Gratis elektronische bibliotheek

De staat van het recht / 2012-1 - Wolters Kluwer Nederland B.V.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2013
BESTANDSGROOTTE: 4,87
ISBN: 9789013107920
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wolters Kluwer Nederland B.V.

De beste pdf van De staat van het recht / 2012-1 die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Het Nederlands Juristenblad brengt traditiegetrouw twee maal per jaar, in april en oktober, een kroniekennummer uit: "De staat van het Recht". In de kronieken worden de ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden over de afgelopen periode beschreven. De kronieken worden geschreven door toppers in het desbetreffende rechtsgebied. Sommige rechtsgebieden, zoals straf-, bestuurs- en vermogensrecht, keren elke aflevering terug, deze kronieken beslaan dan het afgelopen half jaar, andere verschijnen jaarlijks of tweejaarlijks en beschrijven dan de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, respectievelijk de afgelopen twee jaar.Naar deze zogenoemde 'Kroniekennummers' wordt altijd door velen reikhalzend uitgekeken. Na lezing is men dan ook weer helemaal 'bij', ook op de rechtsgebieden waar men niet dagelijks mee bezig is. In tijden van voortzettende specialisatie geen overbodige luxe, tussen veel rechtsgebieden bestaan dwarsverbanden waarvan lang niet iedereen zich bewust is.Met deze uitgave van de Kronieken 2012, waarin alle kronieken zijn opgenomen die in 2012 in het NJB zijn verschenen, heeft u in één uitgave alle belangrijke rechtsontwikkelingen in Nederland in handen. Nu voor het eerst als afzonderlijk verkrijgbaar boek, de kronieken komen hierdoor ook binnen bereik van juristen die (nog) geen deel uitmaken van de NJB gemeenschap. Dat is belangrijk want in de NJB kronieken worden de actuele ontwikkelingen niet alleen opgesomd en in kaart gebracht (hetgeen veel kostbare tijd scheelt) maar juist ook in onderling verband gebracht.De lezer krijgt daarmee meer houvast, juist in een tijd waarin sprake is van een explosie van informatie op alle terreinen en via alle media.

...ht is de reductie met 25 procent voor eind 2020 te behalen, wegens het risico van een gevaarlijke klimaatverandering die ook de ingezetenen van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn ... De staat van het Recht - JURBIB ... . Sommige regels zijn opgeschreven in wetten. Het recht moet er voor zorgen dat mensen goed met elkaar kunnen samenleven. Rechter spreekt recht Maar soms zijn mensen het niet met elkaar eens over wat er precies in een regel staat. Of ze houden zich niet aan de regels. Of ze krijgen gewoon ruzie. In die gevallen kan de rechter soms uitkomst bieden. Volgens Verbeek hopen ze op eenzelfde resultaat als bij de Urgenda-zaak, waarin het k ... De staat van het recht 2012-1 van bestellen? ... . Of ze houden zich niet aan de regels. Of ze krijgen gewoon ruzie. In die gevallen kan de rechter soms uitkomst bieden. Volgens Verbeek hopen ze op eenzelfde resultaat als bij de Urgenda-zaak, waarin het klimaatbeleid van de overheid aan de kaak werd gesteld. "Die zaak leert ons dat de Staat de verplichting heeft om rechten van burgers te beschermen", zegt Verbeek. De bewoners vinden dat ze worden gediscrimineerd op basis van de plek waar ze wonen. De rechten van de mens, kortweg de mensenrechten, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter we- ... Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, ... Advocaat Nout Verbeek staat de omwonenden bij. Volgens hem hopen ze op eenzelfde resultaat als bij de Urgenda-zaak waarin het klimaatbeleid van de overheid aan de kaak werd gesteld. Tag: De staat van het Recht. Een megaschikking, affectieschade en een eenvoudiger appelprocesrecht. jb-fdr 6 November, 2018 6 November, 2018 Comments Off on Een megaschikking, affectieschade en een eenvoudiger appelprocesrecht. Twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). In deze nieuwsbrief vindt u informatie over benoemingen, oraties, promoties, publicaties, lopend onderzoek en aankomende evenementen. Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het ... De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het beoordelen van wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. Van het recht de regering te controleren maakt de Eerste Kamer maar beperkt gebruik. De twee Kamers vormen samen de Staten-Generaal (het parlement). De regering is verplicht om beide Kamers te informeren. Volgens de groep schendt de overheid het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Grondwet en het Burgerlijk Wetboek, doordat de Staat het woongenot naar hun mening niet beschermt. Helaas staat dit voorbeeld van 'juridisering' van ingewikkelde kwesties niet op zichzelf: het recht moet klaarheid scheppen als de politiek en het openbaar bestuur in gebreke blijven. Van die ontwikkeling - een 'vicieuze spiraal' in de kenschets van Zouridis - is 'sociaal wantrouwen' de grote aanjager. Pieterse LJA. Belastingrecht, in: De staat van het Recht 2012 (NJB-kronieken). Nederlands Juristenblad. 2012;2012:297-317. Toen de feodale samenleving verdween werd het ruimer opgevat in die zin dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. Dit rechtsbeginsel maakt sinds 1814 deel uit van de Grondwet, Sinds de Grondwetsherziening van 1983 staat het in de paragraaf over grondrechten....