Gratis elektronische bibliotheek

1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in - F.J. Leeflang

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-07-01
BESTANDSGROOTTE: 6,17
ISBN: 9789026836725
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F.J. Leeflang

De beste pdf van 1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in die u hier kunt vinden

Omschrijving:

1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in

...hters in 2001, waarin de Mededin-gingswet aan de orde kwam ... PDF Nederlandse Mededingingsautoriteit ... . Ook signaleren wij de meest recente uitspraken over de WEM en de mededingings-rechtelijke bepalingen van het EG-Verdrag. Alle ... Raad voor de rechtspraak. Januari 2010. Het starten van een procedure bij de rechter; in een strafproces gebeurt dat door een dagvaarding of een oproep door de offi cier van justitie, in een civiel proces door een dagvaarding door de eiser van de andere partij of een verzoekschrift aan de rechter. Via Uitspraken.nl zoekt u eenvoudig naar rechterlijke ui ... Begrippen in de rechtspraak - ADR-HBRV-409-11 - StudeerSnel ... . Via Uitspraken.nl zoekt u eenvoudig naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie binnen het rechtsgebied Mededingingsrecht door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer. stakingsrecht van werknemers. Toch is de rechter altijd verplicht een beslissing te geven. In zulke situaties kunnen uitspraken van rechters tot nieuwe regels leiden (zie pagina 5: jurisprudentie). Soms beslist de wetgever welbewust om het vormen van nieuwe regels aan de rechtspraak over te laten, zoals bij abortus en euthanasie is gebeurd. Daartoe doet de rechter aan partijen schriftelijk opgave van de te verstrekken stukken. 3. Partijen kunnen binnen een door de rechter te bepalen termijn op de opmerkingen van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit of de Commissie van de Europese Gemeenschappen reageren. De rechter kan partijen in de gelegenheid stellen ... Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt. Mediation naast rechtspraak. Tussenuitspraak. De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. De toepassing van de Mededingingswet door de Nederlandse rechter. Pagina-navigatie: Overzicht; Wijzig gegevens. Titel: De toepassing van de Mededingingswet door de Nederlandse rechter: Looptijd: 01 / 2000 - onbekend: Status: Afgesloten: Onderzoeknummer: OND1278680: Leverancier gegevens: ... over narcis; inloggen; English; contact. Anna van ... de in 2007 door de Nederlandse rechter behandelde zaken voor de verdere ontwikkeling van het mededingingsrecht betrekkelijk betekenisloos zijn, ... 'Rechtspraak over de Mededingingswet in 2005', M&M 2006, nr. 3, p. 68. 5 CBb 31 december 2007, T-Mobile Netherlands B.V., KPN Mobile N.V., Het is een verkorte versie van de onlangs verschenen vijfde druk van "Kartelrecht I - Nederland de Mededingingswet". Het Nederlandse mededingingsrecht is volop in de actualiteit. In de uitgave wordt het actuele Nederlandse kartelrecht beschreven en van commentaar voorzien. Naast de basis rechtspraak wordt ook de meest actuele rechtspraak behandeld. De organisatie van de Rechtspraak. Iedere Nederlander krijgt gemiddeld 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Misschien omdat je zelf een recht...