Gratis elektronische bibliotheek

Onzakelijke leningen - J.H.M. Arts

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2018
BESTANDSGROOTTE: 6,90
ISBN: 9789013149845
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.H.M. Arts

U kunt het boek Onzakelijke leningen downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Het leerstuk van de onzakelijke lening blijft de fiscale gemoederen bezighouden. Dit boek geeft een actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van onzakelijke leningen aan de hand van rechtspraak van de Hoge Raad. Wat zijn de gevolgen van een onzakelijke lening voor zowel de crediteur als de debiteur? Op 25 november 2011 kreeg het leerstuk van de onzakelijke lening zijn definitieve beslag in de arresten van de Hoge Raad. Sindsdien is er nog veel nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad over onzakelijke leningen verschenen. De Hoge Raad heeft daarin de nodige vragen beantwoord. Er staan echter nog steeds vragen open, zodat het leerstuk van de onzakelijke lening de gemoederen blijft bezighouden. Onzakelijke leningen schetst de huidige stand van zaken van dit complexe leerstuk. Hierbij is de rechtspraak van de Hoge Raad leidend. De auteur bakent de contouren van de onzakelijke lening af, waarna hij ruimschoots ingaat op de gevolgen van zowel crediteuren als debiteuren bij het aangaan van een onzakelijke lening. Hierbij behandelt hij afzonderlijk de diverse verschijningsvormen van een onzakelijke lening, te weten de onzakelijke lening: # door een vennootschap aan haar aandeelhouder (omhoog) # door een aandeelhouder aan zijn vennootschap (omlaag) # tussen zustermaatschappijen (opzij) Dit boek beantwoordt vele vragen omtrent onzakelijke leningen. Vragen die in dit boek behandeld worden zijn: Wanneer is een lening onzakelijk? Wie moet bewijzen dat een lening onzakelijk is? Wanneer vindt bij een onzakelijke lening een kapitaalstorting plaats? Geldt het leerstuk van de onzakelijke lening ook voor de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting in andere gevallen dan die van de verstrekking van een onzakelijke lening door een aandeelhouder aan een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft? Sinds de vorige druk van het boek is veel nieuwe rechtspraak verschenen. Deze is in het boek verwerkt. Allereerst is de bespreking van de rechtspraak van de Hoge Raad aangevuld met de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad over onzakelijke leningen die sinds de vorige druk is verschenen. Verder is die rechtspraak verwerkt bij de bespreking van de diverse aspecten van onzakelijke leningen. Ten slotte zijn in het boek sinds de vorige druk verschenen literatuur, beleidsbesluiten en relevante wetswijzigingen verwerkt. Dit boek behandelt systematisch de belangrijkste aspecten van de fiscale behandeling van onzakelijke leningen, en is daarmee een verhelderende bron van informatie voor zowel student als professional.

