Gratis elektronische bibliotheek

Serie Collectief Arbeidsrecht 1 - Wet op de ondernemingsraden - J. van Drongelen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2018
BESTANDSGROOTTE: 4,95
ISBN: 9789462511736
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. van Drongelen

U vindt de pdf van het boek Serie Collectief Arbeidsrecht 1 - Wet op de ondernemingsraden hier

Omschrijving:

Dit boek maakt deel uit van een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectieve actierecht. Steeds vaker wordt het medezeggenschapsrecht hieraan toegevoegd.In dit boek wordt na een inleidend historisch hoofdstuk de Wet op de ondernemingsraden in zestien hoofdstukken behandeld. Er is gekozen voor een onderwerpsgewijze benadering, zoals de instelling, de samenstelling en de verkiezing van de medezeggenschapsorganen, maar ook de werkwijze van de medezeggenschapsorganen en de faciliteiten en voorzieningen die zij hebben gekregen om hun taken naar behoren uit te voeren, het overleg dat met de ondernemer wordt gevoerd en natuurlijk de verschillende rechten die de medezeggenschapsorganen hebben, zoals het informatierecht, het advies- en instemmingsrecht. Ook de mogelijkheden om de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen uit te breiden en de rechtspositie van de leden van de medezeggenschapsorganen komen aan de orde. Als laatste worden de verschillende procesrechtelijke aspecten behandeld.Bij het tot stand brengen van dit boek is veel aandacht geschonken aan de parlementaire stukken, de literatuur en de rechtspraak. Om de toegankelijkheid van het boek te vergroten is gebruikgemaakt van een fijnmazige hoofdstukindeling, zodat een bepaald onderwerp snel terug is te vinden. Ook is ervoor gezorgd dat de leesbaarheid optimaal is. De auteurs vertrouwen erop dat dit boek een nuttig naslagwerk is voor de praktijk.

...ngen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectieve actierecht ... Collectief arbeidsrecht deel 1: Wet op de ... ... . Dit boek maakt deel uit van een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectieve actierecht. In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 (Kamerstuk 33 988) zijn twee louter technische (tekstuele) aanpa ... bol.com | Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht 4 - Wet ... ... . In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 (Kamerstuk 33 988) zijn twee louter technische (tekstuele) aanpassingen in de Wet op de ondernemingsraden aangebracht die zijn verwerkt in bijlage 1. Medezeggenschap is een onderwerp dat leeft als de rechtspraak en literatuur die over dit onderwerp verschijnt in ogenschouw wordt genomen. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de medezeggenschap van de in een onderneming werkzame personen geregeld. Daarbij spelen zaken als de instelling, samenstelling en verkiezing van de medezeggenschap, maar ook de werkwijze van de medezeggenschapsorganen en de faciliteiten en voorzieningen die de leden ervan hebben gekregen om hun taken naar behoren uit te voeren, het overleg dat met de ... 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: . a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; b. Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Sociaal-Economische Raad; . c. onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens ... Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectieve actierecht. Steeds vaker wordt het medezeggenschapsrecht hieraan toegevoegd. Het collectief arbeidsrecht wordt omschreven als geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhande Wet op de ondernemingsraden, J. van Drongelen - Paperback - 9789462511736 | AKO boeken De herziene uitgave van ...