Gratis elektronische bibliotheek

Transfusiegeneeskunde - J.Th.M. de Wolf

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-03-01
BESTANDSGROOTTE: 6,94
ISBN: 9789035229655
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.Th.M. de Wolf

De beste pdf van Transfusiegeneeskunde die u hier kunt vinden

Omschrijving:

'Transfusiegeneeskunde' beslaat een breed vakgebied, van het bewerkstelligen en onderhouden van bewustwording van de bevolking en mobilisatie van beschikbaredonoren, tot het rationeel en verantwoord gebruik van bloed en bloedproducten aan het ziekbed. Kortom, transfusiegeneeskunde is een gezondheidswetenschap op zich.'Transfusiegeneeskunde' is bedoeld als hulpmiddel bij het voorschrijven van bloed, bloedproducten en prohemostatica. De richtlijnen kunnen worden gebruikt bij hetvaststellen van een bloedingsneiging, bij het gericht aanvragen van stollingsonderzoek en bij het interpreteren van stollingsuitslagen.Speciale aandacht wordt geschonken aan het (transfusie)beleid bij massaal bloedverlies, diffuse intravasale stolling, bloedingsproblemen bij lever- en nierziekten en bijobstetrische patiënten. Natuurlijk is ook ruime aandacht besteed aan de veiligheid van de patiënt, en wordt daar waar nodig het beleid ten aanzien van bloedtransfusiebij kinderen nader toegelicht..In Nederland, maar ook daarbuiten, is nog niet eerder een standaardwerk verschenen voor en over de kliniek van bloedtransfusie, geschreven door ervaren clinici uit verschillendetransfusie voorschrijvende disciplines, en allen werkzaam binnen hetzelfde academische opleidingsinstituut.'Transfusiegeneeskunde' is van belang voor alle specialisten en artsen in opleiding tot specialist die gebruikmaken van bloed en bloedproducten, alsook voor artsen diepatiënten behandelen die deze producten toegediend hebben gekregen.Dr. J.Th.M. de Wolf is internist-hematoloog, drs. G.B. Eindhoven anesthesioloog; beiden zijn verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

...anquin en het Erasmus MC - Sophia kinderziekenhuis ... Weefselherstel en immuun-modulatie - Transfusiegeneeskunde ... ... . Karin Fijnvandraat, kinderarts-hematoloog, hoogleraar kinderhematologie werkzaam voor Sanquin en het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC Transfusiegeneeskunde van J.Th.M. de Wolf (boek, gebonden, ISBN 9789035229655). Transfusiegeneeskunde beslaat een breed vakgebied, van het bewerkstelligen en onderhouden van bewustwording van de... Datum/Tijd Datum / data - 02/04/2020 12:45 pm - 4:25 pm. Locatie Máxima Medisch Centrum. Categorieën. K ... Let op: AFGELAST Onderwijsbijeenkomst Kennisplatform ... ... . Locatie Máxima Medisch Centrum. Categorieën. KennisplatformZO; De onderwijsbijeenkomst van het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO van donderdagmiddag 2 april gaat niet door in verband met de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Transfusiegeneeskunde. 020 - 512 39 86. Wel medisch? Bel uw transfusiearts ... Unieke Europese masteropleiding in transfusiegeneeskunde van start 22 februari 2012 • PERSBERICHT. Per 16 april 2012 start de eerste online internationale masteropleiding in transfusiegeneeskunde en geavanceerde celtherapieën. U krijgt een update van de laatste ontwikkelingen in de transfusiegeneeskunde en we hopen dat we in staat zijn om nuttige aanbevelingen voor de praktijk mee te geven. Hiermee willen we de noodzaak voor een actief hemovigilantie-programma en een bundeling van krachten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek benadrukken. Zie ook de artikelen op bl. 1112, 1116 en 1135. In de loop der jaren is bloedtransfusie zich gaan ontwikkelen tot een apart onderdeel van de geneeskunde: de transfusiegeneeskunde. Volgens de WHO luidt de definitie hiervan: 'Het onderdeel van de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met het verwerven en toepassen van menselijk bloed.' Naarmate hierop vaker een beroep gedaan Transfusiegeneeskunde; Vasculaire geneeskunde; Meervoudige differentiaties. Acute Geneeskunde - meervoudige differentiatie; Endocrinologie - meervoudige differentiatie; Infectieziekten - meervoudige differentiatie; Klinische Farmacologie - meervoudige differentiatie; Allergologie - Klinische immunologie - meervoudige differentiatie Help patiënten aan een beter leven en kans op genezing, word nu donor bij Sanquin. Red levens! Anske van der Bom is hoogleraar klinische epidemiologie, in het bijzonder transfusiegeneeskunde, en hoofd van het Jon J. van Rood Centrum voor Klinisch Transfusiegeneeskundig Onderzoek bij Sanquin Research. Klinische epidemiologie. Van data naar waarde; waarde voor de patiënt en waarde voor gezondheid - dat is klinische epidemiologie. Interne geneeskunde of inwendige geneeskunde is in Nederland respectievelijk Vlaanderen de benaming van een specialisme in de geneeskunde dat zich bezighoudt met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen van de volwassen patiënt. Een arts die zich hierin gespecialiseerd heeft is een internist.. De opleiding interne geneeskunde duurt na het ... Transfusiegeneeskunde Een praktische handleiding Auteur r. fijnheer (Tijdschr Bloedtransfusie 2008;1:82) Het boek 'Transfusiegeneeskunde; Een praktische handleiding' van dr. J.T.M. de Wolf en drs. G.B. Eindhoven is het derde op rij op het gebied van de hematologie in de Nederlandstalige literatuur. Naast transfusiegeneeskunde Scholarships worden toegekend om afstuderenden een bijdrage te verschaffen voor onderzoek/stage in het werkgebied hematologie, in een laboratorium, ...