijgen in bovenstaande drie woorden heb ik op internet betrouwbare informatie gezocht. Ik ben toen uitgekomen bij het EduMax, Praktijk voor leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. De specifieke leerproblemen waarmee kinderen en jongeren met een leerstoornis geconfronteerd worden, vergen vaak een specifieke en gerichte aanpak. Er is in de geschiedenis van de behandeling van leerstoornissen een belangrijke verschuiving vast te stellen van een procesgerichte benadering naar een taakgerichte benadering. Autisten zijn erg op zichzelf gericht en afgesloten voor de buitenwereld. Bezigheden en interesses zijn beperkt, motorische handelingen worden vaak herhaald, zoals bijvoorbeeld het fladderen met de handen. Het denken is weinig creatief en het lukt slecht problemen op te lossen. Asperger. Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis. Leerstoornissen komen vaak voor ! Dyslexie of leesstoornissen, Dysorthografie of schrijfstoornissen, Dyscalculie of rekenstoornissen, worden in één adem "D3" geheten. Meer dan 5% van onze schoolkinderen heeft er last van. Wat dan ? Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat vroegtijdige hulp de meeste kans op succes heeft....