Gratis elektronische bibliotheek

Ontwikkelen van zelfsturing in organisaties - G. Leeuw

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 1999
BESTANDSGROOTTE: 11,99
ISBN: 9789024414345
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G. Leeuw

Veel plezier met het gratis lezen van Ontwikkelen van zelfsturing in organisaties G. Leeuw epub-boeken

Omschrijving:

Ontwikkelen van zelfsturing in organisaties 2e druk is een boek van G. de Leeuw uitgegeven bij Uitgeverij Boom/Nelissen. ISBN 9789024414345 Organisatieveranderingen lopen regelmatig vast. Hoe kan de manager als procesbegeleider omgaan met weerstand van medewerkers? Hoe helpt de manager hen om persoonlijk initiatief te tonen en eigen verantwoordelijkheid te nemen? rganisatiedeskundige Gerda de Leeuw geeft in dit boek een helder antwoord op deze vragen met behulp van de lntegratieve Methode: de methode koppelt het anders willen aan het anders doen.Herschikking van de organisatiestructuur (het vormen van zelfsturende teams en het platter maken van de organisatie) vraagt van managers en medewerkers ander gedrag: zelfsturing, verantwoordelijkheid en initiatief. Dat veroorzaakt spanning want het verleden bepaalt nog in belangrijke mate het gedrag van vandaag. En dat is precies waarop veranderingen vastlopen.De Integratieve Methode koppelt de ontwikkeling van de organisatie aan de persoonlijke ontwikkeling van de mens in die organisatie. De persoonlijke ontwikkeling zit vooral in het effectief leren stilstaan bij het zoeken naar openingen om het vastlopen van veranderingen te doorbreken. Als mensen eenmaal ervaren dat het mogelijk is hun persoonlijke doelen te realiseren, dan hebben zij geleerd dat zij zelf kunnen sturen. Wanneer persoonlijke doelen en organisatiedoelen samenkomen, ontstaat zelfsturing in de organisatie en kunnen de gewenste veranderingen goed op gang komen.Dit boek is bestemd voor managers, trainers, leidinggevenden, coaches en medewerkers in organisaties in verandering. Het boek is ook te gebruiken voor studenten HEAO en Bedrijfskunde.

... kaders je hierin stelt is het gevolg van je visie op zelfsturing en het ontwerp van de organisatie ... bol.com | Succesvol Organisaties Ontwikkelen ... ... . Bij extreme vormen van zelfsturing is een team zelfstandig in staat om hun 'waarom', 'wat' en 'hoe' te bepalen. Bezuinigingen is bij veel organisaties de reden om aan zelfsturing te doen. Je kan dan zo van de helft van je management afscheid nemen. De werkelijkheid is wat genuanceerder. Vaste kosten, zoals huisvesting en bestuur blijven gelijk. Het verschil zit hem in de variabele kosten. Zelfsturing betekent een verschuiving van taken, gee ... Sturen naar meer verantwoordelijkheid en zelforganisatie. ... . Het verschil zit hem in de variabele kosten. Zelfsturing betekent een verschuiving van taken, geen afname. Implementeren van Zelfsturing borgt een aanpak waarin ruimte is voor ... Het Eerste Huis ontwikkelde het model van de Gestructureerde ... Als mede-eigenaar van organisatie adviesbureau Realize! werkte hij vijf jaar met snel groeiende MKB-organisaties en bracht hij samen met zijn collega's de zelforganisatie methode Holacracy ... Een organisatie die zegt: 'Jongens vanaf vandaag werken we met zelfsturende teams', realiseert zich niet dat zelfsturing een proces is waarin je altijd onderweg bent naar meer zelfsturing. Zelfsturing zien als een statisch plaatje is de grootste fout die je als organisatie, maar ook als leidinggevende kunt maken. doelstellingen van de organisatie en die van de individuele medewerkers. ... In het aanleren van deze zelfsturing speelt de direct leidinggevende een belangrijke coachende rol. Regelmatig overleg tussen leidinggevende en medewerker draagt ... ondersteunen in het ontwikkelen van een leercultuur. Zelfsturing, werkt dat eigenlijk wel? Zelfsturende teams zijn volop in opkomst. Geen leidinggevende meer die de knopen doorhakt, maar de teamleden zelf, in goed overleg. Werkt dit nou echt altijd beter? Bea Bouman en Auke Theelen van TIAS School for Business and Society beschrijven de succesfactoren van zelfsturing. Het ontwikkelen van zelfsturing is veel minder ingewikkeld dan het soms lijkt. Wilt u zelfsturing binnen uw organisatie ook effectief inzetten? Voor vragen of meer informatie over leeroplossingen op maat, onze aanpak en werkwijze, kun je contact met ons opnemen: E: [email protected] of T: 030-8784881. In een bestaande organisatie is het systeem van de interne sturing altijd aanwezig. Het systeem van de externe sturing kan sterk of zwak ontwikkeld zijn. Het systeem van de communicatieve zelfsturing is vaak nog zwak ontwikkeld in organisaties, omdat prestatiedruk de tijd beperkt voor het ontwikkelen van communicatie- en reflectievaardigheden. Zelfsturing is een veel besproken term. Steeds meer organisaties kiezen voor zelforganisatie of het werken met zelfsturende teams. Zo is er bijvoorbeeld veel zelfsturing binnen de zorg, het onderwijs, en binnen gemeenten.Zelfsturing en zelforganisatie kan een antwoord zijn op veel uitdagingen waarvoor organisaties zich gesteld zien. Zelfsturende teams: ontwikkel zelfsturing. Een team waar een hoge mate van zelfsturing is, redt zichzelf zonder dat er een manager of leidinggevende aan te pas moet komen. Wanneer u dat met uw team wilt bereiken dan is er allereerst zelfsturing op individueel niveau. Succesvol Organisaties Ontwikkelen ... Jaap Schaveling vanuit de optiek van de veranderaar hoe de kans op succesvolle verandering en/of ontwikkeling van uw organisatie sterk vergroot kan worden. ... Ontwikkelen van zelfsturing in organisaties (0) 23,50. Marguerithe de Man; De ontwerpfactor (0) 35,95. Bekijk de hele lijst. Het onderwerp 'Zelfsturende teams' staat hoog op de managementagenda. Toch worstelen veel organisaties bij de invoering én met het werkend krijgen van autonome teams. Het onderzoek op basis van 37 case studies en 165 respondenten in Europa legt de vinger op de zere plek: autonome teams schuren nog vaak met traditionele hiërarchieën en management concepten. Leren in organisaties kan op verschillende manieren. Om bij de eerste te beginnen: wellicht de meest gestelde vraag bij leren in organisaties - in elk geval de meest bekende en herkende - gaat over het verbreden van onze kennis, vaardigheden, inzichten ('We willen graag dat onze mensen iets weten van [financieel management, projectmanagement, een nieuwe methode]'). Het blijven ontwikkelen van medewerkers is cruciaal voor organisaties om succesvol te zijn én tevens te blijven in...