Gratis elektronische bibliotheek

Profeten zwijgen niet - Jan Soetewey

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,40
ISBN: 9789044131161
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jan Soetewey

Jan Soetewey boeken Profeten zwijgen niet epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Een periode loopt ten einde. Zich verschuilen in overtuigingen van het verleden die niet langer functioneren, kan niet langer. Wat de toekomst brengt, is niet duidelijk. Het huidige rooms-katholieke kerksysteem verkeert in een diepe crisis. Het christendom staat voor nieuwe uitdagingen. In die context is een figuur als José Comblin, Belg van geboorte, uiterst welkom. Deze pionier van de bevrijdingstheologie heeft ontzettend veel betekend voor het kerkleven in Latijns-Amerika. In zijn geschriften graaft hij door de lagen van de (kerk)geschiedenis heen naar de evangelische kern. Hij kijkt naar de toekomst en schetst er inspirerende lijnen voor. Deze publicatie laat zijn profetische stem op verschillende wijzen weerklinken. Met zijn eigen woorden en via getuigenissen van mensen die hem hebben meegemaakt. Zo kan dit boek voor jong en oud een bron zijn om vanuit evangelische inspiratie aan maatschappijen kerkverandering te werken.

...unnen komen dat men anders handelt dan de profeet aangaf ... „Een tijd om te zwijgen" — Watchtower ONLINE LIBRARY ... . De geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen! Thuis vragen. Tenslotte is er nog een ander argument dat ons stimuleert, het gebod tot zwijgen niet op te vatten als een verbod op profetie of tongentaal door vrouwen. Op 22 juni 2020 verschijnt het boek Niet horen, Niet zien, Niet zwijgen van Joyce de Ruiter. Joyce werd geboren met het Ushersyndroom, een zeer zeldzame aandoening die ervoor zorgt dat mensen langzaam hun zicht en gehoor verliezen. In haar geval betekent het dat ze rond haar veertigste ... Profeten zwijgen niet | Jobdiscriminatie ... . In haar geval betekent het dat ze rond haar veertigste doof en blind zal zijn. Profeten worden niet geëerd in hun eigen vaderstad, zo bracht Jezus - ook zo'n bekende klokkenluider - zuchtend uit toen zijn eigen dorpsgenoten niet in zijn heilige missie wilden geloven. Sterker nog: ze stonden klaar om hem van een hoge klif af te duwen een zekere dood tegemoet. Dat gold voor Amos, Jeremia en Johannes. Marjo Korpel en Johannes de Moor: De Zwijgende God. Skandalon, Vught. isbn 9789490708313; 316 blz. €28,50 De schrijvers: Marjo Korpel is universita... 62. De heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem. 1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.. 2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met Jes. 65:15. een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond ... Door te zwijgen doe je mensen tekort: je neemt een ander of een situatie niet serieus. Wie zwijgt, is onverschillig, of bang. En: als niemand je hoort, vergeten mensen dat je bestaat, verlies je je relevantie. Dat geldt voor individuen, maar ook voor pioniersplekken. Soms mág je als groep niet zwijgen, omdat zwijgen het onrecht groter maakt. "De Heere antwoordde Saul niet" (1Sam 28:6,15), ook niet door de profeten - dus ook niet door Samuël, indien deze toen nog had geleefd! Waar God niet meer tot God Saul sprak, had ook de overleden spreekbuis van God (de profeten) geen woord voor Saul - dus ook de overleden Samuël niet! Je hebt te zwijgen als de Heer spreekt Twee jonge vrouwen bevrijdden zich uit de sekte waarin ze opgroeiden, de Gemeente Gods en het Apostolisch Genootschap. Marijke Laurense 5 april 2020 , 10:41 Over het zwijgen van God 1 Kris Tavernier Over het zwijgen van God Voorbeelden van Gods zwijgen in het Oude Testament Vele gelovigen zullen wel eens of meerdere keren geconfronteerd zijn geweest met het zwijgen van God. Soms zwijgt God, soms blijft het gewoon stil. Dat is knap lastig, en wat moet je ermee? Ik beweer niet de Ik zal niet zwijgen. En vele met mij ook niet. Je mag er alles van vinden. Je mag me aanspreken. Je mag een discussie aangaan. Allemaal geen probleem. Maar weet goed wat je bent als je stiekem en geniepig mensen de mond probeert te snoeren, een lafaard, een watje, een zielig hoopje ellende. Zwijgen = niet-spreken. Het gaat niet slechts om een bepaalde vorm van sprekendie Paulus zou verbi...