Gratis elektronische bibliotheek

Schulden en inkomen - Odile Oort

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2014
BESTANDSGROOTTE: 8,11
ISBN: 9789089748836
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Odile Oort

Alle Odile Oort boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Schulden en inkomen is een inleiding in de wetgeving op het gebied van onder andere de Wet schuldsanering natuurlijke personen en het Burgerlijk Wetboek, en in de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. Een vakgebied dat sinds 1998 een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich de komende jaren tot een volwassen sector van maatschappelijke dienstverlening zal ontwikkelen.Het boek begint bij de wettelijke beschermende maatregelen. De verschillende vormen van schulden komen aan de orde, waarbij ook het oplossen van schulden, preventie en nazorg ruime aandacht krijgen. Als laatste wordt een overzicht aangeboden van relevante informatiebronnen. De website biedt voorbeelden van gebruikte documenten door rechtbanken en professionele beroepsbeoefenaren.Een duidelijke hoofdstukstructuur, een casus bij wijze van introductie, een inleiding, een verdeling van basisstof en verdiepingsstof en een overzicht van de kernbegrippen gidsen de cursist door de leerstof. Met behulp van de vragen en opdrachten kan de cursist vaststellen of hij de aangeboden stof op toepassingsniveau beheerst. Er is veel aandacht besteed aan het taalgebruik en voorbeelden uit de werkpraktijk van schuldhulpverleners en inkomensbeheerders, zodat de tamelijk abstracte stof zo veel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek.Het boek is zo geschreven dat de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan worden bestudeerd. Dit bronnenboek is een studieboek en een naslagwerk ineen. Het boek is geschreven met het oog op het competentiegerichte mbo-onderwijs, met name voor de profielen medewerker Sociale Zekerheid, Openbaar Bestuur en Zakelijke Dienstverlening (Kenniscentrum Ecabo). Ook is het boek geschikt voor de mboopleiding Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener (Kenniscentrum Calibris). Het boek bevat basisstof en verdiepingsstof, gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden voor de schuldhulpverlening, beschermende maatregelen en inkomensbeheer en is ook geschikt voor diverse vervolgopleidingen in het hbo, het cursorisch onderwijs en de (bij)scholing van medewerkers schuldhulpverlening, wettelijke beschermende maatregelen en inkomensbeheer.

...over schuld en inkomen? DiSK is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio ... Financiële problemen - Nibud - Nationaal Instituut voor ... ... . Schulden ontstaan vaak door een combinatie van verschillende oorzaken. Dat kunnen gebeurtenissen zijn, maar kennis, vaardigheden en het gedrag van de schuldenaar zijn ook bepalend. Niet iedereen met een laag inkomen of een terugval in inkomen krijgt tenslotte te maken met financiële problemen. Samenvatting Schulden en inkomen is een inleiding in de wetgeving op het gebied van onder andere de Wet schuldsanering natuurlijke personen en het Burgerlijk Wetboek, en in de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. Schulden en inkomen is een inleiding in de wetgeving op het gebied van onder andere de Wet schuldsan ... Schulden | UWV | Particulieren ... . Schulden en inkomen is een inleiding in de wetgeving op het gebied van onder andere de Wet schuldsanering natuurlijke personen en het Burgerlijk Wetboek, en in de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. Verbeter uw beleid en leer van anderen . Hoe presteert uw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmark geeft actuele cijfers van uw uitvoering én helpt u die te duiden. Wat biedt de Divosa Benchmark Werk & Inkomen? 'Schulden en inkomen' is een inleiding in de wetgeving op het gebied van onder andere de Wet schuldsanering natuurlijke personen en het Burgerlijk Wetboek, en in de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. Home / Inwoners / Zorg en inkomen / Schulden. Schulden. Heeft u stress door geldzorgen? Blijf er niet mee lopen. Pak uw zorgen aan voordat uw problemen (nog) groter worden. Bekijk nu wat u zelf kunt doen. Komt u er niet uit? Twijfel niet en neem contact met ons op. Wilt u meer informatie? Ik zit met het volgende probleem. Ik heb geen inkomen op geen enkele manier en heb geen recht op uitkering van de gemeente. Ik heb geen werk terwijl ik wel de uitzendburo's afloop krijg geen uitkering omdat mijn broertje er voor gezorgt heeft dat ik niet dakloos ben en doordat hij dat heeft gedaan krijg ik geen uitkering. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. ... (waaronder in ieder geval het domein Werk en Inkomen en gezondheidsproblematiek), ......