Gratis elektronische bibliotheek

Democratie - Theo Akkerman

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2010
BESTANDSGROOTTE: 4,12
ISBN: 9789055893041
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Theo Akkerman

Veel plezier met het gratis lezen van Democratie Theo Akkerman epub-boeken

Omschrijving:

Democratie 4e druk is een boek van Theo Akkerman uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789055893041 Ook al is de moderne democratie strikt genomen een uitvinding van de 18e eeuw, die 'uitvinding' bouwde voort op een aantal oudere idee n. De auteur schetst vijf tradities die als grondslagen van de moderne democratie aangemerkt kunnen worden: de directe democratie, het republicanisme, de Reformatie, de oude constitutie en het moderne natuurrecht. Langs deze lijnen ontstaat een duidelijk overzicht van klassieke en vroeg-moderne kernbegrippen en hun historische ontstaansgeschiedenis. In het laatste hoofdstuk laat Tjitske Akkerman zien dat die oudere idee n nog steeds een belangrijke rol spelen in het hedendaagse debat over de democratie.Het boek is een toegankelijk geschreven inleiding in de politieke idee ngeschiedenis. Dit maakt het niet alleen geschikt voor universitair - en hogerberoepsonderwijs, maar ook voor een bredere kring van ge nteresseerden.

...il om 11 ... Democratie is een breed begrip ... Europa en democratie - Europa Nu ... . Letterlijk betekent democratie 'heerschappij van het volk.' Om dit in de praktijk te laten weren wordt er in de meeste landen gewerkt met een representatieve of indirecte democratie. In deze vorm kiest het volk een aantal vertegenwoordigers die namens het volk besluiten nemen en besturen. Democratie, concludeert Jolanda Koorevaar in haar prijswinnend essay, is zowel cultuurgebonden als maatschappijgebonden (Zaterdags Bijvoegsel, 3 april). Maar democratie is de uitkomst van een .. ... Nieuws | Democratie | Rijksoverheid.nl ... . Maar democratie is de uitkomst van een ... De Democratische Partij (Engels: Democratic Party), is een van de twee belangrijkste politieke partijen in de Verenigde Staten.De andere is de Republikeinse Partij.De Democratische Partij werd in 1828 opgericht. In de 20e eeuw bracht de partij presidenten zoals Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy, Jimmy Carter, Bill Clinton voort. Democratie. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Daarom verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie in Nederland hartstochtelijk en streven wij ze na in de rest van de wereld. Vertalingen van 'democratie' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Over democratie hoeven we niet lang na te denken. Het is het beste systeem ter wereld, datgene wat ons onderscheidt van de barbaren en het exportproduct dat we desnoods gewapenderhand aan andere ... Er is volop politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht voor het thema 'democratie'. Het ministerie van BZK brengt de belangrijkste ontwikkelingen, kansen en bedreigingen rond het thema democratie voor de komende decennia in beeld. Dit moet leiden tot een beleids- en kennisagenda voor het ministerie van BZK en een netwerkaanpak waarin BZK samen met andere partners continu kan ... Clisthenes van Athene, vader van de Atheense democratie De term democratie is een samenvoeging van dèmos (δῆμος), volk, en kratein (κρατειν), heersen. Het betreft een regeringsvorm waarbij het volk macht heeft door middel van inspraak in de politiek, onder meer door te mogen stemmen.. Griekse oorsprong...