Gratis elektronische bibliotheek

Ius commune Europaeum 22: Erven naar Marokkaans recht - S.W.E. Rutten

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,17
ISBN: 9789050950091
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: S.W.E. Rutten

Alle S.W.E. Rutten boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Nummer 22 in de Ius Commune Europaeum reeksDe Nederlandse samenleving kent een aanzienlijke populatie Marokkaanse staatsburgers. In het internationale familie- en erfrecht wordt met hun nationaliteit rekening gehouden wanneer conflictregels verwijzen naar het recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit.In dit boek wordt een overzicht gegeven van het Marokkaanse erfrecht. Het Marokkaanse familierecht komt hierbij aan de orde voorzover dit van belang is om vast te stellen wie naar Marokkaans recht behoort tot de verwanten die erfgenamen van de erflater kunnen zijn.Na een uiteenzetting van het Nederlandse conflictenrecht inzake de erfopvolging wordt ingegaan op de complicaties die de toepassing van Marokkaans erfrecht in Nederland met zich mee kan brengen. Moet de langstlevende echtgenoot als erfgenaam worden aangemerkt als het huwelijk naar Marokkaans recht niet geldig is ? Moet de langstlevende echtgenoot uit een door verstoting ontbonden huwelijk nog als erfgenaam worden aangemerkt als in Nederland deze verstoting niet wordt erkend ? Welke rol kunnen Marokkaanse consulaire vertegenwoordigers spelen in het familierecht en bij de afwikkeling van nalatenschappen van Marokkaanse erflaters?Uitvoerig wordt stilgestaan bij de vraag of het op het islamitische recht gebaseerde Marokkaanse erfrecht verenigbaar is met de Nederlandse openbare orde. Gezien het toenemende belang van de doorwerking van mensenrechtenverdragen in de nationale rechtsorde zijn uit het EVRM en het Vrouwenverdrag de bepalingen geselecteerd die de erfopvolging kunnen betreffen, en is onderzocht of de toepassing van Marokkaans erfrecht een toetsing aan deze bepalingen kan doorstaan.Tenslotte wordt in deze publicatie aandacht besteed aan de mogelijkheid om in Nederland genomen erfrechtelijke beslissingen in Marokko ten uitvoer te leggen.De auteur heeft de problematiek zowel vanuit een wetenschappelijke als vanuit een praktische invalshoek benaderd. Aldus wordt zowel aan de wetenschapper als aan hen die beroepshalve met het Marokkaanse (erf-)recht in aanraking komen, informatie gegeven op een in Nederland tot op heden nog nauwelijks ontgonnen gebied. Raadpleging van dit boek kan ook behulpzaam zijn in zaken waarin niet het Marokkaanse recht maar het recht van andere Staten waar een door de Islam geïnspireerd erfrecht geldt, toepasselijk wordt verklaard.

...l'Association "Famille & droit", Liège, 20 avril 2018 ... Loot.co.za: Sitemap ... . - 978-2-8079-0468-2 Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning. CENTRALE PROBLEEMSTELLING. Voor een beschrijving van de probleemstelling van de Onderzoeksschool en van. de uitgangspunten voor het gemeenschappelijk onderzoek, zij verwezen naar de 22 Schliesky 2004, p. 745; cf. also Oeter 2010, p. 67; Peters 2001, p. 657 et seqq. 23 Thus apparently Is ensee 1997; Is en ... Ius commune Europaeum 22: Erven naar Marokkaans recht ... ... . 657 et seqq. 23 Thus apparently Is ensee 1997; Is ensee 2009; along the same line s ee also Franzius and Preuß 2012, p. 43 ... In 1993, one of the pioneers of the Ius$ Commune$ discipline, Walter Van Gerven, in his quality of Attorney-General to the European Court of Justice, pleaded in his conclusion in Ius commune europaeum 27: de strafrechtelijke bescherming van het leefmilieu in belgië, ... Inspiration Classic 22 - Het creatieve proces in het individu De Complete Oldtimer Encyclopedie ... Congregationele gezondheidsinstellingen. toekomstige structuren naar profaan en kerkelijk recht Brandend zand, keramiek beelden aan zee About this Item: Een mensenrechtelijke benadering. Intersentia, 2003. Een geïntegreerde benadering van de mensenrechten dringt zich meer en meer op. Dit boek geeft een zo exhaustief mogelijk beeld van de mensenrechtelijke verdragen en instrumenten die eisen stellen aan het nationale personen- en familierecht van de Staten van Europa. Winnaar van de "Ius Commune Prize 2001" met de bijdrage "Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden" ... een analyse naar gemeen recht", ... V. Sagaert, Recensie van J.M. Smits, Europees privaatrecht in wording. Naar een Ius commune Europaeum als gemengd rechtstelsel, Antwerpen, Intersentia, 1999, 302 p., ... De rechter komt erachter hoe het buitenlands recht eruitziet door eigen wetenschap, door partijen te vragen over de uitleg en de inhoud van het buitenlands recht voor te lichten, door gebruik te maken van het verdrag Inlichtingen Buitenlands Recht (art. 67+68 Rv) (duurt heel erg lang!), of door zich te wenden tot het Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag(duurt ook lang). recht behandeld, d.i. het interne recht van andere staten. Verwijzingen. naar het internationale en supranationale recht worden. behandeld onder de respectieve hoofdstukken wetgeving, rechtspraak. en rechtsleer van het in België geldende recht. 58. Voor verwijzingen naar buitenlandse wetgeving en rechtspraak Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and literature in its historical, societal and cultural context.) 9789050951913 9050951910 The Making of European Private Law - Towards a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System, Jan Smits 9781432516840 1432516841 Between the Slates and Tails from the Happy Hunting Ground, Anna Louise Fletcher 9781904226284 1904226280 Student's Guide to As Drama,Theatre/Edex, Harvey Williams 1 Tijdschrift voor Nederlandse Taal-& Letterkunde u itgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006 jaargang 122 Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Assessment and recovery of tax incentives in the EC and the WTO : a view on state aids, trade subsidies and direct taxation / Raymond Hubert Christiaan Luja. - [Antwerpen etc. : Intersentia], 2003. - XII, 301 p. ; 25 cm. - (Ius Commune Europaeum; 41) Uitg. onder auspiciën van METRO. Proefschrift Universiteit Maastricht. Morozoff N(eigen,ev,neut) Kwestie N(soort,ev,neut) Geest N(soort,ev,neut) N(eigen,ev,neut) gebleven V(hulp_of_kopp,verl_dw,onverv) V(trans,verl_dw,onverv) V(intrans,verl_dw,onverv de Art(bep,zijd_of_mv,neut) 13789 . Punc(punt) 13415 , Punc(komma) 12426 van Prep(voor) 7195 een Art(onbep,zijd_of_onzijd,neut) 5996 en Conj(neven) 5383 het Art(bep,onzijd,neut) 5 I. INLEIDING . De commissie voor de Justitie heeft dit wetsvoorstel besproken tijdens haar vergadering...