Gratis elektronische bibliotheek

1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in - F.J. Leeflang

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-07-01
BESTANDSGROOTTE: 6,56
ISBN: 9789026836725
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F.J. Leeflang

De beste pdf van 1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in die u hier kunt vinden

Omschrijving:

1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in

...r de Nederlandse rechter. Pagina-navigatie: Overzicht; Wijzig gegevens ... PDF Nederlandse Mededingingsautoriteit ... . Titel: De toepassing van de Mededingingswet door de Nederlandse rechter: Looptijd: 01 / 2000 - onbekend: Status: Afgesloten: Onderzoeknummer: OND1278680: Leverancier gegevens: ... over narcis; inloggen; English; contact. Anna van ... de in 2007 door de Nederlandse rechter behandelde zaken voor de verdere ontwikkeling van het mededingingsrecht betrekkelijk betekenisloos zijn, ... 'Rechtspraak over de Mededingingswet in 2005', M&M 2006, nr. 3, p. ... Begrippen in de rechtspraak - ADR-HBRV-409-11 - StudeerSnel ... ... 'Rechtspraak over de Mededingingswet in 2005', M&M 2006, nr. 3, p. 68. 5 CBb 31 december 2007, T-Mobile Netherlands B.V., KPN Mobile N.V., Het is een verkorte versie van de onlangs verschenen vijfde druk van "Kartelrecht I - Nederland de Mededingingswet". Het Nederlandse mededingingsrecht is volop in de actualiteit. In de uitgave wordt het actuele Nederlandse kartelrecht beschreven en van commentaar voorzien. Naast de basis rechtspraak wordt ook de meest actuele rechtspraak behandeld. De organisatie van de Rechtspraak. Iedere Nederlander krijgt gemiddeld 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Misschien omdat je zelf een rechtszaak start, bijvoorbeeld bij een scheiding. Of omdat iemand jou voor de rechter daagt. Je kunt ook als slachtoffer, getuige of deskundige betrokken raken bij een rechtszaak. Commissie. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Leeswijzer De aanleiding en achtergrond voor het uitbrengen van dit document door ACM komen in hoofdstuk 2 aan de orde. Hierin komt allereerst het regelgevend kader aan bod. Verticale overeenkomsten zijn onderwerp van Nederlandse en Europese mededingingswetgeving en vallen daarmee ... 1. Doel van de Mededingingswet. De in 1998 ingevoerde Mededingingswet (hierna Mw) verving de Wet Eco nomische Mededinging, die tot dat moment van toepassing was. Het doel van de invoering van de Mw was de intensivering van het mededingingsbeleid. Door het toetsen van concentraties en het opsporen van zowel kartels als misbruiken de artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag. De Nederlandse Mededingingswet kijkt naar bepaald gedrag van ondernemingen dat de mededinging op (een deel van) de Nederlandse markt verstoort. Door de aandacht op die nationale markt is het mededingingsrecht van groot belang geworden voor de gemeenten. Ook kleinere gemeenten kunnen immers gemakkelijk In de gezondheidszorg spelen marktwerking en marktordening een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk dat zorgondernemers over actuele informatie inzake het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht beschikken. Deze uitgave helpt u hierbij.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Europese ... 5. Opbouw van het wetsvoorstel en de memorie van toe-lichting 6 II. CONCENTRATIE VAN HET BESTUURSPROCESRECHT IN DE AWB 6 1. De huidige systematiek van de wetgeving 6 2. Reden voor wijziging 7 3. De nieuwe systematiek 8 4. De bijlagen bij de Awb 9 5. Griffierechten en indexering 9 III. NAAR EEN SLAGVAARDIGER BESTUURSPROCESRECHT 9 1. Algemeen 9 2. 7. Ingevolge artikel 5 van de Mededingingswet (hierna: Mw) is de Nederlandse Mededingingsautoriteit belast met taken ter uitvoering van de Mededingingswet. De Memorie van Toelichting bepaalt dat de Raad, bij de beslissing of hij een klacht in behandeling neemt en welke prioriteiten hij daarbij stelt, de nodige discretionaire ruimte 9. In de bestreden beslissing komt de NMa allereerst tot de conclusie dat de Nederlandse zorgverzekeraars geen ondernemingsactiviteiten uitoefenen bij het uitvoeren van de Ziekenfondswet. De Mededingingswet is daarom niet van toepassing op die activiteiten. De Mededingingswet is wel van toepassing op de inkoop van fysiotherapeutische zorg, De minister heeft op 14 november 2016 een ontwerpbesluit voor verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet aan de Tweede Kamer gestuurd. Verder heeft de minister in de kamerbrief aangegeven dat hij de algemeen belang uitzondering wil aanscherpen en de toepassing van de wet Markt en Overheid wil verbeteren. 10. Wat betreft de weigering van AGIS en Amicon/Menzis om met de heer Hoekstra te onderhandelen over het aan hem door beide zorgverzekeraars voorgelegde contract, wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat de Mededingingswet niet dwingt tot individuele onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ook niet als een Nederlandse Mededingingswet (Mw) en tien jaar Neder-landse ... In deze tien jaar heeft de rechtspraak over de Mededingingswet een ontwikkeling ... bepalende rol gespeeld. Vooral door in een groo...