...chelding kan leiden tot een belaste dividenduitkering ... Studystore | Onzakelijke leningen, Aarts, J.H.M ... ... . Een vennootschap heeft een onzakelijke lening van € 200.000 verstrekt aan de dochter van de dga. De dochter kan de lening inmiddels niet meer terugbetalen. Onzakelijke leningen schetst de huidige stand van zaken van dit complexe leerstuk. Hierbij is de rechtspraak van de Hoge Raad leidend. De auteur bakent de contouren van de onzakelijke lening af, waarna hij ruimschoots ingaat op de gevolgen van zowel crediteuren als debiteuren bij het aangaan van een onzakelijke lening. Onzakelijke lening Sinds 2008 kent het belastingrec ... Onzakelijke lening directeur-grootaandeelhouder ... ... . Onzakelijke lening Sinds 2008 kent het belastingrecht een nieuwe vermogensvorm: de onzakelijke lening. Hoewel deze lening fiscale gevolgen heeft die duidelijk verschillen van die van een normale lening, is het van belang om te benadrukken dat de onzakelijke lening niet in hetzelfde rijtje als de deelnemerschapslening, de bodemlozeputlening en de schijnlening thuishoort. TY - BOOK. T1 - Onzakelijke leningen. AU - Arts, Hans. PY - 2018. Y1 - 2018. N2 - Op 25 november 2011 kreeg het leerstuk van de onzakelijke rekening zijn definitieve beslag in de arresten van de Hoge Raad. Onzakelijke lening versus lening met onzakelijke voorwaarden. Voor de fiscale winstbepaling moet onderscheid worden gemaakt tussen een onzakelijke lening en een lening met voorwaarden die niet at arm's length en dus 'onzakelijk' zijn, maar die kunnen worden gecorrigeerd zonder het karakter van de geldverstrekking aan te tasten. Onzakelijke leningen schetst de huidige stand van zaken van dit complexe leerstuk. Hierbij is de rechtspraak van de Hoge Raad leidend. De auteur bakent de contouren van de onzakelijke lening af, waarna hij ruimschoots ingaat op de gevolgen van zowel crediteuren als debiteuren bij het aangaan van een onzakelijke lening. Onzakelijke leningen, borgstellingen. Recente jurisprudentie In een door Full•Finance begeleide beroepsprocedure ging het om de vraag of een verstrekte lening wel of niet zakelijk was en de daarmee samenhangende vraag of een afwaardering wel of niet aftrekbaar was. Onzakelijke leningen. Geplaatst op: 05 mrt 2019 Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor dat een inspecteur het standpunt inneemt dat geldleningen tussen gelieerde vennootschappen kwalificeren als een 'onzakelijke lening'. Onzakelijke leningen schetst de huidige stand van zaken van dit complexe leerstuk. Hierbij is de rechtspraak van de Hoge Raad leidend. De auteur bakent de contouren van de onzakelijke lening af, waarna hij ruimschoots ingaat op de gevolgen van zowel crediteuren als debiteuren bij het aangaan van een onzakelijke lening. Een eerste aanwijzing van de onzakelijke lening als nieuwe categorie uitzonderingen is te vinden in een arrest uit 2008. 5 x HR 9 mei 2008, BNB 2008, 191. De Hoge Raad heeft uitdrukkelijk bepaald dat bij de onzakelijke lening geen sprake is van een herkwalificatie van een lening in kapitaal, zoals dat wel het geval is bij een deelnemerschapslening. - 1 - Onzakelijke leningen in gelieerde verhoudingen Kan de niet toegestane afwaardering van de onzakelijke lening, vanwege een onzakelijk debiteurenrisico, in de vennootschapsbelasting in gelieerde verhoudingen bij leningen (omlaag) tot Een onzakelijke lening zou door een onafhankelijke derde niet zijn aangegaan, omdat deze partij dan een hogere rente zou vragen. Fiscaal: verlies op vordering niet aftrekbaar. Rente wordt echter niet geherkwalificeerd tot dividend en blijft dus aftrekbaar bij schuldenaar en belast bij schuldeiser. Zeer globaal omschreven kan een onzakelijke lening worden getypeerd als een lening waarbij in gelieerde verhoudingen een crediteur een onzakelijk debiteurenrisico op een lening loopt. De onzakelijkheid is met name gelegen in het feit dat geen zekerheden overeen zijn gekomen of dat de afwezigheid van zekerheden niet in de overeengekomen vergoeding (rente) is verdisconteerd (de overeengekomen ... De lening die de DGA's in 1998 aan BV X hadden verstrekt, moest volgens het Hof worden aangemerkt als een ODR-lening (zie ook BelastingBelangen, oktober 2011: Onzakelijke lening: ODR = geen afwaardering) Het hof vond het aannemelijk dat de DGA's bij het verstrekken van deze lening uit aandeelhoudersmotieven een onzakelijk debiteurenrisico hadden aanvaard. Onzakelijke leningen Volgens de Belastingdienst en de rechter waren het onzakelijke leningen. Zakelijk handelen door de BV (in de persoon van belanghebbende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder) vereiste een herbelegging van de gelden in een financieel gezond investeringsobject. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de positie om aan uw bv een lening te verstrekken. Mits dit op zakelijke gronden gebeurt, is daar niets mis mee. Het wordt oppassen geblazen als de lening kwalificeert als 'onzakelijk'. Er kan dan sprake zijn van een informele kapitaalstorting met alle gevolgen van dien.Zakelijkheid gebodenIedere transactie tussen u en uw bv moet zakelijk ......