Gratis elektronische bibliotheek

Diversiteit - Stedman Graham

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2012
BESTANDSGROOTTE: 6,80
ISBN: 9789079872411
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Stedman Graham

Veel plezier met het gratis lezen van Diversiteit Stedman Graham epub-boeken

Omschrijving:

In Diversiteit: leiders geen labels bestudeert Graham diversiteit zoals niemand dit eerder heeft gedaan. Graham verkent verschillende culturen en hun geschiedenis, om jete helpen begrijpen dat iedereen voor uitdagingen heeft gestaan en dat het transformatieproces voor ieder van ons hetzelfde is.Hard werken, opoffering, talent en zelfmotivatie zijn de gereedschappen die jenodig hebt voor de toekomst. Door personen voor het voetlicht te brengen diemet succes aan hun opgeplakte etiketten zijn ontstegen om leiders te worden,helpt Graham de lezers hun eigen geschiedenis achter zich te laten en zich eenweg te banen naar succes, gebaseerd op authenticiteit en op de talenten envaardigheden die zij inbrengen in de arbeidsmarkt.In dit boek:- Waarom mensen een etiket opplakken desastreus kan zijn voor hun verdereleven - in het bijzonder bij kinderen, maar ook bij volwassenen.- Hoe mensen als Nelson Mandela, Martin Luther King, Eleanor Roosevelt,Oprah Winfrey, Mary Kay Ash en vele anderen beschreven in dit boek,ondanks de hun opgeplakte etiketten, de wereld hebben veranderd.- Waarom leiderschap niets met achtergrond heeft te maken.- Hoe je je eigen talenten kunt ontdekken.- Waarom succes niets te maken heeft met waar je bent geboren.- Waarom een andermans mening niet jouw realiteit hoeft te worden.Over de auteur:Stedman Graham is president en CEO van S. Graham and Associates (SGA), eenmanagement- en marketingadviesbedrijf in Chicago. Hij is de schrijver van tienboeken, waaronder twee New York Times bestsellers,You can make it happen en Teens can make it happen, beide in het Nederlands vertaald.Hij geeft lezingen en verzorgt seminars voor bedrijvenen organisaties wereldwijd.Graham behaalde zijn bachelor in sociale wetenschappenaan de Hardin-Simmons Universiteit,zijn master in educatie aan de Ball State Universiteiten heeft een eredoctoraat in de geesteswetenschappenvan Coker College, alwaar hij een befaamd gastdocent is.Hij woont de meeste tijd in Chicago met zijn levenspartnerOprah Winfrey.

...binnen een regio. Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel ... Diversiteit in het voetbal | KNVB ... . De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Waarom diversiteit & inclusie? Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, ... Diversiteit hanteren - Carrièretijger ... . Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Diversiteit is in die situatie onderdeel van de standaard bedrijfsvoering en niet langer een tijdelijk project. Je zou kunnen zeggen dat het onderdeel vormt van het DNA van de organisatie. Charter Diversiteit: opmaat voor verankering . Een vorm om tot verankering te komen is de inzet van het Charter Diversiteit. Diversiteit heeft soms een zetje nodig; doordat verschillende studie- en studentenverenigingen actief samenwerken, bouwen studenten aan hun culturele vaardigheden en verbreden zij hun netwerk. Een voorbeeld van deze verbinding is de studentenvereniging DOCS, dat zich speciaal inzet voor diversiteit, openheid, cultuur en studenten. Diversiteit is een belangrijke factor achter die veranderingen. Organisaties zoeken steeds vaker diverse en gekwalificeerde mensen die weten wat er in de samenleving speelt en verbindingen kunnen leggen met verschillende groepen. De urgentie om vraagstukken van diversiteit in organisaties en de maatschappij op te lossen is groot. diversiteit is de verscheidenheid tussen mensen in een bepaalde groep, maar dat kan ook zo zijn bij planten en dieren zij hebben natuurlijk ook een verschil met elkaar maar ook gelijkenissen net zo als bij ons. arthur mattheus - 26 april 2020: 7: 16 17. Diversiteit. Het stimuleren van sportdeelname onder diverse sociale groepen en het tegengaan van ongewenst gedrag en sociale uitsluiting zijn belangrijke thema's in sportbeleid en -onderzoek. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel expertise op het terrein van sociale diversiteit en mechanismen van in- en uitsluiting. Diversiteit in het voetbal. De KNVB staat voor voetbal dat mensen trots maakt en voetbalplezier geeft: voetbal om van te houden, van en voor iedereen. Of je nou zelf voetbalt, of graag naar voetbal kijkt: alle voetbalfans - van jong tot oud - willen op een veilige en leuke manier kunnen genieten van de grootste sport van Nederland. Diversiteit is niet voor niets ook een belangrijke maatschappelijke norm waar pensioenfondsen invulling aan willen geven. Om de pensioenfondsen te ondersteunen bij de bevordering van diversiteit in de fondsorganen, heeft de Pensioenfederatie de 'Handreiking voor het vergroten van diversiteit' uitgebracht. Management van diversiteit is gericht op het behalen winst en andere voordelen, uit een gevarieerd personeels- en klantenbestand. Div geeft uitvoering aan een aantal werkprogramma's gericht op diversiteit in het mkb en een aantal sectoren behorende tot de overheid. Dit wordt gedaan via branche-, sector- en intermediaire organisaties. Naar boven Diversiteit zorgt voor meer kwaliteit. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Diversiteit in de zorg. Beter omgaan met diversiteit Mensen ervaren hun ziekte of gebreken binnen het kader van hun eigen taal en cultuur. Dat doe je als zorgverlener zelf ook. Het is daarom goed om je te realiseren dat jij zelf ook uit een bepaalde cultuur komt, en dat die cultuur jouw denken en handelen beïnvloedt. Diversiteit binnen de politie is belangrijk. Want als het korps divers is, horen, zien en begrijpen we meer. De politie is van en voor iedereen, in de wijk en ook als werkgever. Daarom is het thema diversiteit en inclusie het onderwerp van gesprek bij de politie. Wat is inclusie? Dat iedereen erbij hoort, zowel in de maatschappij als binnen de ... Diversiteit kenmerkt ook de doelgroep van Kind en Gezin. Nooit eerder werden we geconfronteerd met zo'n brede waaier aan gezinsvormen, herkomstlanden, opvoedingsstijlen, voedingsgewoonten, … Ook de wet roept ons op de ander te respecteren en niemand uit te sluiten of te bevoordelen. Deze generieke module richt zich op het omgaan met diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Diversiteit verwijst naar aspecten waarop mensen kunnen verschillen, bijvoorbeeld sekse, leeftijd, opleidingsniveau, sociaaleconomische status, religieuze affiliatie, genderidentiteit, fysieke kenmerken, levensovertuiging en etniciteit....